ARHIIVIHOIDLA

iron-mountain-employee-scanning-boxes-in-storage-facility

ARHIIVIHOIDLA

  1. Home
  2. Hoidla

USALDAGE MEIE EKSPERTE

Dokumendid on iga organisatsiooni vereringe, mistõttu on dokumentide haldamine ja kaitsmine äärmiselt oluline.

Vajadusel korrastame dokumendid, tähistame iga arhiivikarbi unikaalse vöötkoodiga, tänu millele võimaldab tarkvara jälgida ja kontrollida dokumentidega seotud tegevusi igal ajahetkel.

Turvaline arhiivihoidla

Iron Mountain Eesti filiaalil on rahvusvaheliste kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid. Pöörame dokumentide turvalisele hoiustamisele erilist tähelepanu:

  • hoone rajamisel on arvestatud kohustusliku tuletõkketsooniga;
  • arhiivihoidlaid ei läbi vee- ega kanalisatsioonitorustikud;
  • küttesüsteemi kütteelemendid ja juhtplokid, elektrivarustuse jaotuskilbid asuvad väljaspool hoidlaruume;
  • hoidlad on varustatud automaatsete tuletõrje- ja valvesignalisatsiooni ning gaaskustutussüsteemidega;
  • hoidlatel on kehtivad ohuplaanid ja tegutsemisjuhised;
  • kogu hoone suletud territooriumil on ööpäevaringne mehitatud valveteenus ning piiratud ja kontrollitavate õigustega läbipääsusüsteem
  • välja töötatud on tööprotsessid kõrgeimal tasemel turvalisuse ja täpsuse tagamiseks.
iron-mountain-employee-recieving-storage-box-from-customer

IRON MOUNTAIN KONTAKT

Soovid rohkem informatsiooni või arhiiviteenuste hinnapakkumist?

business women

IRON MOUNTAIN KONTAKT

Soovid rohkem informatsiooni või arhiiviteenuste hinnapakkumist?