СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ИЗВЪН ПОМЕЩЕНИЯТА ВИ

Съхранявайте и опазвайте документите си в надеждни и отговарящи на изискванията съоръжения.
iron-mountain-employee-scanning-boxes-in-storage-facility

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ИЗВЪН ПОМЕЩЕНИЯТА ВИ

Съхранявайте и опазвайте документите си в надеждни и отговарящи на изискванията съоръжения.
  1. Начало
  2. Решения за съхраняване на документи извън локацията ви

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ (RECORDS AND INFORMATION MANAGEMENT - RIM)

Документите и информацията са жизнената сила на всяка организация. Управлението и защитата на тези ценни активи е задължително.

Професионалистите по RIM в Айрън Маунтин ще работят заедно с вас, за да посочат документите, които трябва да бъдат преместени в нашите защитени съоръжения за съхранението им извън помещенията ви. Там те ще бъдат описани и класифицирани в съответствие с вашата терминология, ще бъдат проследявани с баркод етикети RIFD и сложени в нашия лесен за използване уеб портал Iron Mountain Connect ™. Така ще можете бързо да намирате и извличате информацията, когато е необходимо.

Доказателството е в сградата

Центровете за документи на Айрън Маунтин поддържат основните изисквания към съоръжението за:

  • Сигурност. Включва: строителство, охрана на периметъра, сигурност на входа, вътрешна сигурност и планиране на сигурността.
  • Пожарна безопасност. Превантивни мерки - доказана пожаробезопасна конструкция и надеждни водоизточници.
  • Контрол на околната среда. Условия, които защитават документите ви от влага, плесен и други микроорганизми.

Последователна верига на контрол

Айрън Маунтин е разработила доказани работни процеси, за да осигури най-високо ниво на сигурност и точност. Освен това, нашето решение InControl® защитава информацията при пренасянето ѝ с патентовани характеристики за сигурност и проследяване.

ХОРА, НА КОИТО МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ ДОВЕРИЕ

Айрън Маунтин се придържа към строги изисквания за сигурност. Ние провеждаме строги проверки на миналото на служителите ни, скрининг и официално обучение. Така гарантираме най-високи стандарти за сигурност в защитата и съхранението на документите.

"Извън помещенията" не означава "офлайн"

Приложението за управление на документите Iron Mountain Connect ™ осигурява онлайн управление на вашите кутии и файлове, включително метаданни, търсене, проследяване и обработка на заявки за услуги. Само с няколко кликвания можете да търсите документи и информация, които са извън помещенията ви. Намирате това, което е необходимо, за да отговорите на вътрешна или външна заявка. Организирате бързото сканиране или доставяне от някой от нашите проверени и обучени служители. Можете да си освободите ценно пространство и персонал като преместите кутии и файлове в Айрън Маунтин - без да се лишавате от това, да виждате информационните си активи. И ще получите бърз достъп до файлове с висока активност, като използвате нашия Open Shelf File Storage solution.

СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЪХРАНЕНИЕ

Ако имате нужда от специализирано съхранение, например - на по-големи обеми от документи или материали, които изискват извънреден контрол върху околната среда, Айрън Маунтин може да проектира и създаде персонализирано хранилище, което да отговаря на вашите изисквания.

Това включва:

  • Контролирани климатични условия за съхранение, при които има конкретни изисквания за температура и относителната влажност.
  • Отделно хранилище за филмови ленти, магнитни и смесени носители, за да се предотврати кръстосаното замърсяване.
iron-mountain-employee-recieving-storage-box-from-customer

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ

Когато става въпрос за изпълнение на еднократни, периодични или текущи проекти, специалистите по управление на документи на Айрън Маунтин имат необходимия опит. Екипът по проектите действа като безупречно продължение на вашата организация. Може да управлява проектите от началото до края, което позволява на вашия персонал да контролира по-ефективно времето и ресурсите си.

Ето някои от начините, с които можем да ви помогнем:

УСЛУГИ ПО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИНВЕНТАРА.

Специалистите на Айрън Маунтин могат да прочистят, опаковат и осигурят трансфер от точка до точка на кашони и файлове от обекта ви до центровете за документи на Айрън Маунтин. Можем да опаковаме вашите документи в стандартните, готови кашони за съхранение Iron Mountain RFID. Да съберем метаданни, за да опишем съдържанието на кутията, с възможност да класифицираме всеки файл в кашона.

ИНДЕКСИРАНЕ НА ФАЙЛОВЕ.

Екипът за въвеждане на данни на Айрън Маунтин може да направи специфични за даден файл описания, което ще ви помогне в управляването на инвентара ви на ниво файл.

ПОДГОТОВКА НА КАШОНИТЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

Можем да прегледаме съдържанието на кашоните и да извлечем метаданните. Тази информация ще ви улесни в намирането на необходимите документи, когато имате нужда от тях.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОФИСИ / ПРЕМЕСТВАНЕ.

Можете да оптимизирате използването на недвижимите имоти като освободите ценно пространство, което в момента е заето с помещения за съхранение на файлове и документи. Айрън Маунтин може да ви помогне да идентифицирате записите, които могат да бъдат преместени в съоръжение на Айрън Маунтин.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОТКРИТИ РАФТОВЕ (OPEN SHELF CONSOLIDATIONS).

Без редовно планирано прочистване, помещението ви за файлове бързо ще надхвърли капацитета си. Екипът по проектите на Айрън Маунтин може да прави селективни прочиствания, за да гарантира, че програмата ви е актуална.

УСЛУГИ ПО ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРА.

Важно е да знаете какъв инвентар имате, за да можете да го намирате. Услугите за проверка на Айрън Маунтин предоставят специално пространство в центровете ни за документи за извършване на такива проверки. Освен предоставянето на пространство, можем да помогнем с описа на кашоните ви, да подготвяме файлове и да помагаме при обработката на материалите.

УСЛУГИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ.

Айрън Маунтин може да почиства и възстановява информационни активи, които са били повредени от природни или причинени от човека бедствия, замърсители, прах, плесен, вода или вредители.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно
Business Woman | iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно