PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

  1. Home
  2. Om oss
  3. Nyheter och Pressmeddelanden
  4. Ny studie visar på stora säkerhetsbrister hos svenska företag – Svenskar slarvigast med lösenordssäkerhet
Tillbaka

Ny studie visar på stora säkerhetsbrister hos svenska företag
– Svenskar slarvigast med lösenordssäkerhet

En ny studie från Iron Mountain visar på stora cybersäkerhetsbrister hos svenska företag. Enligt studien anser cirka 60 procent att det inte är en risk att lämna datorn olåst eller att använda samma lösenord på flera plattformar. I praktiken är svenskarna dessutom sämst i Europa; nästan hälften svarar att de använder samma lösenord på flera plattformar (45%) – motsvarande siffra för Europa är en av tre. I en tid då många ser över sina strategier för ”framtidens arbetsplats” och ställer om till hybridarbete med kontorshubbar och co-working spaces blir det tydligt att Svenska företag har stora utmaningar för att säkerställa IT-säkerheten i framtiden.

Det amerikanska informationshanteringsföretaget Iron Mountain, som arbetar med förvaring, skydd och hantering av information och andra tillgångar, har undersökt riskmedvetenheten bland anställda i Sverige och Europa. Studien har genomförts på 8 marknader och visar på stora informations- och cybersäkerhetsbrister hos svenska företag. När det kommer till att använda samma lösenord på flera plattformar är Sverige sämst i Europa: nästan varannan person (45%) använder i jobbet samma lösenord på flera plattformar, jämfört med det europeiska genomsnittet som är 33%. En av fyra svenskar (24%) uppger att de skrivit sitt lösenord på en lapp på skrivbordet.

– Vi är förvånade över hur stora risker de anställda utsätter sina arbetsgivare för. Sverige sticker ut som extra slarviga och mindre säkerhetsmedvetna på flera håll, även om problemet tycks vara utbrett i hela Europa. Informations- och datahantering är något som blir allt viktigare när vi tar snabba kliv mot ett digitalt, datadrivet och uppkopplat samhälle. Detta är något företagen måste beakta i sin fortsatta omställning, säger Lorant Stenberg, Commercial Director Nordics, Iron Mountain Sverige.

Studien visar vidare att en av fem har utsatts för bedrägeri, phishing eller ransomware-attacker. Lika många anger att de varit med om att deras lösenord avslöjats på nätet efter dataintrång. Ändå fortsätter många medvetet att fatta riskfyllda beslut.

Många döljer misstag som gjorts för sin arbetsgivare

En av fyra uppger att de är slarviga och tar risker i onödan på jobbet, så länge de inte blir påkomna. Av de som uppger att de gjort ett betydande, kritiskt, misstag på jobbet (23%), svarar ungefär en tredjedel (30%) att de ”kom undan”. På frågan hur, svarar 37% att det berodde på att de höll misstaget hemligt. En fjärdedel (24%) använde ursäkten ”tekniskt fel”. Cirka 15% skyllde på någon annan eller gjorde sig av med bevisen.

Blir värre med tiden, 18% säger att de tar fler risker på jobbet nu än när de först anställdes av arbetsgivaren. Cirka en av tio uppger att de tagit risker som kostat företaget pengar. Cirka 39% uppger dock att de aldrig fått någon träning eller utbildning i hur de ska hantera arbetsrelaterade risker.

Bred användning av arbetsdatorn för privata ärenden
En tredjedel (33%) har använt arbetsdatorn för att shopping online och en femtedel (22%) för att boka semesterresor. Lika många uppger att de streamat film/TV på arbetsdatorn. Cirka 15% använder arbetsdatorn för att söka nytt jobb.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lorant Stenberg, Commercial Director Nordics, Iron Mountain Sverige
Telefonnummer +46 72 212 1497
E-post: Lorant.stenberg@ironmountain.com

Om undersökningen
Undersökningen har gjorts av OnePoll på uppdrag av Iron Mountain under september 2021 och innefattar 1000 respondenter på respektive marknad. Respondenterna är medarbetare i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen, Spanien, Nederländerna och Turkiet.

FLER NYHETSUPPDATERINGAR