IRON MOUNTAIN INSIGHT® ESSENTIAL EDITION

Finn vad du behöver när du behöver det som mest.
woman scanning iron mountain documents with insight on screen

IRON MOUNTAIN INSIGHT® ESSENTIAL EDITION

Finn vad du behöver när du behöver det som mest.
  1. Home
  2. Dokumentskanning och digital arkivering
  3. Scanning & Digital Storage

SÄKER SAMARBETSÅTGÅNG TILL DIN INFORMATION

När du lever i en hybridvärld av papper och elektronisk information utan en enhetlig syn över din information, spenderar du och dina anställda dyrbar tid på att leta efter det ni behöver. Ibland kan det kan vara svårt att snabbt kunna dela information som är i pappersformat med andra.

Genom en kombination av Iron Mountains expertis för dokumentskanning, infrastruktur och ett modernt, säkert molnlagringsförvar gör Iron Mountain InSight det möjligt för dig att ta det första steget i din digitala transformationsresa. Vi skannar dina pappersdokument och hjälper dig att hantera hela informationslivscykeln vilket inkluderar såväl fysisk som digital information.  Vi underlättar hanteringen av din information och dess användning, samt möjliggör att du kan komma åt din information på ett centralt sätt och frigöra värdefull arbetsyta.

42%

Att rensa ut papper från arbetet är av högsta prioritet för att möjliggöra förändringar på arbetsplatsen. 42 % av IT-ledarna skannar papper för att frigöra värdefullt utrymme.

OM DU VILL ATT LEDARSKAPET SKA INVESTERA I DIGITALISERING, DÅ MÅSTE DU TILLHANDAHÅLLA MÄTBARA BEVIS FÖR DIN ANSTRÄNGNING

Scrolla över varje ruta för att lära dig vad du ska be om för att beräkna din organisations avkastning på (digital) investering.

IRON MOUNTAIN INSIGHT ESSENTIAL EDITION FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Iron Mountain InSight Essential Edition är en prenumerationslösning som kombinerar skanning av fysiska dokument och digital lagring i ett säkert molnförvar tillgängligt via vår webbaserade kundhub, Iron Mountain Connect. Med den här lösningen kan du:

Blue icon of a computer screen with files

FRIGÖR UTRYMME

Utnyttja Iron Mountains skanningsexperter, processer och infrastruktur för att konvertera fysiska dokument som tar upp värdefullt utrymme till digitalt via vårt stora nätverk av bildcentraler.

Blue icon demonstrating network access

CENTRALISERA ÅTKOMST

Du kan ta in dokument från andra platser, till exempel andra molnförvar, ECM-filer ( Enterprise innehållshanterings system) och fildelningar, för att lagra skannade och digitala dokument för förbättrad synlighet, anslutning och åtkomst.
Magnifying Glass icon

SNABB SÖKNING

Med optisk teckenigenkänningsteknik (OCR) via Google Cloud Vision API kan innehållet i dina dokument vara helt sökbart med text eller index, tillgängligt för många filtyper och på över 50 språk.

Blue icon of a padlock

SKYDDA DIN INFORMATION SÄKERT

Din elektroniska information krypteras i vila och under överföring över ett säkert nätverk med åtkomst begränsad av krypteringsnycklar som du äger och hanterar. Rollbaserade behörigheter gör det möjligt för behöriga användare att bara komma åt den information de behöver.
Blue icon of money

FLEXIBLA BETALNINGSALTERNATIV

Dina kostnader kommer att vara rimliga, hanterade och förutsägbara med flexibla betalningsalternativ för att sprida kostnaden för skanningsprojekt och inga avgifter per användare för åtkomst till digitalt lagrat innehåll.

HUR IRON MOUNTAIN INSIGHT ESSENTIAL EDITION FUNGERAR

Du kan räkna med att Iron Mountains skanning experter har erfarenheten och infrastrukturen för att skanna, indexera och säkerställa en kvalitet som möter dina krav. Se nedan för att få en närmare uppfattning om hur du kan få en bättre synlighet i din information:

gm-insight-process-overview-diagram
  • Iron Mountain skannar, indexerar och genomför kvalitetskontroller för att tillgodose dina dokument konverterings krav.

  • Vi applicerar en optisk teckenigenkänningsteknik (OCR) via Google Cloud Vision API för att göra dokumentets innehåll helt sökbart med text eller index samt gör dokumentet tillgängligt i många olika filtyper och på över 50 språk.

  • Plattformen kan även inta digitala dokument som lagras i andra arkiv för att samla dina dokument på ett enat ställe. Systemet gör det möjligt för dig att ställa in rollbaserade behörigheter så att auktoriserade användare endast får åtkomst till vad de behöver.

  • Din elektroniska information kommer krypteras i vila och överföras till ett säkert nätverk av begränsad åtkomst av krypteringsnycklar som du äger och hanterar.

Om du eftersöker en mer avancerad maskininlärningbaserad klassificering och analys som ger handlingsbara insikter för att ta bättre affärsbeslut, har du möjligheten att uppgradera tillo Iron Mountain InSight Enterprise Edition. Detta för att göra det enkelt för dig att kunna skala upp för att möta dina digitala förändringsmål.

YTTERLIGARE TJÄNSTER SOM VI TILLHANDAHÅLLER

Insight image partner of the year

Iron Mountain Insight Enterprise Edition

Utnyttja vårt kraftfulla AI-och ML-system för att bryta ned din data och avslöja nya möjligheter till intäkter och kostnadsbesparingar

Document imaging

Skanningtjänster

Konvertera fysisk och analog information och tillgångar till digital format och påskynda övergången till en fullt utvecklad digitaliserad verksamhet.

records and media IM van

Arkivering av dokument och datamedia

Arkiver dina fysiska och elektroniska dokument, data mediaband och andra tillgångar på ett säkert sätt via vår offsite arkiveringslösningar och få snabb och enkel åtkomst till informationen när behovet uppstår

shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

Säker destruktionstjänst

Förstör ditt pappersbaserade material, plast och elektronik på ett säkert, regelmässigt och kostnadseffektivt sätt.

Related Resources

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden