MŪSŲ GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS

MŪSŲ GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS

Bill Meaney

Gerbiami Klientai,

Tikiuosi, kad esate sveiki ir saugūs, ir kad Jūs bei Jūsų verslas judate į priekį net ir tokioje situacijoje, kur vyrauja bene didžiausias neužtikrintumas, kokį esame regėję savo kartoje.

Visi žinome – norint pasiekti rezultatų, reikia būti atspariems. Būtent dabar, kai susidūrėme su tokia pandemija kaip COVID-19, atsparumo mums labiausiai ir reikia. Tokiais laikais visi esame netikėtai priversti tobulėti ir kurti inovacijas tokiais būdais, kurie atskleidžia geriausias mūsų savybes pačiu sunkiausiu metu.

Kaip ir Jūs, „Iron Mountain“ bendrovėje imamės visų įmanomų priemonių, kad apsaugotume savo žmones ir bendruomenes, ir dedame papildomas pastangas, kad padėtume klientams tokiu svarbiu laiku.

Judėti pirmyn mus įgalina pagrindinės mūsų vertybės, o mus įkvepia – aistra kurti ir tarnauti Jums tokiu kritiniu momentu Jūsų verslui. Žinome, kad dabar Jums reikia dar didesnės mūsų paramos, ir mes esame pasiruošę ją suteikti. Esame pasišventę dirbti Jums – būtent tą ir darysime.

Siekdamas pademonstruoti šį pasišventimą, noriu pristatyti veiksmus, kurių imamės, kad patenkintume Jūsų verslo poreikius ir tuo pačiu užtikrintume mūsų darbuotojų saugumą:

Rezervuojame dalį sandėlių ploto kritiškai svarbiems reikmenims ir nenumatytam atsargų kiekiui:

  •  Savo objektuose atlaisviname dalį ploto ir erdvės, kurią skiriame medicinos ir susijusių sričių organizacijų bei maisto ir vaistų pardavėjų reikmenims, taip pat teikiame papildomą plotą įmonėms, kurios šiuo metu kaupia atsargas dėl sutrikdytų paslaugų ar tiekimo grandinių.
  • Atveriame mūsų objektų teritoriją ir nenaudojamų sunkvežimių parką, kur klientai gali pasinaudoti konteinerinėmis saugyklomis, taip pat suteikiame saugyklas savo objektų viduje itin svarbiems verslo poreikiams.
  • Norėdami tokiu metu pasitarnauti bendruomenėms, bendradarbiaujame su „Makespace“ ir siūlome daiktų saugojimo erdvę universitetams ir jų studentams, kuriems reikia laikinos saugyklos asmeniniams daiktams, kol jie bus namuose ir negalės studijuoti. Sudarome galimybę nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams būti maksimaliai produktyviems – suteikiame prieigą prie reikiamos informacijos tada, kada jos reikia:

Sudarome galimybę nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams būti maksimaliai produktyviems – suteikiame prieigą prie reikiamos informacijos tada, kada jos reikia:

  • Įtraukėme papildomų pagal poreikį keičiamos apimties operacinių pajėgumų, leidžiančių skatimeninti didesnius svarbių dokumentų kiekius, kurių Jūsų komandoms reikės dirbant nuotoliniu būdu. Nors iš pradžių didesnė paklausa buvo skaitmeniniam dokumentų kopijavimui pagal pareikalavimą, dabar esame pasirengę teikti ir didelio masto vietoje laikomų failų talpyklų arba jau mūsų sandėlyje laikomų aktyvių dokumentų skaitmenizaciją.
  • Kai kuriais atvejais suteikėme mums nereikalingą biuro plotą (atskirtą nuo mūsų naudojamo ploto) svarbiems klientų darbuotojams, kai jie negalėjo naudoti savo biuro, tokiu būdu padėdami jiems užtikrinti būtinosios veiklos tęstinumą.

Užtikriname duomenų centro paslaugų veikimą ir atsparumą:

  • Sudarėme galimybę Jums ir Jūsų komandoms apriboti mūsų teritorijoje praleidžiamą laiką pasitelkiant mūsų paslaugą „SmartHands“, kurios pagalba darbuotojams nebereikės vykti į mūsų objektą, kad atliktų darbą.
  • Taip pat turime pakankamai pajėgumų ir personalo, kuris gali teikti palaikymą, atlikti atnaujinimus ir naujus diegimus, jeigu organizuojant darbą nuotoliniu būdu Jums reikėtų papildomo pralaidumo.

Užtikriname savo darbuotojų ir objektų saugumą:

  • Atidžiai stebime savo darbuotojų sveikatą ir savijautą. Jeigu jie susirgtų, teiksime jiems visą reikiamą pagalbą.
  • Darbuotojai, kurių darbo pareigos gali būti atliekamos ir nebūnant darbo vietoje, dirba iš namų – tokiu būdu užtikrinamos optimalios darbo sąlygos tiems darbuotojams, kurie darbo vietos palikti negali.
  • Laikomės aiškiai apibrėžto švaros protokolo, pagal kurį taikome griežtas transporto priemonių parko ir objektų dezinfekavimo priemones siekdami kuo labiau sumažinti užsikrėtimo riziką ir užtikrinti darbuotojų saugumą.

Tai tik keli pavyzdžiai to, ką darome spręsdami Jūsų verslo poreikius šiais iššūkių kupinais laikais. Esame šimtu procentų pasišventę savo darbuotojų ir klientų sveikatai ir saugai, o taip pat ir savo bendruomenėms, kurias aptarnaujame, kurioms dirbame ir kuriose gyvename. Esame pasirengę Jums padėti patikimomis paslaugomis ir bendrais sprendimais, kuriuos jau žinote ir kuriais pasitikite. Jeigu reikia kokios nors kitos pagalbos, kviečiame susisiekti. Būtent tokiais laikais, kai visi dirbame petys į petį, ir pasireiškia geriausios mūsų pasaulinės bendruomenės savybės. Siunčiame kuo didžiausius linkėjimus Jums, Jūsų artimiesiems ir Jūsų organizacijai.

Pagarbiai,

Bill

Bill Meaney
Prezidentas ir generalinis direktorius
„Iron Mountain Inc.“

Konkrečių vietos rinkoje taikomų sprendimų pasiekiamumą patvirtinkite bendradarbiaudami su savo atstovu.