Iron Mountain blue mountains backdrop

Aplicația mobilă Iron Mountain acord licență utilizator final

Acest Acord de licență pentru utilizatorul final al aplicației Iron Mountain Mobile („EULA”) reglementează utilizarea aplicației mobile Iron Mountain® („Aplicație”). Recunoașteți și sunteți de acord să respectați termenii acestui ALUF prin efectuarea uneia sau a mai multora dintre următoarele acțiuni: dând clic pe un buton de acceptare sau butoane similare sau linkuri pentru a afișa acești termeni, instalarea Aplicației sau accesarea sau utilizarea Aplicației în alt mod. Sub rezerva acestui ALUF, utilizarea de către dumneavoastră a acestei Aplicații și a oricăror servicii asociate sunt guvernate de orice alte reguli sau politici pe care Iron Mountain le poate pune la dispoziție pe site-ul său web sau le poate actualiza din când în când.

 1. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului ALUF, Iron Mountain vă acordă un drept limitat, la nivel mondial, neexclusiv, fără redevențe, revocabil, de a utiliza Aplicația numai pentru utilizarea în cadrul activității dumneavoastră, în conformitate cu termenii conținuți aici. Trebuie să respectați toate legile aplicabile și termenii acordului terților atunci când utilizați Aplicația (de exemplu, acordul dumneavoastră de servicii de date wireless).
 2. Iron Mountain deține sau este titularul licenței pentru toate drepturile, titlurile și interesele pentru și față de Aplicație, împreună cu baza de date și codul de bază, inclusiv toate drepturile prevăzute prin brevet, drepturi de autor, secret comercial, mărci comerciale sau legea concurenței neloiale și orice și toate celelalte drepturi de proprietate, inclusiv toate aplicațiile, reînnoirile, extensiile și restaurările acestora. Nu veți modifica(și nici nu veți permite terților în numele dumneavoastră), adapta, traduce, pregăti lucrări derivate din, decompila, controla, dezasambla sau încerca în alt mod să obțineți codul sursă din Aplicație și nu veți elimina, ascunde, sau modifica notificarea privind drepturile de autor Iron Mountain, mărcile comerciale sau alte notificări privind drepturile de proprietate atașate, conținute în sau accesate împreună cu sau de orice Aplicație Iron Mountain.
 3. Înțelegeți că prin utilizarea Aplicației, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dumneavoastră de identificare personală și a datelor agregate numai în conformitate cu prezentul ALUF și cu notificarea de confidențialitate atașată la prezenta ca Anexa A.
 4. Aplicația se poate să nu conțină aceeași funcționalitate disponibilă pe https://www.ironmountainconnect.com or https://login.ironmountain.com/Login websites.
 5. Aplicația vă este pusă la dispoziție în mod gratuit pentru utilizarea în cadrul activității dumneavoastră. Iron Mountain își rezervă dreptul de a modifica sau retrage Aplicația în orice moment și din orice motiv.
 6. Luați la cunoștință că termenii contractului cu furnizorul dumneavoastră de rețea mobilă respectiv („Furnizorul de telefonie mobilă”) vor continua să se aplice atunci când utilizați Aplicația. Ca urmare, este posibil să fiți taxat de către furnizorul de telefonie mobilă pentru accesul la serviciile de conexiune la rețea pe durata conexiunii în timp ce accesați Aplicația sau orice alte taxe de la terți care pot apărea. Acceptați responsabilitatea pentru orice astfel de taxe care apar.
 7. Dacă nu sunteți plătitorul facturilor pentru dispozitivul mobil utilizat pentru accesarea Aplicației, garantați și declarați că ați primit permisiunea de la plătitorul facturilor pentru utilizarea Aplicației. În plus, dacă puteți accesa Iron Mountain Connect sau RequestWeb cu numele dumneavoastră de utilizator și parola, garantați și declarați că aveți permisiunea corespunzătoare de la angajator pentru a accesa portalurile Iron Mountain Connect sau RequestWeb prin utilizarea Aplicației.
 8. Aplicația este disponibilă pentru dispozitivele mobile care rulează sisteme de operare Apple iOS și Android OS. Iron Mountain va depune eforturi rezonabile pentru ca Aplicația să fie disponibilă în orice moment. Cu toate acestea, recunoașteți că Aplicația este furnizată prin intermediul rețelelor de internet și mobile și, prin urmare, calitatea și disponibilitatea Aplicației pot fi afectate de factori în afara controlului rezonabil al Iron Mountain.
 9. Iron Mountain, grupul său de companii și subcontractanți nu își asumă nicio responsabilitate pentru indisponibilitatea Aplicației sau pentru orice dificultate sau incapacitate de a descărca sau accesa conținut sau pentru orice altă defecțiune a sistemului de comunicare care poate duce la indisponibilitatea Aplicației.
 10. Versiunea software-ului aplicației poate fi actualizată din când în când pentru a adăuga suport pentru funcții și servicii noi.
 11. Iron Mountain poate întrerupe utilizarea Aplicației în orice moment, fără a vă furniza o notificare de reziliere. În cazul oricărei rezilieri, (a) drepturile și licențele acordate aici vor înceta; (b) trebuie să încetați orice utilizare a Aplicației.
 12. RecunoaștețI în mod expres că utilizarea aplicației se face pe riscul dumneavoastră exclusiv șI că întregul risc în ceea ce privește calitatea, performanța, acuratețea șI efortul satisfăcător vă aparține. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, aplicația șI orice servicii efectuate sau furnizate de aplicație („servicii”) sunt furnizate „ca atare” șI „după cum sunt disponibile”, cu toate defecțiunile șI fără nicio garanție de orice natură în măsura permisă prin lege șI iron mountain renunță la toate garanțiile șI condițiile referitoare la aplicație șI la orice servicii, fie expresă, implicită sau legală, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite șI / sau condițiile de comercializare, de calitate satisfăcătoare, de utilitatea pentru un anumit scop, acuratețea, plăcerea de a utiliza aplicația în liniște șI nerespectarea drepturilor terților. Iron mountain nu garantează absența interferenței cu plăcerea dumneavoastră de a utiliza aplicația, că funcțiile conținute în aceasta sau serviciile vor satisface cerințele dumneavoastră, că funcționarea aplicației sau a serviciilor va fi neîntreruptă sau fără erori sau că defectele serviciilor aplicației vor fi corectate. Nicio informație verbală sau scrisă sau sfaturi date de iron mountain sau de reprezentantul său autorizat nu creează o garanție. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite sau a limitărilor privind drepturile statutare aplicabile ale unui consumator, așa că excluderile șI limitările de mai sus pot să nu se aplice dumneavoastră. În măsura în care nu este interzis de lege, în niciun caz iron mountain, niciunul dintre afiliații, directorii, ofițerii șI angajații săI șI nici o altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea aplicației nu poate fi responsabilă pentru vătămări corporale sau orice alte accidente directe, daune speciale, indirecte sau incidentale, inclusiv, fără limitare la, daune pentru pierderea profiturilor, pierderea datelor, întreruperea activității sau orice alte daune sau pierderi comerciale, care decurg din sau legate de acest aluf, aplicație sau utilizarea dumneavoastră sau incapacitatea de a utiliza aplicația, oricum ar fi cauzată, indiferent de teoria răspunderii (contract, delict sau altfel) șI chiar dacă iron mountain a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit limitarea responsabilității pentru vătămare personală, sau pentru daune incidentale sau substanțiale, așa că acesta limitare se poate să nu se aplice dumneavoastră. Limitările prezentate se aplică fără luarea în considerare a oricăror eșecuri ale scopului esențial al oricărui remediu limitat. Acceptarea acestei limitări de răspundere este un termen esențial al acestui acord, iar părțile recunosc că iron mountain nu ar acorda acces la aplicație fără acordul dumneavoastră referitor la această condiție.
 13. Iron Mountain nu este răspunzător față de dumneavoastră pentru orice deteriorare sau modificare a echipamentului dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la echipamente de calculator, dispozitive portabile sau telefoane mobile ca urmare a instalării sau utilizării aplicației.
 14. În cazul în care se aplică garanții legale aplicației furnizate în temeiul prezentului aluf, iron mountain îșI limitează răspunderea maximă în cadrul oricărei garanții sau garanții legale neexcluzibile la prețul de achiziție inițial plătit de dumneavoastră pentru aplicație.
 15. Iron Mountain nu a validat Aplicația pentru fiecare țară în care puteți accesa sau utiliza Aplicația, iar Iron Mountain nu face nicio declarație că materialele din Aplicație sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în locația dumneavoastră. Dacă alegeți să accesați sau să utilizați Aplicația, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale.
 16. În cazul în care apar litigii legate de utilizarea Aplicației de către dumneavoastră, toate aceste dispute vor fi guvernate din toate punctele de vedere de legile Romaniei.

Anexa A - Notificare de confidențialitate

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru Iron Mountain

Această Notificare de confidențialitate este adoptată de entitatea locală Iron Mountain, care va utiliza informațiile dumneavoastră personale atunci când accesați portalurile noastre prin Aplicația mobilă Iron Mountain („Aplicația”). În plus, Iron Mountain Incorporated, filialele sale europene și partenerii de asociere în participație care fac parte din sistemul de servicii Iron Mountain și alte entități care sunt controlate direct sau indirect de Iron Mountain (fiecare este un afiliat; Iron Mountain și afiliații săi sunt menționați colectiv ca „Iron Mountain”, „noi”, „pe noi”) pot prelucra și informațiile personale.

În cazul în care colectăm informațiile dumneavoastră pentru a vă permite accesul și utilizarea Aplicației mobile Iron Mountain, entitatea locală Iron Mountain este responsabilă pentru prelucrarea datelor personale și va acționa ca operator de date.

Iron Mountain vă înțelege preocupările cu privire la confidențialitatea datelor pe care le puteți trimite prin intermediul aplicației Iron Mountain Mobile. Această Notificare oferă informații despre ce tip de date sunt colectate și urmărite pe Aplicație, modul în care sunt utilizate datele și cu cine sunt partajate datele. De asemenea, ar trebui să consultați Notificările de confidențialitate ale Iron Mountain de pe site-urile/portalurile noastre care conțin angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea clienților noștri. Prin descărcarea Aplicației, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei notificări.

1. Date pe care le colectăm

Iron Mountain colectează două tipuri de date de la utilizatorii Aplicației: „Date cu caracter personal” (orice lucru care identifică o persoană, fie individual, fie prin referire la alte date) și „date agregate” (date anonime și non-identificabile personal).

Datele cu caracter personal (cum ar fi numele, adresele, numerele de telefon sau adresele de e-mail) sunt colectate numai atunci când le trimiteți în mod voluntar prin intermediul Aplicației, cum ar fi în timpul procesului de înregistrare sau când acestea sunt introduse într-un câmp de date. Alte date care pot constitui, de asemenea, date cu caracter personal (cum ar fi versiunea dispozitivului, de câte ori ați utilizat Aplicația, datele în care ați utilizat-o și perioada de timp petrecut folosind Aplicația) și date agregate (cum ar fi de câte ori vizitatorii se conectează la această Aplicație în general) pot fi, de asemenea, colectate.

Alte date colectate în mod special de Aplicație includ, dar nu se limitează la:

 • Modelul dispozitivului
 • Dacă dispozitivul a fost deblocat
 • Limba
 • Ultima deschidere a Aplicației
 • Versiunea de OS
 • Oraș/țară (aproximativ de la locația IP)
 • Versiunea Aplicației
 • Prima instalare a Aplicației
 • Versiunea de SDK

Vă rugăm să rețineți că odată ce ați accesat Aplicația și ați furnizat datele de conectare (nume de utilizator și parolă), veți accesa fie portalurile IMConnect, fie RequestWeb. Utilizarea de către dumneavoastră a IMConnect sau RequestWeb, inclusiv orice date personale colectate de Iron Mountain în timpul utilizării acestor portaluri, este guvernată de Notificarea de confidențialitate aplicabilă pentru fiecare. O copie a Notificării de confidențialitate IMConnect este disponibilă prin IMConnect.

2. Baza legală pentru colectarea șI utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi justificată de o condiție de prelucrare. În majoritatea cazurilor, această condiție va fi aceea că:

ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră de folosire a datelor cu caracter personal în scopul de a vă oferi acces la Aplicație;

utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este în interesul nostru legitim ca organizație comercială (de exemplu pentru a îmbunătăți sau administra Aplicația), cu condiția să fie efectuată în orice moment într-un mod proporțional și care să respecte drepturile dumneavoastră de confidențialitate.

3. Cum folosim datele pe care le colectăm

Datele colectate prin intermediul acestei aplicații vor fi utilizate în principal pentru a oferi acces la portalurile IM Connect sau RequestWeb și astfel pentru a vă verifica identitatea (vă putem trimite notificări push care sunt relevante pentru utilizarea aplicației dumneavoastră). În plus, putem folosi datele pe care le colectăm pentru a administra și îmbunătăți Aplicația.

4. Informațiile pe care le dezvăluim

Accesul la datele personale și agregate va fi limitat la scopurile prevăzute de prezenta notificare. Iron Mountain va respecta în orice moment legislația aplicabilă privind confidențialitatea și protecția datelor.

Noi și furnizorii noștri de servicii (așa cum sunt definiți mai jos) putem dezvălui și partaja date personale și agregate:

În cadrul Iron Mountain și afiliaților noștri; către furnizori de servicii terți („Furnizori de servicii”) care prestează servicii pentru noi sau în numele nostru (inclusiv cei care pot ajuta la gestionarea sistemelor noastre IT și back office). Astfel de furnizori de servicii sunt obligați, în baza contractului lor cu noi, să gestioneze datele cu caracter personal în conformitate cu legile și principiile aplicabile legate de confidențialitate și protecția datelor.

5. Transferul transfrontalier

Afiliații și furnizorii de servicii Iron Mountain sunt localizați în întreaga lume. În consecință, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări care au niveluri diferite de legislație privind protecția datelor decât țara dumneavoastră de reședință. Iron Mountain respectă toate legile aplicabile înainte de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară cu legi de protecție a datelor care nu au un standard de protecție a datelor echivalent cu legile zonei în care locuiți.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de informații este gestionat cu atenție pentru a vă proteja drepturile și interesele. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați notificarea de confidențialitate locală pe care o puteți accesa de pe site-ul nostru local.

6. Drepturile dumneavoastră și modul în care putețI cere efectuarea modificărilor

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați notificarea de confidențialitate locală pe care o puteți accesa de pe site-ul nostru local

7. Notificarea modificărilor

Vă recomandăm să verificați această Notificare de fiecare dată când vizitați Aplicația noastră, deoarece este posibil să o actualizăm din când în când, postând notificarea modificată pe această Aplicație. Orice modificări vor fi eficiente atunci când sunt postate, iar utilizarea dumneavoastră continuă a Aplicației sau neacceptarea utilizării datelor dumneavoastră personale de către Aplicație va indica acceptarea oricăror modificări.

8. Cum protejăm și cum stocăm datele dumneavoastră

Luăm în serios securitatea informațiilor pe care le colectăm. Am implementat și menținem măsuri, politici și proceduri de securitate tehnice și organizaționale menite să reducă riscul de distrugere sau pierdere accidentală, sau divulgarea neautorizată sau accesul la astfel de informații adecvat naturii datelor în cauză.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați notificarea de confidențialitate locală pe care o puteți accesa de pe site-ul nostru local.

9. Reținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este în mod rezonabil necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, așa cum se explică în această notificare. În anumite circumstanțe, putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu atunci când ni se cere să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

În circumstanțe specifice, putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a relațiilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror reclamații sau provocări.

10. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la respectarea acestei notificări și a legilor privind protecția datelor sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă încurajăm să ne contactați mai întâi. Vom investiga și vom încerca să soluționăm reclamațiile și disputele referitoare la utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal în conformitate cu această Notificare și cu notificarea portalului relevant pe care îl care accesați prin această Aplicație.

Întrebări privind această notificare

Dacă aveți întrebări referitoare la această Notificare, ne puteți contacta la:

Responsabil cu protecția datelor Iron Mountain
Global.privacy@ironmountain.com
Iron Mountain Europe
Czuczor utca 10
1093 Budapesta
UNGARIA

Ne puteți contacta și pe email global.privacy@ironmountain.com sau scriind Ofițerului Global de Confidențialitate, Iron Mountain, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A.

 

Contactați Iron Mountain

paper and pen

Contactaţi-ne

Completați acest formular și un specialist Iron Mountain vă va contacta în termen de o zi lucrătoare.

Obțineți ofertă
customer service

Centru de asistență

Centrul nostru de asistență pentru clienți vă poate ajuta să vă oferiți cele mai rapide răspunsuri la întrebările dvs.

Obține suport
laptop profile screen

Conectați-vă și plătiți factura

Conectați-vă la contul dvs. sau aflați cum să creați unul.

Începe
ringing telephone

Apelați vânzări

Luați legătura cu unul dintre reprezentanții noștri cu cunoștințe pentru a vă adresa nevoilor specifice de soluții.

+40 724 163 182