ROZWIĄZANIA DLA BANKOWOŚCI MOGĄ POMÓC:

Przyspieszyć transformację cyfrową

Poprawić zgodność z przepisami (compliance)

Zadbać o ochronę informacji

Banking

ROZWIĄZANIA DLA BANKOWOŚCI MOGĄ POMÓC:

Przyspieszyć transformację cyfrową

Poprawić zgodność z przepisami (compliance)

Zadbać o ochronę informacji

 1. Home
 2. Przechowywanie zapisów danych, niszczenie, zarządzanie bazami danych
 3. Zarządzanie informacją i dokumentami w bankowościJAK IRON MOUNTAIN MOŻE POMÓC W TRANSFORMACJI USŁUG BANKOWYCH

Banki stoją w obliczu wyzwań transformacji cyfrowej w swojej branży i pracują nad wdrożeniem strategii digitalizacji procesów opartych na papierze.

Obecnie większość banków działa w hybrydowym środowisku opartym na dokumentach papierowych i elektronicznych, przez co traci się dużo czasu na wyszukiwanie i przetwarzanie dokumentacji. Im bardziej zbliżamy się do koncepcji „cyfrowych banków”, tym więcej danych o klientach, operacyjnych i starszej dokumentacji będzie poddanych digitalizacji w celu zwiększenia dostępności, wydajności i zgodności z przepisami (compliance).

75%

Blue icon of a globe

Skrócenie czasu rozwiązywania spraw związanych z praniem brudnych pieniędzy dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (Attivio)

$270 billion

A blue icon of a clock

Roczny koszt spełnienia wymogów związanych z przestrzeganiem przepisów (compliance) przez banki – blisko 10% kosztów operacyjnych (International Banker)

46/50

Blue icon of money

46 z 50 najlepszych amerykańskich banków współpracuje z Iron Mountain

2,500

Blue icons of two hands doing a handshake

instytucji świadczących usługi finansowe korzysta z rozwiązań i usług Iron Mountain

STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA Z SEKTORA BANKOWEGO

Sektor bankowy przechodzi transformację cyfrową. Korzystając z rozwiązań opartych na chmurze i sztucznej inteligencji, Iron Mountain pomaga bankom skutecznie zarządzać zarówno fizycznymi, jak i cyfrowymi dokumentami i procesami podczas rozwoju bankowości elektroniczne. To pozwala na uwolnienie prawdziwej wartości płynącej z danych, ograniczenie kosztów i lepsze zaspokajanie potrzeb klientów.

Materiał Premium Success Stories Klientów Dostarczenie Klientowi najlepszego doświadczenia w usługach finansowych

Dostarczenie Klientowi najlepszego doświadczenia w usługach finansowych

Zobacz więcej


Rozwiązania dla banków - praktyczne przykłady

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Wiemy, że pracujesz w ściśle regulowanym środowisku i musisz przestrzegać wielu przepisów oraz wymogów dotyczących sprawozdawczości. Zarządzanie danymi zgodnie z przepisami może być trudnym zadaniem wymagającym zastosowania złożonych systemów i procesów.

Zadbaj o zgodność (compliance) dzięki naszym usługom doradczym w zakresie zarządzania informacją. Dzięki temu poprawisz wdrażanie łatwych do wyegzekwowania zasad, które mają zastosowanie do różnych rodzajów informacji i całej organizacji.

IRON MOUNTAIN POMAGA:
WYZWANIE:

Globalna firma świadcząca usługi finansowe konsolidowała swoje oddziały w całym kraju i zastanawiała się, jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń. Miała problem z zarządzaniem fizycznymi dokumentami przechowywanymi w szafkach konkretnych pracowników, którzy potrzebowali do nich wglądu. Celem było uproszczenie dostępu do tych dokumentów dla upoważnionych osób, w sytuacji, gdy firma przechodziła na bardziej mobilny i zdalny model pracy.

MOŻLIWOŚCI:

Firma Iron Mountain współpracowała z klientem w celu stworzenia i wdrożenia całościowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych często używanych dokumentów, przechowywania i wdrażania rozwiązania „image on demand” obrazu na żądanie dla mniej potrzebnych plików. Wdrożono plan skanowania na bieżąco obrazów i dokumentów tworzonych cyfrowo, aby optymalizować procesy biznesowe i ułatwić pracownikom dostęp do informacji.

KORZYŚCI:
 • Niższe koszty operacyjne
 • Skrócony czas procesu
 • Większa kontrola i przejrzystość
 • Optymalizacja wydatków dzięki regularnemu skanowaniu
 • Jednolity schemat indeksowania dla starszych dokumentów
WYZWANIE:

Firma globalna szukała możliwości lepszego zarządzania dokumentacją kadrową, przy jednoczesnym prowadzeniu rejestru bieżących dokumentów. Stawało się to coraz większym wyzwaniem, zwłaszcza że organizacja wdrażała strategię kolokacji, która pozwalała i tak już mobilnym pracownikom na jeszcze większą elastyczność w pracy w dowolnym miejscu.

MOŻLIWOŚCI:

Pracownicy Iron Mountain stworzyli proces służący do przyjmowania dokumentów kadrowych w miarę ich otrzymywania, walidacji z bazą danych HR klienta i prowadzenia spisu typów dokumentów wraz z innymi atrybutami w celu zachowania dat aktualizacji.

KORZYŚCI:
 • Mniej duplikatów i plików trudnych do usunięcia
 • Niższe koszty przetwarzania otrzymywanej dokumentacji
 • Większa zgodność z aktualną dokumentacją pracowniczą
Banking HR Document Inventory Management Use Case
Przydatne rozwiązania:
Usługi skanowania
WYZWANIE:

Międzynarodowy bank inwestycyjny i firma świadcząca usługi finansowe potrzebowały centrum danych, które pozwoliłoby im na szybkie skalowanie w celu zaspokojenia rosnącego popytu rynkowego. Równocześnie rozwiązanie powinno wspierać zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo informacji o klientach. Dodatkowo dostawca usług musiał zrealizować projekt w odpowiednio krótkim czasie.

MOŻLIWOŚCI:

Firma wybrała modułowe centrum danych Iron Mountain jako idealne rozwiązanie. Zapewniło to efektywność zużycia energii na poziomie bliskim 1,1, co zmniejszyło ilość odpadów i spełniło wymóg zrównoważonego rozwoju. Modułowe centrum danych zapewniło również „samowystarczalne” środowisko, dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo i skalowalność.

KORZYŚCI:
 • Skalowalność
 • Zgodność z celami zrównoważonego rozwoju
 • Szybki czas wdrożenia

ROZWIĄZANIA DLA BANKÓW

Information Management-Four People Speaking | Iron Mountain

Zarządzanie informacją

Zarządzaj swoimi informacjami przez cały cykl ich życia i bądź na bieżąco ze

zmieniającymi się przepisami w Twojej branży.

Digital transformation people looking at tablet

Transformacja cyfrowa

Przejdź na elastyczne i dojrzałe cyfrowo środowisko, które odpowiada Twoim

zmieniającym się potrzebom.

Bezpieczne przechowywanie

Bezpieczne przechowywanie

Chroń i zachowaj to, co najważniejsze.
Centra danych

Centra danych

Godna zaufania kolokacja

Secure Destruction highlight

Bezpieczne niszczenie

Chroń reputację swojej marki i ograniczaj ryzyko.

Additional Resources

Materiał Premium Success Stories Klientów Case study z Ultimo - studium przypadku

Case study z Ultimo - studium przypadku

Zobacz więcej

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN