Algemene artikelen

Digitalisering patiëntendossiers overtreft beoogde resultaat bij ADRZ

Algemene artikelen

Digitalisering patiëntendossiers overtreft beoogde resultaat bij ADRZ

  1. Home
  2. Hulpmiddelen
  3. Digitalisering patiëntendossiers overtreft beoogde resultaat bij ADRZ
Digitisation of patient records exceeds intended result at ADRZ
VRIJBLIJVEND ADVIES?

WIJ NEMEN BINNEN ÉÉN DAG CONTACT MET U OP