Одредбе и услови

Одредбе и услови

  1. Home
  2. Одредбе и услови

Подношењем одговора. података или давањем повратних информација на други начин компанији Iron Mountain Incorporated и њеним подружницамаs („Iron Mountain“) као одговор на анкету или други захтев за повратне информације, сагласни сте да компанија Iron Mountain може користити такве информације без обавезе према вама, неопозиво додељујете компанији Iron Mountain сва права, овлашћења и корист од тих повратних информација, и даље сте сагласни да компанија Iron Mountain може да обрађује ваше податке као што је описано у Политици приватности компаније Iron Mountain. Прихватањем било ког поклона или другог знака пажње од компаније Iron Mountain, потврђујете компанији Iron Mountain да сте сагласни са свим важећим законима и било каквим применљивим политикама о поклонима ваше компаније.

© 2022 Iron Mountain, Incorporated. Сва права задржана. Материјали и информације које овде пружа компанија Iron Mountain су поверљиви материјали и у власништву су компаније Iron Mountain и/или њених давалаца лиценци која се не смеју репродуковати или преносити у било ком облику или на било који начин, електронски или механички, у било коју сврху, без претходне писмене дозволе компаније Iron Mountain. Било које упућивање на актуелне планове производа или услуга компаније Iron Mountain, стратегију, датуме објављивања или могућности, који су подложни промени од стране компаније Iron Mountain без претходног обавештења по сопственом нахођењу компаније Iron Mountain, не представљају нити имплицирају позив или понуду било које врсте, не имплицирају да ће бити доступни у свим земљама у којима компанија Iron Mountain послује и да на било који начин не представљају обавезу доступности будућих производа или функција. “Iron Mountain” је регистровани заштитни знак компаније Iron Mountain, регистроване у Сједињеним Државама и другим земљама и „Iron Mountain“, логотип компаније Iron Mountain и њихове комбинације као и други знаци означени са ТМ су заштитни знаци компаније Iron Mountain Incorporated. Сви остали заштитни знаци и остали идентификатори остају власништво својих власника и ако није другачије назначено, компанија Iron Mountain тврди да није припојена, овлашћена или удружена са било којим таквим заштитним знаком или носиоцем жига или идентитета, правним лицем или другим компанијама које се овде помињу.