NEA

NEA

  1. Αρχική
  2. Ανακαλύψτε ποιοι είμαστε
  3. Η Iron Mountain και η Adacom μαζί στην έκδοση ψηφιακών υπογραφών
Back to listing

Η Iron Mountain και η Adacom μαζί στην έκδοση ψηφιακών υπογραφών

Η IRON MOUNTAIN HELLAS, ο κορυφαίος πάροχος λύσεων διαχείρισης αρχείων στην Ελλάδα, συνάπτει συνεργασία με την Adacom, προσφέροντας στους πελάτες της την χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού/εξ ‘αποστάσεως εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής στα ψηφιακά τους έγγραφα, μέσω του Content Services Platform (CSP).

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να υπογράφουν τα έγγραφά τους με χρήση εγκεκριμένης εξ’ αποστάσεως ψηφιακής υπογραφής Φυσικού Προσώπου ή Φυσικού Προσώπου που δεσμεύει Νομικό Πρόσωπο σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS (ΕU 910/2014), η οποία αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικά ισοδύναμη με χειρόγραφη υπογραφή και συνεπώς δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Κράτους αλλά και σε τραπεζικές συναλλαγές.

Η ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτής στη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων μέσω του CSP, βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας που συνδέονται με την έκδοση ή αναθεώρηση των ηλεκτρονικών εγγράφων παρέχοντας εύκολη, αποτελεσματική και ασφαλή πρόσβαση και διαχείριση.

Οι χρήστες του CSP, θα μπορούν πλέον να ελέγχουν και να υπογράφουν έγγραφα ψηφιακά από οποιαδήποτε τοποθεσία, σε οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε ώρα. Ανάμεσα στα οφέλη για τον πελάτη είναι η εξασφάλιση της γνησιότητας αλλά και της ακεραιότητας των ψηφιακών του αρχείων, η αύξηση της ιχνηλασιμότητας, η μείωση εγγράφων σε φυσική μορφή, αλλά και η ευκολότερη διαχείριση εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα που έχει η χρήση token.

Η λύση αυτή έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για τους οργανισμούς αφού επιταχύνει αισθητά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και αποτελεί σίγουρα αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής τους στρατηγικής.

Σχετικά με την Iron Mountain

Η Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), ιδρύθηκε το 1951, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην αποθήκευση και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριών. Την εταιρεία εμπιστεύονται περισσότεροι από 225.000 οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, έχοντας 1.400 εγκαταστάσεις σε πάνω από 50 χώρες, η Iron Mountain αποθηκεύει και προστατεύει περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επιχειρηματικών πληροφοριών, ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδομένων και πολιτισμικών αλλά και ιστορικών εκθεμάτων.

Παρέχοντας λύσεις που περιλαμβάνουν τη διαχείριση πληροφοριών, το ψηφιακό μετασχηματισμό τους, την ασφαλή αποθήκευσή τους και την ασφαλή καταστροφή τους, η Iron Mountain βοηθά τους πελάτες στην μείωση τους κόστους και των κινδύνων, τη συμμόρφωσή τους με κανονισμούς και την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού τρόπου εργασίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
+30 213 016 7500

Σχετικά με την Adacom

Η ADACOM δραστηριοποιείται ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (QSTP), και ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας με γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Λευκωσία. Με πιστοποιημένες κατά ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, EUSecret & NATO Secret εγκαταστάσεις και διαδικασίες και μια μεγάλη ομάδα από εξειδικευμένα στελέχη, η ADACOM έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολύπλοκα και μεγάλα έργα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας σε Οργανισμούς σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική συμβάλλοντας στον ασφαλή ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Iron Mountain and Adacom partner to issue digital signatures

IRON MOUNTAIN HELLAS, the leading provider of records management solutions in Greece, enters into a partnership with Adacom, offering its customers the ability to use digitally certified/remotely approved electronic signatures in their digital documents, through the Content Services Platform (CSP).

Through this partnership, companies will now be able to sign their documents using a certified remotely qualified digital signature of a natural or natural associated to legal entity person in compliance with European eIDAS Regulation (EU 9). 2014) recognized in all countries of the European Union as legally equivalent to a handwritten signature and can therefore be used in any transaction with e-government and/or banking applications.

The integration of this feature in the electronic document management through CSP, optimizes the workflows associated with the issuance or revision of electronic documents by providing easy, efficient and secure access and management.

CSP users are now able to check and sign documents digitally from any location, on any device and at any time. Customer experiences important benefits, such authenticity and integrity of his digital files, increase of traceability, paperless usage and finally, better customer experience in general, compared to the complexity of tokens usage. This solution adds significant value to organizations as it greatly accelerates their digital transformation and is certainly an integral part of their digital strategy.

About Iron Mountain

Founded in 1951, Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is the world leader in information storage and management services. The company is trusted by more than 225,000 organizations worldwide, with 1,400 facilities in more than 50 countries, Iron Mountain stores and protects billions of assets, including critical business information, sensitive data and cultural as well as historical exhibits.

Providing solutions that include information management, digital transformation, secure storage and secure destruction, Iron Mountain helps customers reduce costs and risks, comply with regulations and implement a digital way of working.

About Adacom

ADACOM is a leading, Qualified Trust Service Provider, a Cyber Security Integrator and a Managed Services Provider with a customer base spanning in more than 30 countries in EMEA. Established in 1999, ADACOM has designed and implemented multiple Cybersecurity & PKI projects for Financial Institutions, Telecom Operators, Government and Large Organizations. More than 200 organizations in Europe, Middle East and Africa, rely on ADACOM to help protect and secure their data, keeping their business safe.

With offices in Athens, Nicosia, Belgrade and London, ADACOM operates all major Cyber practices, such as Qualified Trust Services, Governance, Risk, Compliance and Assurance, Cyber Security Technology and Managed Services.

ADACOM is ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, eIDAS, EU & NATO Secret certified for the quality & security of the provided services and solutions, and also operates two PKI Certified Processing Centers.

Iron Mountain and Adacom together in the digital signature version