Управление на политиката за съхранение на данни

Път към ефективното, рентабилно и съответстващо на правилата управление на информацията.
Retention Policy Management Banner - Folks meeting over documents

Управление на политиката за съхранение на данни

Път към ефективното, рентабилно и съответстващо на правилата управление на информацията.
  1. Начало
  2. Управление на политиката за поверителност и съхранение на данни

Управлението на жизнения цикъл на информацията е жизненоважно за функционалното здраве на всяка организация. От създаването, използването до унищожаването, всяка стъпка от този цикъл се нуждае от планиране и процеси, които да осигурят ред и да предотвратят хаос.

Основният инструмент в управлението на жизнения цикъл на цифровата и физическата информация е програмата за съхранение на документи. По същество тя дава указания колко дълго да се съхраняват документите в съответсвие със законовите и индустриалните разпоредби, които се отнасят за вашата организация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно
Business Women Talking with Customer | Iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно