Doplata za gorivo

Doplata za gorivo

  1. Doplata za gorivo

Iron Mountain primenjuje mesečnu prilagođenu doplatu za gorivo na fakture kupaca. Usklađivanja doplate za gorivo stupaju na snagu od prvog dana svakog meseca i ažuriraju se na ovoj web stranici otprilike dve sedmice prije datuma stupanja na snagu

Doplata za gorivo se indeksira na potrošačku cenu dizel goriva u eurima uključujući carine i poreze. Unutar Evrope ovo meri Generalni direktorat Evropske komisije za energiju i transport i objavljuje u Biltenu nafte kojem možete pristupiti preko sledećeg linka: ovde.

Na šta se odnosi doplata za gorivo?

Doplata za gorivo odnosi se na troškove prevoza (Trip Charges) na svim uslugama. Za potpunu listu stavki uključenih u obračun doplate za gorivo, pogledajte sledeću tabelu: kliknite ovde za prikaz prihvatljivih kodova računa za naknadu za putovanje.

Trenutna doplata za gorivo

2022/2023

Mesec Doplata
Februar 17.13%
Januar 19.94%
Decembar
21.06%

Doplata za gorivo - tabela

Iron Mountain Europe
EU Oil Bulletin Dizel € po litri
Do Doplata %
1.199 7.00%
1.23 7.56%
1.261 8.13%
1.292 8.69%
1.323 9.25%
1.354 9.81%
1.385 10.38%
1.416 10.94%
1.447 11.50%
1.478 12.06%
1.509 12.63%
1.54 13.19%
1.571 13.75%
1.602 14.31%
1.633 14.88%
1.664 15.44%
1.695 16.00%
1.726 16.56%
1.757 17.13%
1.788 17.69%
1.819 18.25%
1.85 18.81%
1.881 19.38%
1.912 19.94%
1.943 20.50%
1.974 21.06%
2.005 21.63%

Procenti i pragovi doplate goriva podložni su promenama bez prethodne najave. Osim toga, ako cena dizel goriva varira izvan gore navedenih parametara, tabela će se ažurirati.

Šta ćete videti na svom računu?

Naknade za gorivo prilagođavamo mesečno – naviše ili naniže – kako se cene goriva menjaju. Promene se primjenjuju na kraju svakog meseca i odražavaju se na fakturi kao posebna stavka.

Doći će do dva meseca kašnjenja u primeni indeksa. Na primer, mesečna prosečna cena dizela u januaru se koristi za utvrđivanje primenjive doplate za mart. To je zbog datuma objavljivanja podataka o spot cenama.

Primeri – Bilten EU nafte € po litri

Pretpostavite da je vaša ugovorena naknada za putovanje 0,50 € po kilometru i da je mesečna prosečna cena dizela po litru EU Biltena nafte 1,009 €. Vaša stopa doplate goriva bila bi 3,69%. U eurima, to bi bilo 0,50 € po kilomentru* 3,69% = 0,01845 € po kilometru.

Ako bi se prosečna mesečna cena dizela u Naftnom biltenu smanjila na 0,921 €/litar za mesec merenja, doplata (primenjena na mesec koji sledi nakon meseca merenja za dva meseca) bi se smanjila na 3,06%. U eurima, to bi bilo 0,50 € po kilometru * 3,06% = 0,00153 € po kilometru.

Suprotno tome, ako se mesečna prosečna cena dizela u Naftnom biltenu poveća na 1,052 €/litar za mesec merenja, doplata (primenjena na mesec koji sledi nakon meseca merenja za dva meseca) bi se povećala na 4,32%. U eurima, to bi bilo 0,50€ po kilometru * 4,32% = 0,216 € po kilometru.