TIEDONHALLINNAN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Yli 100 tiedonhallinnan asiantuntijaa ovat valmiina auttamaan sinua suunnitelmasi kehittämisessä.
workflow automation highlight two people standing around woman holding tablet

TIEDONHALLINNAN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Yli 100 tiedonhallinnan asiantuntijaa ovat valmiina auttamaan sinua suunnitelmasi kehittämisessä.
 1. Home
 2. Tiedonhallinnan Asiantuntijatapalvelut

Iron Mountainin asiantuntijapalveluissa yhdistyvät teknologia, syvällinen asiantuntemus ja laaja kokemus. Asiantuntijapalveluiden taustalla on joukko tiedonhallinnan ammattilaisia, jotka ovat paneutuneet tiedon säilyttämisen, yksityisyyden, vaatimustenmukaisuuden ja riskinhallinnan koukeroihin.

Asiantuntijapalveluja hyödyntämällä voit tarkastella, parantaa tai nopeuttaa

 • säilytyksen hallintaa
 • yksityisyyden hallintaa
 • toimintatapojen ja tiedonhallinnan yleistä arviointia
 • toimintatapojen ja suunnitelmien kehittämistä
 • sisällön luokittelua
 • metatiedon soveltamista

Asiantuntijapalvelut on yksi alan suurimmista tiedonhallinnan konsulttitoiminnoista. Käytössäsi on yli 20 vuoden kokemus ja kokonaisvaltaiset tiedonhallintapalvelut kehittyville yrityksille. Tiedonhallinnan ammattilaisiimme kuuluu niin asianajajia, juridiikan tutkijoita, asiakirjojen hallinnoijia kuin tiedonhallinnan konsultteja. He perehtyvät erityistarpeisiisi ja laativat yksityiskohtaisen projektisuunnitelman kokonaisuuden parantamiseksi.

YKSITYISYYTTÄ KOSKEVA ASIANTUNTIJAPALVELU

Asiakaspalvelutiimimme, johon kuuluu yksityisyyden määrittelyn asiantuntijoita, on valmiina auttamaan sinua tietojen kartoituksessa, luokittelussa ja säilytyksessä. Tarjoamme sinulle kattavaa tukea henkilötietoihin liittyvien riskien hallintaan ja autamme sinua yksityisyyttä koskevan vaatimustenmukaisuuden noudattamisessa. Saat opastusta organisaatiosi nykytilanteen arviointiin ja sille mukautetun entistä tehokkaamman yksityisyysohjelman toteuttamiseen.

TIEDONHALLINNAN ARVIOINTIPALVELU

Tiedonhallinnan toimintasuunnitelman arviointikriteerien määrittäminen on ratkaisevan tärkeää kokonaisuuden kehittämisen kannalta. Kriteerien avulla voit osoittaa sidosryhmillesi millaista mitattavissa olevaa parannusta on tapahtunut. Ammattitaitoiset konsulttimme arvioivat järjestelmällisesti tiedonhallinnan toimintasuunnitelmaa aina organisaatiomallista toimintatapoihin, työnkulkuihin ja tietojenkartoitusanalyysiin.

TIEDONHALLINNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMISPALVELU

Tiedonhallinnan toimintasuunnitelmaa tulee kehittää jatkuvasti. Kun sinulla on selkeä käsitys toimintasuunnitelman nykytilasta voi asiantuntijamme auttaa sinua luomaan ja toteuttamaan entistä kestävämmän tiedonhallintavision tulevaisuuden tarpeitasi vastaavaksi.

Tiedonhallinta-asiantuntijamme rakentavat yhdessä sinun kanssasi tiedonhallinnnan toimintasuunnitelman pääkohtia kuten: kokonaisvaltaisen tiedonhallintarakenteen sisältäen ohjausryhmätoiminnnan sekä yritystasoiset menettelytavat tiedonhallintaan liittyen.

SISÄLLÖNLUOKITTELUPALVELU

Sisällön luokittelu on erittäin tärkeä seikka tiedon elinkaarenhallinnassa. Sinun on oltava tietoinen siitä, mitä tietoja olet tallentanut missäkin muodossa eri puolilla organisaatiota, jotta pystyt asianmukaisesti ja tarkasti kartoittamaan kaiken säilytyssuunnitelmaa varten.

Iron Mountainin sisällönluokittelupalvelu hyödyntää luokittelusääntötietokantaa ja löytää tarpeettoman, vanhentuneen tai merkityksettömän sisällön, jotta se voidaan tuhota.

TIEDONHALLINNAN HENKILÖSTÖPALVELUT

Tiedonhalintaan liittyvät henkilöstöpalvelumme voivat auttaa sekä pitkäaikaisten projektien että neuvoa-antavien lyhytaikaisten projektien tarpeita.

Henkilöstöpalvelumme kautta on saatavilla resursseja ja osaamista seuraavien roolien tueksi:

 • yrityksen tietohallintojohtaja
 • asiakirjojen hallinnoijat ja analyytikot
 • arkistonhoitajat
 • tietokantakoordinaattorit
 • kuvantamisen tuki
Advisory Services Info Governance - book icon

Säilytyksen ja yksityisyyden suojan hallinta

Advisory services - calendar icon

Luetteloiden hallinta ja raportointi

YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS (GDPR)

NOUDATATKO SITÄ?

Yleinen tietosuoja-asetus muuttaa tapaa, jolla yrityksesi voi kerätä, käsitellä, käyttää ja siirtää henkilötietoja. Sen lisäksi, että sinun on tiedettävä ja osoitettava, mihin henkilötiedot on tallennettu, voit myös joutua muuttamaan niiden keräystapaa.

GDPR Home page | iron Mountain

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN

contact us

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN