Artiklar

Cirkulär ekonomi & E-waste: Såhär uppnår du en mera hållbar framtid

Artiklar

Cirkulär ekonomi & E-waste: Såhär uppnår du en mera hållbar framtid

  1. Home
  2. Resurs- och kunskapscenter
  3. Cirkulär ekonomi & E-waste: Såhär uppnår du en mera hållbar framtid
Iron Mountain circular economy - Diagram

Genom att rapportera kritiska uppgifter om deponering, avfallsgenerering och återvinningsgrad kan företagen proaktivt och öppet se över sin egen roll i att bidra till en mer cirkulär och hållbar framtid. Många företag är redan skyldiga att rapportera dessa siffror, men genom att göra stora eller små förändringar i hur de gör sig av med eller återanvänder sina elektroniska enheter kan de lätt uppfylla eller överträffa rapporteringsmålen samtidigt som de har en betydande miljöpåverkan.

Remarketing, dvs. renovering, radering av data och återförsäljning till en ny ägare, är ett positivt och säkert alternativ till att bara göra sig av med elektroniska produkter. Remarketing, alltså återförsäljning, eller återanvändning av dessa material kan vara upp till 20 gånger effektivare än att bara göra sig av med dem. Genom att arbeta med en säker leverantör kan företag säkerställa att konfidentiell information skyddas och raderas på ett säkert sätt från enheter som sålts vidare, vilket eliminerar säkerhetsrisker. En extra fördel är att företagen på detta vis får ut mer värde ur sin elektronik.

Som leverantörer och konsumenter, privatpersoner och företag kan vi inte vända den inverkan som e-waste redan har haft på miljön. Men genom att ändra vår syn på elektroniskt avfall och göra medvetna val som bidrar till att fokusera på en mer cirkulär approach till livscykeln för elektronisk utrustning kan vi skapa en ny, mer hållbar framtid. En framtid där värdefulla resurser inte ständigt utvinns, används och sedan kasseras, utan istället återanvänds på genomtänkta, innovativa och miljövänliga sätt.

Kontakta oss på Iron Mountain idag om du vill veta mer om cirkulär ekonomi relaterat till hantering av E-avfall och hur vi kan hjälpa ditt företag bli mer hållbart!

download Ladda ned guiden
download Ladda ned guiden
The Circular Economy & E-Waste: Achieving A More Sustainable Future
KONTAKTFORMULÄR

Vill du veta mer om den här tjänsten?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!