РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ОТРАСЪЛ

energy banner - power highlines

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ОТРАСЪЛ

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ПРОГРАМАТА СИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

Енергийният отрасъл разполага с голям обем от архивни данни - документи, които са от десетилетия и се съхраняват на различни места. Да намерите навреме това, което ви е нужно, във вид, в който можете да го използвате, е предизвикателство. Особено, ако документите все още не са съхранени в електронните ви хранилища.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ОБШИРНОТО ПОРТФОЛИО НА АЙРЪН МАУНТИН С РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И БОГАТИЯ НИ ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАННИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, МОЖЕТЕ:

  • Да подобрите видимостта, контрола, защитата и достъпността на документите си
  • Да получите по-голяма възвръщаемост от инвестициите си в хранилища за електронни данни
  • Да направите възможно управлението на информацията и да го подобрите

СЪХРАНЯВАЙТЕ ОСНОВНИТЕ СИ ГЕОЛОГИЧНИ ПРОБИ

Проучването за нефт и газ остава висок приоритет за енергийната индустрия. Независимо дали преценявате възможностите за повторно проучване на съществуващи активи или разработвате нови, информацията, съдържаща се в основните ви проби, в протоколите и в сеизмичните данни, ще бъде от ключово значение за усилията ви да откриете нови източници.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО НА АЙРЪН МАУНТИН ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОСНОВНИ ПРОБИ, МОЖЕТЕ:

  • Да съхраните стойността на сърцевината и изрезките от сондирането, така че да можете лесно да ги използвате при взимането на важни бизнес решения
  • Да имате удобен достъп до основните ви проби - в сигурна и удобна среда
  • Да увеличите максимално пространството си - и да намалите капиталовите и оперативните си разходи
 
 

УВЕЛИЧЕТЕ ИКОНОМОЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ДАННИТЕ СИ ЗА НЕФТ И ГАЗ

Сблъсквате се с нови и променящи се регламенти от Европейския съюз, европейската агенция за здраве и безопасност при работа (Администрацията по безопасност и здраве при работа OSHA) или с актове на Министерството на околната среда и водите…Всички подобни организации отговарят за спазване на съответствието при документооборота на различни нива на управление. Голяма част от данните ви са зле индексирани - и остават на хартия или на стари, влошаващи качеството си ленти - и не са достатъчно добре защитени.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ОБШИРНОТО ПОРТФОЛИО НА АЙРЪН МАУНТИН С РЕШЕНИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ, МОЖЕТЕ:

  • Да обосновете изпълнението на вашия документооборот и данни, които са проследими, проверими и достъпни
  • Да съхраните сеизмичните данни, с които разполагате, като предотвратите влошаването на качеството им
  • Да имате бърз достъп до информация за сондите и земните си активи.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ

iron-mountain-storage-facilty-storage-warehouse-boxes-stacks

Съхраняване На Документи И Носители На Информация

Съхранявайте надеждно вашите физически и електронни документи, носители на информация, изключително важни документи и други активи извън помещенията ви - с лесен достъп, когато е необходимо.
records digitization

ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

Развиване на бизнеса чрез цифровизация и автоматизация.
document shredding

НАДЕЖДНО УНИЩОЖАВАНЕ

Защитавайте репутацията на бранда си и намалете риска.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно
Business Woman | iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно