СЪХРАНЯВАНЕ НА КАСЕТИ В ТРЕЗОРИ ИЗВЪН ПОМЕЩЕНИЯТА ВИ

Вие се съсредоточете върху иновациите в бизнеса. Оставете защитата на вашите данни на нас.
Offsite Tape Vaulting banner - business-woman-speaking to a group at a meeting

СЪХРАНЯВАНЕ НА КАСЕТИ В ТРЕЗОРИ ИЗВЪН ПОМЕЩЕНИЯТА ВИ

Вие се съсредоточете върху иновациите в бизнеса. Оставете защитата на вашите данни на нас.
  1. Начало
  2. Съхраняване на касети в трезори извън помещенията ви

УСЛУГИ ПО СЪХРАНЯВАНЕ НА КАСЕТИ С РЕЗЕРВНИ КОПИЯ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КАСЕТИ ИЗВЪН ПОМЕЩЕНИЯТА ВИ

Защитата на критична бизнес информация извън помещенията ви и офлайн, ви дава сигурност при възстановяването на данни, когато е необходимо

Вашият персонал трябва да се съсредоточи върху задачи, които са важни за бизнеса. Но с увеличаването на критичната бизнес информация, която трябва да има резервни копия и да бъде защитена, вие сте принудени да харчите време и пари, за да управлявате процеса, носителите на данни и съоръженията.

Преместете касетите извън помещенията ви и ги оставите на грижите на доверена трета страна с доказани ресурси, верига на контрол, технология и опит. Всичко – подчинено на защитата на вашите данни. Така можете да намалите времето, в което прекъсвате работата и да се върнете към същината и. Защото вашият бизнес зависи от това.

Защитаването и съхраняването на бизнес данни извън помещенията ви - спазване на изискванията за съответствие, като същевременно се гарантира достъпността на данните

Справянето с последиците от хардуерни неизправности, човешките грешки, грешките в софтуера и причинените от човека или природни бедствия, могат да повлияят на производителността. Данните обаче трябва да имат резервни копия. И по-важното - да бъдат защитени извън помещенията ви, така че да могат да бъдат възстановени.

Услугите на Айрън Маунтин по съхраняване на касети в трезори извън помещенията ви осигуряват цялостно решение. То дава защита на данните при транспортиране, съхраняване, управление и извличане на резервни копия от сигурно, намиращо се извън помещенията ви съоръжение.

Ние имаме опита и можем да гарантираме, че ще можете да продължите да работите активно, ако се случи нещо неочаквано. Нашите строги протоколи за веригата на контрол и надеждната ни логистика гарантират, че критичната ви информация е защитена по време на пренасянето и след това. Носителите ви на информация се управляват по доказали се процедури и най-добри практики. Така можете да бъдете сигурни, че ще намерите това, което ви трябва, тогава, когато имате нужда от него, всеки път, когато вътрешен или външен източник изиска данни от конкретна касета.

ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРА

Бъдете уверени, че вашият опис с носители на информация, намиращи се извън помещенията ви, е пълен и точен

Неизвестните или неотстранени несъответствия в описа на носителите на информация, представляват голям риск за вашата организация. Това е особено важно, когато носителите на информация, които не са заведени, бъдат поискани в даден момент. Такива са случаите на част от искане за одит или съдебно производство, или в отговор на инцидент, свързан с възстановяване от бедствие. Това може да изисква значително време, енергия и разходи за търсене и намиране на поставени на грешно място носители на информация.

 It’s in your best interest to know your inventory is accurate and complete. Iron Mountain’s Inventory Audit service provides an extra measure of confidence by helping you identify exactly what data you have and where it resides.

Във ваш интерес е да знаете, че описът ви е точен и пълен. Службата за инвентаризация на Айрън Маунтин ви дава допълнителна сигурност, като ви помага да установите точно какви данни имате и къде се намират.

Offsite Tape Vaulting - Employee scanning tape storage boxes

В зависимост от нуждите ви и причината, поради която извършвате проверка, има няколко опции за услуги за проверка на инвентара, които са на ваше разположение:

Сравняване на инвентара

Лесно и ефективно, вие изпращате баркодовете на носителите ви на информация чрез SecureSync® и ние генерираме доклад, който показва всички несъответствия. Това е безплатна услуга за клиентите на услугата "Съхраняване на касети в трезори извън помещенията ви" (Iron Mountain® Offsite Tape Vaulting).

Логичен одит на хранилището

Сканиране и докладване. Айрън Маунтин сканира всички или част от баркодовете на носителите ви на информация, съхранявани в нашия трезор. След това вашите оторизирани потребители получават доклад за констатациите, включително за всякакви грешки, дубликати и / или липсващи елементи.

Сканиране от клиента

Запретнете ръкави. Посетете трезор за носители на информация на Айрън Маунтин и ще ви предоставим място, където можете да направите проверка на място, като използвате ваш персонал. Айрън Маунтин ще ви асистира при проверката и ще ви помогне да разрешите всички несъответствия, които могат да възникнат.

РЕШЕНИЯ ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ

Нарастването на обема от данни и политиките за съхраняване на данни правят архивираните данни трудно управляеми

Бизнес данните трябва да бъдат съхранявани - от съображения за съответствие с правилата или за да се запази почтеността на организацията. Но данните се увеличават бързо. На този етап имате толкова много данни, че не сте сигурни как да ги управлявате. Цялата информация е важна и трябва да я има за да се поддържа репутацията на бизнеса ви, но съхраняването ѝ вече е предизвикателство.

Архивираната информация вероятно е с нисък приоритет, не винаги имате нужда от нея. Това са първоначалните ви данни, които все още са важни за бизнеса ви. Информираността ви за това какви данни се съхраняват в архивните касети е от голямо значение, когато се сблъскате с искане за одит, съдебен спор или разпореждане за разкриване на информация.

offsite tape vaulting - a data tape

Опитът и знанията помагат в управлението, защитата и запазването на информацията

Резервните копия и архивът трябва да могат да бъдат възстановени. Във всяка ситуация, независимо дали става въпрос за ежедневен въпрос или за голяма беда, трябва да имате достъп до данните си сигурно и ефективно. Айрън Маунтин има опита и знанията, които ви помагат да определите коя информация е за архивиране и коя - за резервно копие.

Айрън Маунтин предоставя всеобхватна програма за архивиране на данни и програма за извличане на данни. Те са икономически ефективни и защитават и съхраняват данните, които трябва да бъдат запазени и достъпни за целите на спазване на законите и създаване на стойност. Така ИТ персонала може да се съсредоточи върху иновациите в бизнеса, като същевременно е уверен, че знае какви данни се съхраняват, които са на разположение, когато е необходимо.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА КАСЕТИТЕ

Увеличаването на данните може да затрудни установяването на информацията, която трябва да бъде запазена

Вашата организация расте, а също и обемът на цифровите носители. Трудно е да се идентифицират конкретни части от информацията, когато се търси сред архивни касети. Това важи особено много, когато информацията ви се съхранява в множество формати. Освен това може да сте имали сливания, придобивания, разширяване на бизнеса и организационни промени в ИТ, което прави по-трудно управляването на минали и настоящи обеми от данни.

Разработване и прилагане на добре дефинирана политика за запазване на данни.

Управлението на експлозивния растеж на данните, като същевременно се определя точно какви данни трябва да се запазят, създава затруднения:

  • Установяване каква информация се намира в старите ви резервни копия
  • Извличане на информация, която да бъде разкрита или други критични по отношение на времето искания
  • Риск от санкции или глоби за това, че няма реакция във връзка със съдебно искане за разкриване на информация или със спазване на правилата
  • Увереност, че запазвате само данните, които трябва да бъдат запазени
  • Вземане на решения за запазване, унищожаване и възстановяване на данните ви
  • Тайната да знаете кои данни вече не е нужно да съхранявате е в това 1) да знаете какво имате и 2) да прилагате защитима, добре дефинирана политика за запазване на данните ви.
  • Услугата Iron Mountain® Tape Identification ви помага да разберете съдържанието на резервните касети чрез проактивно индексиране, като ви дава ясна представа за видовете данни, които се намират в касетите ви.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно
Business Woman | iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно