PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

  1. Home
  2. Om oss
  3. Nyheter och Pressmeddelanden
  4. MAX Burgers ingår samarbete med Iron Mountain – återbruk av gammal elektronik
Tillbaka

MAX Burgers ingår samarbete med Iron Mountain – återbruk av gammal elektronik

Iron Mountain, en global ledare inom informationshantering, ingår nu ett samarbete med det svenska familjeföretaget MAX Burgers. Med Iron Mountains tjänst IT-asset Disposition (ITAD) får MAX hjälp att samla in, återvinna och återbruka befintliga självbetjäningskiosker. Samarbetet löper genom hela kedjan, från transport av kioskerna till demontering och att sälja vidare de elektronikkomponenter som fortfarande kan användas.

      - ”Vi är glada över att kunna hjälpa MAX vara en del av den cirkulära ekonomin. Genom vårt samarbete kommer vi på ett ansvarsfullt sätt och genom vårt breda kontaktnät att återsälja större delen av elektroniken i självbetjäningskioskerna från MAX”, säger Lorant Stenberg, Nordic Commercial Director och VD för Sverige på Iron Mountain

Den stora elektronikkomponenten i MAX självbetjäningskiosker är LCD-skärmen och av dessa räknar Iron Mountain med att kunna återbruka hela 93 procent, medan resterande 7 procent återvinns på ett säkert sätt. Det här är en del i Iron Mountains Secure ITAD-erbjudande, som hjälper aktörer i detaljhandeln att minska sina koldioxidutsläpp och nå sina mål för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

MAX Burgers grundades år 1968 och är ett av Sveriges mest kända familjeföretag, där miljö och hållbarhet genomsyrat verksamheten sedan den första hamburgaren serverades. Från valet av vinterdäck till gröna burgare och även elektroniken. Sedan 2008 klimatkompenserar MAX för de utsläpp de ännu inte kunnat minska och sedan 2018 kompenserar företaget för 10 procent mer än hela sin värdekedjas totala utsläpp.

I en tid av grön omställning ligger elektronik högt på agendan och likaså de nödvändiga sällsynta jordartsmetaller som används. Tillgången på dessa metaller är begränsade, miljöskadliga att utvinna och kan inte kompenseras för. Alla företag måste därför bli del av den cirkulära ekonomin och i så hög grad som möjligt återbruka redan producerad elektronik.

Materialkostnader är nära sammankopplade med koldioxidutsläpp, som detaljhandeln till stor del står bakom. Hela sektorn behöver därför höja ambitionsnivån, något som ständigt sker stor del tack vare ökade krav från både investerare och kunder. Allt fler kunder föredrar att handla av klimatsmarta företag, vilka därmed kan öka sina marknadsandelar genom att sätta och nå upp till ambitiösa ESG-mål. Här kan Iron Mountains ITAD-erbjudande med hög återbruksgrad av elektronik kan spela en viktig roll.

      -"Jag är glad över att vi ingått ett partnerskap med Iron Mountain som hjälper oss att återbruka och återvinna elektroniken i våra gamla självbetjäningskiosker. De siktar till exempel på att återbruka hela 93 % av våra begagnade LCD skärmar och det spar både pengar och miljö”, säger Kaj Török, hållbarhetschef på MAX.

Genom samarbetet hjälper Iron Mountain MAX att nå sina hållbarhetsmål. När MAX under året byter ut självbetjäningskioskerna i sina totalt 174 restauranger i Sverige, Danmark, Norge och Polen, tar den folkkära svenska restaurangkedjan med hjälp av Iron Mountains ITAD-tjänst nästa steg i den cirkulära ekonomin.

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) är världsledande inom lagrings-och informationshanteringstjänster, med 225 000 kunder i mer än 60 länder på fem kontinenter. Företaget erbjuder en lång rad tjänster, från att hjälpa sina kunder i deras digitala omställning till säker datalagring i Iron Mountains datacenter, informationshantering, livscykelhantering, säker destruktion, lager och logistik. Iron Mountains kunder består av såväl små som stora företag, inklusive 94 procent av USA:s största företag i Fortune 1000, vilka förlitar sig på Iron Mountain som partner inom informationshantering. Om du vill veta mer om Iron Mountain kan du besöka www.Ironmountain.com/se och följa @IronMountain på Twitter, Facebook och LinkedIn.

 


FLER NYHETSUPPDATERINGAR