Lösningar för informationshantering och dataanalys

Digitalisera | Lagra | Automatisera | Tillgång

digital-transformation-hero


Lösningar för informationshantering och dataanalys

Digitalisera | Lagra | Automatisera | Tillgång

  1. Home
  2. Lösningar för informationshantering och dataanalys

FÅ SNABB TILLGÅNG TILL DEN INFORMATION DU BEHÖVER

Papper är fortfarande del av många processer, vilket gör arbetet långsammare. Även när dokument och register digitaliseras kan dina anställda slösa värdefull tid åt att söka manuellt efter viktiga data de behöver för att kunna utföra sina jobb. Den utmaningen blir ännu större när dokument används av flera intressenter som del av företagets arbetsflöden.

Iron Mountain kan digitalisera och klassificera dina dokument så att du enkelt kan söka efter och få tillgång till dem. Vår digitala plattform innehåller intelligenta funktioner (AI) för dokumentbearbetning som automatiskt extraherar valda data från dokument så att du snabbt får tillgång till de viktiga data du behöver. Du kan skapa automatiserade arbetsflöden med hjälp av plattformen eller få hjälp av Iron Mountains kunniga team för att anpassa din dokumenthantering.

Läs mer om vårt utbud av Software-as-a-Service tjänster som är utformade för att öka effektiviteten för de vanligaste processerna i din organisation.

LÖSNINGAR FÖR OLIKA BRANSCHER

SKANNA OCH LAGRA

Digitalisera fysisk information.

Läs mer
DIGITAL POSTHANTERING

Du behöver inte längre ta emot och distribuera fysisk post.

Läs mer
LEVERANTÖRSRESKONTRA

Effektivisera och automatisera fakturahanteringen.

Läs mer
PERSONALADMINISTRATION

Hantera alla anställningsregister digitalt.

Läs mer

BRANSCHLÖSNINGAR

BANKER
mortgage-and-loan

Bli ett papperslöst bankkontor.

Läs mer
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
healthcare

Digitalisera patientdata.

Läs mer
FÖRSÄKRING
insurance

Snabba upp ärendehanteringen och gör den mer korrekt.

Läs mer
LÅN
Envision technical

Utnyttja Iron Mountain expertis inom intelligent dokumenthantering för lån.

Läs mer
OFFENTLIGA SEKTORN
public-sector

Underlätta för medborgarna att få tillgång till olika register och tjänster.

Läs mer

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER FRÅN KUNDER

PREMIUM INNEHÅLL Kundcase Arbetslöshetsersättning en pandemi och digital posthantering

Arbetslöshetsersättning en pandemi och digital posthantering

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Kundcase Förenklad hantering av ersättningskrav med digital posthantering

Förenklad hantering av ersättningskrav med digital posthantering

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Kundcase Digitalisering av posthantering

Digitalisering av posthantering

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Kundcase Utvecklas digitalt med automatisering av HR

Utvecklas digitalt med automatisering av HR

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Kundcase En påskyndad digital omställning för riksarkivet med hjälp av artificiell intelligens

En påskyndad digital omställning för riksarkivet med hjälp av artificiell intelligens

VISA MER

PLATTFORMSALTERNATIV

Vårt team samarbetar med dig för att välja den plattform som passar er bäst. Oavsett om du behöver intelligent dokumenthantering, automatisering av arbetsflöden, lokala- eller molnbaserade lösningar för datalagring har vi rätt funktioner på våra plattformar så du snabbt får tillgång till den information du behöver.

Iron Mountain InSight Family

IRON MOUNTAIN INSIGHT®

Med Iron Mountain Insight får du tillgång till en centraliserad vy över din information. Dokument kan hämtas på ett säkert sätt från ett centralt molnlager och ger därmed ökad transparens och enklare tillgång till information.

INTELLIGENT CONTENT SERVICES GER MAXIMALT VÄRDE AV DIN INFORMATION

För att utvinna maximal potential och värde av er information behövs möjligheten att snabbt och enkelt kunna hämta och hantera data, oavsett var den finns och var du befinner dig. Det är här vår Intelligent Content Service Plattform Iron Mountain InSight kommer in i bilden. Iron Mountain InSight är en global plattform för informationshantering och innehållsanalys som är utformad för att hjälpa till att hantera och strukturera organisationens ostrukturerade innehåll. Den kan hantera och analysera alla typer av filformat såsom dokument, bilder, videor och data från många andra olika system. Plattformen använder en AI och metadatabaserad dokumenthanteringsteknik för att samla och koppla ihop fysisk och digital information, extrahera viktiga data ur dokumenten och automatisera dokumentcentrerade arbetsflöden för att hjälpa dig att snabbare komma åt relevant information.

Fördelar med digital data analys

  • Snabbare arbetsprocesser som resulterar i minskade kostnader
  • Ena fysisk och digital data när allt kan hanteras från en plats
  • Hantera och dela data i ett unikt användargränssnitt för InSight
  • Utvinn värdefull information ur Big data på några sekunder
  • Minska risken för mänskliga fel med ML och AI

SÅ HÄR FUNGERAR INFORMATIONSFÖRVALTNING MED IRON MOUNTAIN INSIGHT

Iron Mountain InSight är framtagen tillsammans med Google och industrialiserar processen för datahantering och effektiviserar informationsstyrning. Den stödjer datainmatning från olika källor, både fysiska och digitala. När datan är inmatad klassificeras dokumenten efter sort och metadatan kategoriseras som en samling. Dokumenten och metadatan indexeras och samlas i ditt bibliotek där du kan söka efter mönster och trender samt använda dig av olika analysverktyg i det unika användargränssnittet.

Intelligent Content service plattformen använder sig av både visuell- och textklassificering för att öka noggrannheten av klassificeringen, så att du som användare snabbt får de analyser som behövs för att ta välinformerade affärsbeslut.

Klicka på rutorna nedan för att få information om de viktigaste funktionerna.

Förvandla fysiskt till digitalt

Använd vår i särklass bästa digitaliseringsteknik för att snabbt omvandla dina fysiska dokument, mikrofilmer eller mikrofiche till digitala dokument.

Vi kan hjälpa dig att prioritera och uppnå dina mål och hjälpa dig med projektbaserad skanning till löpande skanning för att säkerställa att alla dina handlingar blir tillgängliga digitalt. Du kan till och med få din inkommande fysiska post omdirigerad till våra säkra anläggningar, så att vårt expertteam kan ta emot, öppna och skanna in din post digitalt.

Få tillgång till filer i ett säkert arkiv

Vår flexibla plattform kan skalas upp och ned beroende på dina utmaningar och önskade behov, den kan förse allt ifrån ett enkelt lagringsutrymme med grundläggande sökning och åtkomst till mer komplexa behov inom informationshantering. Vare sig din information behöver digitaliseras eller redan finns i digitalt format, lagras den på denna säkra plattform för enkel åtkomst. Alla filer är krypterade och rollbaserade behörigheter gör det möjligt för auktoriserade användare att få tillgång till dokument dygnet runt, med integration till flera innehålls- och datasystem i hela organisationen, inklusive affärsapplikationer, ERP-system (Enterprise Resource Planning), ECM-system (Enterprise Content Management), CSP-plattformar (Content Services Platforms) samt lokala och molnbaserade fildelningar.

Möjliggör samarbete med dokumentcentrerade processer

Iron Mountain erbjuder ett brett utbud av expertis inom affärsprocesshantering och operativa arbetsflöden i kombination med intelligenta dokumenthanteringssystem som använder tekniker som optisk teckenigenkänning (OCR), artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och stabil undantagsbehandling. Automatiserade arbetsflöden byggs upp baserat på viktig metadata för att möjliggöra effektiviserad dokumenthantering, granskning och bättre affärsbeslut. Du kan också få tillgång till uppdaterade regler för arkivering av dokument och tillämpa dem systematiskt på relevanta dokument med hjälp av plattformsintegration till Iron Mountain® Policy Center-lösningen.

Visa och tolka viktig affärsinformation

Frigör det dolda värdet i ditt innehåll, oavsett var det finns, genom moderna, AI-drivna applikationer och externa sökfunktioner i alla organisationens arkiv. Med hjälp av plattformens kraft extraheras, klassificeras och kategoriseras relevant metadata i ett strömlinjeformat gränssnitt för att göra det möjligt att fatta bättre beslut. Instrumentpaneler visar data och mätvärden för att ge värdefulla insikter.

KOM IGÅNG MED DIN DIGITALA OMVANDLING

SÄTT FART PÅ DIN DIGITALA OMVANDLINGSRESA MED 5 STEG
Läs mer

Ytterligare resurser

PREMIUM INNEHÅLL Multimedia Iron Mountain Insight Content Service Platform

Iron Mountain Insight Content Service Platform

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Whitepapers Iron Mountain InSight<sup>®</sup> Security Whitepaper

Iron Mountain InSight® Security Whitepaper

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Brochyrer Iron Mountain InSight®

Iron Mountain InSight®

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Kundcase Finanstjänsteföretag Automatiserar Arbetsflöden Med Iron Mountain Insight® Essential Edition

Finanstjänsteföretag Automatiserar Arbetsflöden Med Iron Mountain Insight® Essential Edition

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Kundcase Iron Mountain<sup>®</sup> Workflow Automation™

Iron Mountain® Workflow Automation™

VISA MER

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden