Hur vi hanterar information förändras. DET GÖR ÄVEN VI!

Iron Mountain Elevate the Power of Your Work

Hur vi hanterar information förändras. DET GÖR ÄVEN VI!

VAD VI GÖR

Iron Mountain skyddar, bevarar och hjälper dig att extrahera värde från dina fysiska och digitala tillgångar - oavsett format. Vi tillhandahåller både analoga och digitala lösningar vilket omfattar alltifrån fysisk arkivering av dokument och tillgångar till datahantering och digitala informationshanteringstjänster. Vi hjälper våra kunder att reducera kostnader, efterleva lagar och bestämmelser, hantera risker och nyttja värdet i sin information.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig genom att klicka på de olika områdena i triangeln.

Ta dig tid att tänka om kring hur du driver din verksamhet med Iron Mountain - Utforska innehållet nu

VÅR UTVECKLING SOM VERKSAMHET

De senaste åren har vi utvidgat vår verksamhet till att inkludera mer digitala lösningar för att skydda, transformera och extrahera värde ur information. Idag hjälper vi våra kunder med alltifrån att bevara värdefull information och tillgångar, hantera och återställa data, till att ge rådgivning för informationsstyrning med mera. Dessutom har vi utvidgat vår fokus till att inkludera:

  • Holistisk informationshantering som stöds av informationsstyrning, automatisering av arbetsflöden och intelligenta system för information- och ärendehantering (CSP & ECM plattformar)
  • Lager och logistiklösningar där vi tillhandahålla speciallagring med kundunika förutsättningar och sköter hela logistiken åt våra kunder
  • Destruering av IT-tillgångar för att hjälpa våra kunder att hantera risk, skydda sitt varumärke och stötta dess verksamheter i att uppnå uppsatta hållbarhetsmål.

Vi fortsätter att sätta ambitiösa miljömål för att hjälpa din organisation att hantera information på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt. Detta gör vi bland annat genom att främja återanvändning av IT-tillgångar som fortsatt har ett värde samt genom att förse våra kunder med datacenter drivna på 100 % förnybar energi.

Carl Norelid
Iron Mountain Sveriges CEO, Carl Norelid ger en uppdatering gällande vår verksamhetsutveckling

KUNDPROJEKT

På Iron Mountain tillhandahåller vi lösningar till verksamheter inom olika branscher och affärsområden. Vi har kapacitet att hjälpa alltifrån organisationer, företag, till statliga myndigheter, kommuner och landsting oavsett storlek. Vi skyddar och bevarar våra kunders mest värdefulla information och tillgångar på ett säkert sätt. Vi hjälper även kunder med dess digitala utveckling genom högkvalitativ teknologi för automatisering och informationshantering.

Ta del av tidigare kundprojekt
För oss var det viktigt att finna en partner som inte bara arbetar hållbart och miljömedvetet, utan som även förstod vad vi ville åstadkomma och som kunde hjälpa oss att uppnå våra mål. Iron Mountain har verkligen hjälpt oss att uppnå allt detta - på ett sätt som gjort att vi kunnat upprätthålla konkurrens på marknaden.
Hållbarhetschef, Akamai
Blue icons of two hands doing a handshake

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att accelerera din digitala omvandling!