Iron Mountain® Digital Åtkomsttjänst

Säker, digital åtkomst till fysiska dokument arkiverade i Iron Mountains arkivanläggningar

Iron Mountain® Digital Åtkomsttjänst

Säker, digital åtkomst till fysiska dokument arkiverade i Iron Mountains arkivanläggningar
  1. Home
  2. Dokumentskanning och digital arkivering
  3. Digital Åtkomsttjänst

SNABB, ENKEL ÅTKOMST TILL EXTERNT LAGRADE DOKUMENT

Många företag måste idag hantera alltmer komplexa informationskrav med anledning av en växande mobil arbetskraft och utökade regelverk. Har du fysiska filer lagrade i en av Iron Mountains arkivanläggningar som du behöver komma åt för att kunna hålla igång verksamheten? Behöver du och ditt team ett sätt att få åtkomst till informationen i era filer och lådor när ni arbetar på distans och inte har möjlighet att ta emot fysiska leveranser?

Genom att kombinera Iron Mountains skanningsexpertis och etablerade infrastruktur gör vi det möjligt för din organisation att snabbt få åtkomst till all data ni behöver i digitalt format. Du får åtkomst till alla era nydigitaliserade dokument och dina anställda kan arbeta på distans..

SÅ FUNGERAR DEN DIGITALA ÅTKOMSTTJÄNSTEN

Iron Mountains digitala åtkomsttjänst är en prenumerationstjänst för kunder som vill digitalisera stora volymer av fysiska dokument som i dagsläget finns arkiverade i Iron Mountains arkivanläggningar. När dina dokument har digitaliserats nås de via sFTP.

Iron Mountains skickliga personal inkluderar experter med den erfarenhet, infrastruktur och de processer som krävs för att skanna, indexera och kvalitetssäkra dina dokument och uppfylla dina specifika behov. Se nedan för mer information om hur tjänsten fungerar.KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden