IMAGE ON DEMAND

Beställ din handling och få den säkert levererad
Image on Demand- A woman using her tablet

IMAGE ON DEMAND

Beställ din handling och få den säkert levererad
  1. Home
  2. Dokumentskanning och digital arkivering
  3. Image on Demand

Använd ReQuest Web, vårt webbaserade beställningsverktyg, för att söka och beställa i det material du har i våra anläggningar. Beställ det dokument du önskar att få tillhanda när du behöver det.

När din beställning görs via ReQuest Web hämtar vårt team dokumentet, förbereder och skannar det. Efter utförd skanning returneras dokumentet till dess ursprungliga plats i lagret. Vi ger dig sedan en enkel och säker åtkomst av det digitala dokumentet via portalen.

Fördelen med tjänsten är att du spar på kostnaderna då du slipper betala en ytterligare kostnad som hade tillblivit om dokumentet skickats fysiskt till dig. Samtidigt kan ni arbeta mer effektivt när dokumenten tillgängliggöras digitalt direkt. Du kan dessutom välja att göra dokumentet åtkomligt för flera personer.

DIGITAL ÖVERFÖRING AV DITT DOKUMENT

Det skannade dokumentet som tillhandahålls görs tillgängligt över internet via krypteringsteknik, s.k. SSL.

Denna teknik ser till att informationen vid överföringstillfället krypteras och hanteras säkert.

Tvåvägs Autentisering mellan klient och server sker och andras begäran som kan göras av obehöriga avvisas. Om en kund vill använda ett filöverföringsprotokoll (FTP) för att ta in sina dokument så går det bra också. Då tillhandahålls en åtkomst via en säker FTP-kanal med unikt användarnamn och lösenord. All information lagras säkert och separat.

VARFÖR IRON MOUNTAIN?

  • Spara transport kostnader av dina original dokument
  • Få en snabb, digital åtkomst till dina dokument
  • Dra nytta av våra system, processer och logistik
  • Lita på vår långa erfarenhet av skanning, indexering och klassificering

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden