AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Workflow Automation Two People Standing Around Woman Holding Tablet Banner | Iron Mountain

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

 1. Home
 2. Automatyzacja workflow

UDOSKONAL WORKFLOW

Zarządzanie procesami biznesowymi oraz ich automatyzacja może zwiększać efektywność i wydajność workflow w organizacji. Automatyzacja workflow eliminuje administracyjne uciążliwości, zapewnia czas na pracę o wyższej wartości, szybsze przetwarzanie i większą dokładność.

Nasze rozwiązania Workflow AutomationTM są wspomagane przez najlepszą w swojej klasie technologię. Bez względu na to, czy poszukujesz sposobu na szybsze i dokładniejsze zamknięcie miesiąca czy chcesz mieć więcej czasu, aby móc wprowadzić do działu kadr nowych pracowników, mamy rozwiązanie, które wesprze Twoje kluczowe cele biznesowe dzięki automatyzacji procesów.


KORZYŚCI Z UDOSKONALENIA WORKFLOW

Blue icon of money

Redukcja kosztów:

obniżenie kosztów operacyjnych i unikanie inwestycji kapitałowych.

Blue icon of a computer screen with files

Zmniejszenie obciążenia IT:

Rozwiązanie wyzwań związanych z zarządzaniem informacjami bez konieczności zakupu nowego systemu lub obciążania działu IT.

Blue icon of a signed legal document with a pencil next to it

Łatwiejsza współpraca:

Dzięki usłudze zarzadzanie informacjami zapewnisz konsekwentne stosowanie zasad przechowywania dokumentów we wszystkich zasobach firmy. Nasz zespół Usług doradczych pomoże Ci dostosować reguły przechowywania do Twoich potrzeb.

A blue analytics icon with a chart showing growth

Lepsze decyzje biznesowe:

Korzystaj z dashboardów zapewniających wgląd w procesy w czasie rzeczywistym i wykorzystaj wskaźniki i dane, aby uzyskać cenne informacje.

DOWIEDZ SIĘ, JAK WORKFLOW AUTOMATION™ MOŻE POMÓC TWOJEJ FIRMIE

Dużą część czasu marnujesz na działania taktyczne i administracyjne. Ręczne procesy zarządzania zasobami ludzkimi uniemożliwiają koncentrację na krytycznych i strategicznych zadaniach. Rozwiązaniem jest automatyzacja procesów, dzięki której skupisz się na pracownikach, a nie na przetwarzaniu dokumentacji.

Ogranicz uciążliwość związaną z ręcznymi procesami administracyjnymi, korzystając z Workflow Automation. Automatyzacja procesów pozwala na:

 • Usprawnienie procesów kadrowych i poprawę poziomu obsługi pracowników, a jednocześnie odzyskanie czasu, który można poświęcić na zarządzanie personelem
 • Przechowywanie dokumentacji personalnej w scentralizowanej lokalizacji i udostępnianie jej autoryzowanym użytkownikom w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie
 • Używanie dashboardów zapewniających wgląd w czasie rzeczywistym, monitorowanie procesów i uzyskiwanie cennych informacji
 • Tworzenie i udostępnianie danych ilościowych dotyczących procesów kadrowych
 • Wykazywanie zgodności z przepisami i możliwość bezpiecznej utylizacji dokumentów po upływie okresu ich przechowywania
workflow-automation-human-resources-highlight-woman-shaking-mans-hand-at-table-of-people

Zasoby ludzkie

Zautomatyzuj codzienność, zyskaj czas na to, co niezwykłe.
Pobierz krótki opis rozwiązania

Automatyzacja obsługi zobowiązań rozszerzy zakres kontroli, widoczności, monitorowania, usprawni procesowanie zobowiązań i poprawi miesięczne bilanse finansowe.

Dzięki rozwiązaniu Workflow Automation TM możesz śledzić oraz dodawać adnotacje do faktury i zamówień, korzystając z dashboardów. To rozwiązanie eliminuje wydruki i zmniejsza obciążenie pracowników pracą, która pochłania dużo czasu.

Automatyzacja zobowiązań może również:

 • Umożliwić uniknięcie konieczności zajmowania się kwestiami rutynowymi, a wykorzystanie tego czasu na sprawy bardziej istotne,
 • Skrócić cykle przetwarzania;
 • Zmniejszyć liczbę błędów;
 • Odbierać automatyczne aktualizacje dotyczące prawnych wytycznych w sprawie przechowywania danych od renomowanych firm prawniczych;
 • Sporządzać raporty w celu dokonania przeglądu dokumentów kwalifikujących się do utylizacji;
 • Automatycznie utylizować dokumenty po upływie terminu ich ważności zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich przechowywania.
workflow automation accounts payable banner - people working on tablet and documents at table

Zobowiązania

Narzędzia i środki umożliwiające szybsze zamykanie miesiąca.
Pobierz krótki opis rozwiązania

Korzystając z automatyzacji zobowiązań, usprawnij proces fakturowania, który wymaga dużej ilości wydruków. Rozwijaj biznes dzięki rozwiązaniu Workflow Automation.

Zautomatyzuj procesy, aby zamknięcie miesiąca przebiegało szybko i sprawnie. Dashboard funkcji Workflow Automation zapewnia lepszą kontrolę i czytelność. Wszystkie informacje potrzebne do szybkiego i dokładnego przetwarzania oraz pobierania płatności mogą być dostępne dla upoważnionych użytkowników z jednego źródła.

Wdrażając system Workflow Automation™ w dziale należności, nie tylko zmniejszysz obciążenie działu IT i unikniesz inwestycji kapitałowych, ale także:

 • Poprawisz proces zamknięcia finansowego,
 • Zapewnisz możliwość szybszej pracy dzięki dostępowi do najważniejszych dokumentów biznesowych „na żądanie”,
 • Połączysz wszystkie dokumenty pomocnicze związane bezpośrednio z transakcjami rozliczeniowymi i windykacją,
 • Uzyskasz dostęp do centralnego repozytorium informacji windykacyjnych,
 • Uzyskasz wgląd w proces windykacji w jednym, scentralizowanym miejscu,
 • Będziesz odbierać automatyczne aktualizacje dotyczące prawnych wytycznych w sprawie przechowywania danych od renomowanych firm prawniczych,
 • Będziesz sporządzać raporty w celu dokonania przeglądu dokumentów kwalifikujących się do utylizacji,
 • Będziesz automatycznie utylizować dokumenty po upływie terminu ich ważności zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich przechowywania.
workflow automation accounts receivable highlight - person computer while writing on paper

Należności

Usprawnione procesy w celu lepszej kontroli i zwiększenia dokładności
Pobierz krótki opis rozwiązania

Śledź i kontroluj cały cykl życia umowy, korzystając z systemu Workflow AutomationTM. Dzięki doskonaleniu schematów pracy będziesz mógł:

 • Scentralizować umowy i kontrolować kto ma do nich dostęp,
 • Mieć wgląd w to, co zostało zmienione, przez kogo i kiedy,
 • Wysyłać automatyczne przypomnienia o konieczności przedłużenia wygasających umów,
 • Odbierać automatyczne aktualizacje dotyczące prawnych wytycznych w sprawie przechowywania danych od renomowanych firm prawniczych,
 • Sporządzać raporty w celu dokonania przeglądu dokumentów kwalifikujących się do utylizacji,
 • Automatycznie utylizować dokumenty po upływie terminu ich ważności zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich przechowywania.

Automatyzacja zarządzania umowami skraca czas realizacji zadań. Tworzy sprawniejszy, oparty na współpracy proces, który gwarantuje, że właściciele firm, którzy zawierają nowe umowy lub je przedłużają, korzystają z aktualnych informacji i kopii.

workflow automation contracts management highlight - woman typing on laptop

Zarządzanie kontraktami

Uzyskaj kontrolę nad umowami, o jakiej zawsze marzyłeś.
Pobierz krótki opis rozwiązania

Related Resources

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Przemyśl jak prowadzić działalność we współpracy z Iron Mountain

Przemyśl jak prowadzić działalność we współpracy z Iron Mountain

Zobacz więcej

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Automatyzacja obsługi korespondencji

Automatyzacja obsługi korespondencji

Zobacz więcej

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Iron Mountain InSight®

Iron Mountain InSight®

Zobacz więcej

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Wyzwania działów HR

Wyzwania działów HR

Zobacz więcej

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN