ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХАРТИЕНИЯ АРХИВ

Освободете стойността на информацията в съхраняваните от вас хартиени документи
Backfile conversion - man using iPad

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХАРТИЕНИЯ АРХИВ

Освободете стойността на информацията в съхраняваните от вас хартиени документи
  1. Начало
  2. Възпроизвеждане на документи
  3. Конвертиране на хартиените ви документи

ВРЕМЕ Е ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Нашите експерти ще ви помогнат да въведете един бърз и ефективен процес за стратегическо преобразуване на хартиените ви документи в цифров формат. Това улеснява достъпа ви до тях и намалява разходите за съхранение. Дейността по преобразуването им ще ви помогне да:

  • извличате ценни данни и информация от архива, за да вземате по-добри бизнес решения
  • имате електронен достъп до важните ви документи, без да подлагате оригинала на риск от повреждане или загуба
  • централизирате информацията си във ваше собствено електронно хранилище. Алтернативно може да използвате нашия Център за цифрови документи, където тя може лесно и безопасно да се споделя

Преобразуването на всичките ви документи на хартия в цифрови файлове не е изгодно от финансова гледна точка и може да бъде трудна задача. Вместо да сканирате всички документи наведнъж, ние можем да ви помогнем да определите приоритетите и да постигнете целите си. Това става като ги разделите на поредица от проекти за конвертиране на хартиените документи или чрез използването на програмите Регулярно Сканиране и Сканиране при поискване.

Защо Айрън Маунтин?

  • Ние можем да свържем вашите физически и електронни записи и информация, където и да се намират.
  • Ще се възползвате от нашия персонал, процеси и съоръжения, които са с висока степен на сигурност.
  • Имаме над 20 години опит в сканирането, индексирането и класифицирането.
  • Широката гама от услуги, които предлагаме, означава, че ще се занимавате с по-малко доставчици.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ

document-imaging-highlight-iron-mountain-employee-sitting-at-desk-scanning-document

УСЛУГИ ПО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ

Освободете се от бремето на хартията и работете по-дигитално.

digital-records-highlight-four-people-sitting-at-desk-with-laptop

ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ДОКУМЕНТИ (DIGITAL RECORDS CENTER®)

Търсете, извличайте и споделяйте необходимата информация от всяка локация и с всяко устройство
image on demand highlight - iron mountain employee scanning document

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, СКАНИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Сканираме това, което ви е необходимо, тогава, когато ви е необходимо.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно
Business Women Talking with Customer | Iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно