ARCHIWUM W CHMURZE

Rozwiązanie dla długoterminowego przechowywania danych w chmurze, które jest adekwatne do zmieniających się potrzeb i zwiększającego się wolumenu informacji.
Iron Mountain Cloud Archive

ARCHIWUM W CHMURZE

Rozwiązanie dla długoterminowego przechowywania danych w chmurze, które jest adekwatne do zmieniających się potrzeb i zwiększającego się wolumenu informacji.
  1. Home
  2. Iron Cloud - przechowywanie danych w chmurze
  3. Archiwum w Chmurze – Zarządzanie Danymi

ARCHIWUM IRON CLOUD

Usługa długoterminowego przechowywania danych w chmurze, zabezpieczająca przeszłość, teraźniejszość i przyszłość organizacji.

We wszystkich typach organizacji liczba oraz zawartość danych rośnie w ogromnym tempie. Tradycyjne rozwiązania masowego magazynowania danych nie nadążają za dzisiejszymi potrzebami wzrostu, kontroli kosztów, za przeciążeniami informacyjnymi oraz potrzebą elastycznego dostępu. Dodatkowo, nowe regulacje i zmieniające się wymogi w zakresie utrzymania danych utrudniają to zadanie.

Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Iron Mountain opracowała usługę magazynowania danych w chmurze. Ma ona na celu ochronę i zabezpieczenie przechowywanych danych w długoterminowej perspektywie. Archiwum w chmurze Iron Mountain® to bezpieczne repozytorium dla prawie każdego rodzaju danych, które muszą być przechowywane ze względu na wymogi prawne, ochrony danych czy tworzenia wartości. Usługa zaprojektowana tak, aby dostosować się do zwiększających się potrzeb zawartości archiwum. Bezpieczna dla wszystkich typów organizacji, które chcą skorzystać z rozwiązania zewnętrznego magazynowania informacji. Dane pozostają nienaruszone, a zarazem łatwo dostępne. Współpraca w oparciu o zapisy umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług i opłat naliczanych na podstawie faktycznego użycia chmury, z zapewnieniem przestrzegania rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa.

ARCHIWUM W CHMURZE IRON MOUNTAIN

Blue icon of a mobile phone

Bezzwłocznie dostępne archiwum w chmurze, niezależnie od miejsca i czasu
Blue icon of money

Wydajne finansowo rozliczenie na podstawie rozmiaru użycia chmury
A blue icon of a server

Kompleksowa umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług w zakresie udostępniania, przetwarzania i przechowywania danych. 
A blue icon of three cog wheels

W pełni zarządzana usługa eliminuje złożone i uciążliwe migracje technologii potrzebne do długoterminowego przechowywania
Blue icon - computer screen

Zaszyfrowane i chronione dane przechowywane są poza siedzibą organizacji, w naszych dwóch niezależnych i wysoce zabezpieczonych centrach danych.
A blue icon of a cloud with an arrow pointing up into the cloud

Zredukuj Całkowity Koszt Posiadania (z ang. TCO) dzięki usłudze przechowywania w chmurze, która dopasowuje się do zmieniających się ilości danych.

DLACZEGO ARCHIWUM W CHMURZE IRON MOUNTAIN?

BEZPIECZNEŃSTWO I OCHRONA:

Rzetelne zasady ochrony danych, modele dystrybucji i wbudowane funkcje samoregeneracji.

DOSTĘPNOŚĆ:

Bezpieczny dostęp na żądanie z wielu urządzeń, lokalizacji i aplikacji

DOPASOWANIE:

Archiwum w Chmurze na bieżąco zwiększa pojemność magazynu o terabajty, petabajty, a nawet exabajty dopasowując rozmiar do wzrostu zawartości.

OCHRONA:

Ochrona zawartości za pomocą szyfrowania w czasie przepływu i przchowywania

RENTOWNOŚĆ:

Struktura opłat oparta o ilość przechowywanych danych, zapewniająca przewidywalny i stały poziom kosztów operacyjncych.

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

Business Woman | iron Mountain

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN