BIBLIOTEKA

Innowacyjne sposoby przechowywania dedykowane współcześnie rozwijającym się bibliotekom.
Industries | Library

BIBLIOTEKA

Innowacyjne sposoby przechowywania dedykowane współcześnie rozwijającym się bibliotekom.
  1. Home
  2. Przechowywanie zapisów danych, niszczenie, zarządzanie bazami danych
  3. Usługi dla Bibliotek

PRZESTRZEŃ BIBLIOTEKI JEST NIEZWYKLE WYMAGAJĄCA

Biblioteki są częścią ośrodków akademickich, centrów aktywności miejskich lub aktywności danej społeczności. Biblioteka jest też nieruchomością, dla której każdy metr powierzchni jest bardzo cenny.

Biblioteki coraz częściej postrzegane są jako miejsca nie tylko nauki, ale też m.in. interakcji społecznej. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ogromną biblioteką badawczą, czy też lokalnym centrum życia danej społeczności, niezwykle ważna jest ochrona i dostęp do posiadanych kolekcji i wolumenów.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W TRAKCIE KOLEJNEJ PRZEMIANY

Iron Mountain oferuje szereg rozwiązań, które pomogą w zarządzaniu fizycznymi zasobami w trakcie projektu budowy kolejnej biblioteki. Planowanie logistyki na czas trwania renowacji budynków jest złożone i wpływa na sposób ułożenia wolumenów. Iron Mountain to zaufany partner, który dopasuje rozwiązania do aktualnych potrzeb, ochroni i utrzyma dostęp do zbiorów, jednocześnie zmniejszając koszty ponoszone przez bibliotekę.

managing evolution image woman picking book from shelf

ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ

Każda biblioteka jest inna, dlatego wspólnie opracujemy rozwiązanie, które spełni wymagania dotyczące przenoszenia, przechowywania i dostępu do zbiorów.

Krok w kierunku przenoszenia lub zmiany zbiorów jest zniechęcającym zadaniem - bez względu na to, czy przenoszonych jest kilkaset książek do zewnętrznych obiektów, poza teren uczelni, czy też wprowadza się cyfrowy zapis prac dyplomowych lub przechowuje się zbiory niebędące w ogólnym użytku.

tailored library image books on shelf

NAJPOWSZECHNIEJSZE ZAMAGANIA BIBLIOTEK

„Potrzebuję tymczasowego magazynu zewnętrznego na czas remontu”.

„Potrzebuję długoterminowego zewnętrznego przechowywania”.

„Grozi mi utrata biblioteki, ponieważ zmienia się przeznaczenie budynku”.

„Moje zbiory są zagrożone w wynajętym, dodatkowym obiekcie”.

„Pojemność i możliwości magazynów organizacji są już wyczerpane, a budżet nie pozwala na wybudowanie nowego obiektu”.

ROZWIĄZANIA IRON MOUNTAIN

  • Elastyczna pamięć masowa zapewnia ochronę zbiorów, umożliwiając dalszy rozwój i ponowne wykorzystanie przestrzeni biblioteki.
  • Zewnętrzne przechowywanie zbiorów bibliotecznych Iron Mountain to opłata za rzeczywiste wykorzystanie przestrzeni. Dlatego przechowywanie krótko- lub długoterminowe staje się o wiele bardziej opłacalne zarówno w przypadku małych, jak i dużych kolekcji.
  • Usługa przechowywania zbiorów bibliotecznych zapewnia dużą elastyczność. Pozwala nie tylko na zachowanie zbiorów, lecz także ewentualne wycofanie się z decyzji dotyczących udostępnienia wolumenów.
  • Eksperci Iron Library aktywnie współpracują i działają w zgodzie z ekologią, jednocześnie dbają o zapewnienie zbiorom optymalnych warunków klimatycznych i środowiskowych.
  • Zyskaj więcej za mniej, zwiększając swoje bieżące operacje dzięki outsourcingowi pamięci masowej. Zoptymalizowana przestrzeń dysku przez partycję na wiele rodzajów pamięci masowej.

Jak stworzyć przestrzeń dla obszaru twórczego lub nowego pakietu technologii?

Rozumiemy potrzeby społeczności związanej z bibliotekami. W rzeczywistości opracowaliśmy różne, zewnętrzne rozwiązania magazynowe, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom, przed którymi stoją współczesne biblioteki. Nasze doświadczenie i skala pozwalają nam oferować odpowiednie, kontrolne warunki środowiskowe dla zbiorów - od otoczenia, przez klimat, aż po chłodnie. Aplikacja Iron Mountain umożliwia spełnienie konkretnych potrzeb związanych z przechowywaniem i pozwala bezpiecznie zarządzać i chronić cenne zbiory.


ZBIORY BIBLIOTECZNE

Obiekty biblioteczne zazwyczaj stanowią doskonałe nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że część zbiorów ma niski wskaźnik obiegu, pomysł na zmianę przeznaczenia przestrzeni wydaje się być sensowny. Niemniej jednak, zasoby bibliotek są ważne dla wielu instytucji, a zachowanie wolumenów i ich udostępnianie stanowi społeczny obowiązek.

ARCHIWA I ZBIORY SPECJALNE

Zarządzanie zbiorami specjalnymi i archiwami biblioteki jest nie tylko skomplikowane, ale i bardzo odpowiedzialne. Specjalna przestrzeń kolekcjonerska o kontrolowanym klimacie jest zwykle ograniczona, a możliwości zewnętrznego magazynowania o jakości archiwalnej jest na wagę złota. Te wyjątkowe zasoby są tym, co definiuje znaczenie biblioteki, a obowiązek ich zachowania jest ważny. Szkoda by było, aby brak możliwości odpowiedniego przechowywania dyktował odmowę w przypadku darowania bibliotece cennego wolumenu lub kolekcji.

CYFROWY ZAPIS ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

Zwiększenie zasobów cyfrowych unikatowej kolekcji biblioteki to wspaniała usługa dla użytkowników, ale i dla szerszej perspektywy kulturalno-oświatowej. Umożliwi naukowcom/badaczom z całego świata zaangażowanie i możliwość korzystania z treści, które mogłyby zostać zapomniane, gdyby nie transformacja cyfrowa.

Aplikacja Iron Mountain udostępnia usługę transformacji cyfrowej i poprawia dostęp do wszelkich zasobów: od książek po mikrofilmy, fotografie, nagrania wideo i audio w niezliczonych mediach. Dzięki transformacji oryginalne zasoby zostaną nienaruszone i przechowywane w najbardziej optymalnych warunkach dla przyszłych pokoleń, a ich cyfrowa wersja będzie udostępniana użytkownikom.

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN