Hantering av Livscykeln för IT-tillgångar

Hantering av Livscykeln för It-tillgångar


Hantering av Livscykeln för IT-tillgångar

  1. Home
  2. Hantering av livscykeln för IT-tillgångar

Skydda dina data. Skydda miljön. Skydda ditt resultat.

Ditt företags data är värdefulla – för dig, för konkurrenter och för cyberbrottslingar. Från det att de skapas tills de förstörs på ett säkert sätt är data en av dina viktigaste resurser.

För att skydda dina data är det otroligt viktigt att skydda de IT-tillgångar där data lagras genom en effektiv hantering av deras livscykel (Asset Lifecycle Management, eller ALM).

Vad innebär hantering av it-tillgångars livscykel (ALM)?

ALM är ett strategiskt tillvägagångssätt för hantering av IT-tillgångar för att skydda dina data, säkerställa optimerad användning, maximera din ROI samt minimera din miljöpåverkan.

Vi kan samarbeta med dig för att utveckla ett program som tar hand om dina tillgångar, från distribution och aktiv användning till kassering och disposition, med stöd av våra branschledande datasäkerhets- och hållbarhetsåtgärder.

Iron Mountains ALM-tjänster inkluderar:

  • Konfiguration, avbildning, tillgångstaggning, distribution och identifiering
  • Inventeringshantering och implementering
  • Avveckling och radering av data
  • Remarketing och återvinning för att återföra värdet

*Beroende på geografisk tillgänglighet

Så här hjälper vår ALM-lösning dig att hantera dina IT-tillgångar för att maximera effektivitet, minska risk, öka konkurrensfördelar samt nå dina miljömål (Environmental, Social and Governance, ESG).

secure chain of custody diagram

*Beroende på geografisk tillgänglighet


Fördelen med Iron Mountain

Dina känsliga data. Vår förstklassiga säkerhet.

DINA KÄNSLIGA DATA. VÅR FÖRSTKLASSIGA SÄKERHET.

Vi har en globala flotta på över 3 000 specialbyggda lastbilar med avancerade säkerhetsfunktioner och spårningstjänster, och genom hela ITAD-processen (IT Asset Disposition) tillhandahåller vi dataskydd från början till slut. Vår noggrant kontrollerade och utbildade personal kör hela vägen fram till dig, tar hand om dina IT-tillgångar samt säkerställer en fullständig och omfattande dataförstöring med transparent och certifierad spårbarhet.

Maximera återvinningsvärdet och öka din ROI

MAXIMERA ÅTERVINNINGSVÄRDET OCH ÖKA DIN ROI

Genom att återvinna delar av IT-utrustningen ökar du ROI på dina IT-investeringar. Våra kunder har rapporterat om upp till 45% högre återvinningsvärde med hjälp av våra remarketing-tjänster. Att använda en och samma partner för hela kedjan från upphämtning och datadestruktion till destruering och återvinning av hårdvara, gör att du både maximerar säkerheten och minskar dina kostnader.

Hållbarhet är den nya it-normen

HÅLLBARHET ÄR DEN NYA IT-NORMEN

Kontinuerlig teknisk innovation har lett till en explosion av e-avfall som bidrar till den allmänna nedskräpningen. Vi hjälper våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp och arbeta med hållbara IT-strategier genom våra ALM-lösningar. Genom att ha kontroll över IT-tillgångarnas livscykel blir det enklare att uppdatera hårdvara när nyare, effektivare och mer miljövänlig teknik blir tillgängligt samtidigt som våra remarketing- och återvinningslösningar minimerar e-skrot i avfallsflödet. Dessutom, med hjälp av våra omfattande rapporter som är förberedda för granskning så hjälper det dig att nå dina ESG-mål.

Oöverträffade erbjudanden med global räckvidd

OÖVERTRÄFFADE ERBJUDANDEN MED GLOBAL RÄCKVIDD

Din framgång är vår framgång. Vårt mål är att hjälpa alla typer av företag att hantera dispositionen av IT-tillgångar på ett enkelt och säkert sätt. Vi är stolta över vår unika kombination av global räckvidd och ett lokalt fokus och kan idag erbjuda våra ITAD-tjänster i över 30 länder. Som en av de största och mest etablerade aktörerna inom disposition av IT-tillgångar är vi unikt utrustade för att stödja alla dina ITAD-krav.

icon-tapes-blue-svg

3 mn+ ENHETER

saneras varje år
Blue icon of a group of three people

$1 md+ GENERERAS

till kunder via remarketing
Media and file to cloud secure storage

650 t+ IT-TILLGÅNGAR

bearbetas varje år
Blue icon of a globe

32 LÄNDER

över hela världen erbjuds vårt stöd

Så förbättrar våra tjänster hanteringen av dina IT-Tillgångars Livscykel

Vill du förbättra din hantering av IT-tillgångar för bättre synlighet och kontroll? Vi hjälper dig.

Oavsett om det handlar om att hantera hårdvara för distansarbetare, skala upp hela anläggningar på grund av företagsförvärv eller migrera till molnet finns vi här för att hjälpa dig. Våra lösningar gör det möjligt för ditt team att arbeta med en enda pålitlig partner. Vi erbjuder:

  • Certifierad, granskningsklar datasanering
  • Säker spårbarhet genom hela processen
  • Maximalt återvinningsvärde från kasserade tillgångar
  • Miljömässigt ansvarsfull disposition av IT-tillgångar som följer lokala lagar

Stödjer ditt företag med tjänster för hantering av IT-tillgångar och säker ITAD för företagets slutanvändarenheter och datacenter, inklusive:

Blue icon of a globe

Fysisk granskning

icon-boxes-on-shelves-blue-svg

Lagring av tillgångar

A blue icon of a bar code being scanned by a device

Taggning av tillgångar

Media and file to cloud secure storage

Omfördelning av tillgångar

icon-data-blue-svg

Radering av data

IT Asset Disposition

Dekonstruktion av media

Blue icon of money

Maximalt återvinningsvärde genom remarketing

Blue icon of a wind turbine

Återvinning av e-avfall

A blue icon of a server

Avveckling av datacenter

A blue icon of three cog wheels

Avveckling av CEU

icon-backup-blue-svg

Omcertifiering & omstrukturering

*Beroende på geografisk tillgänglighet

Är du redo att skydda dina konfidentiella data, maximera din roi och hjälpa till att bevara miljön?

Kontakta Oss Idag

Mer Information

PREMIUM INNEHÅLL Whitepapers Nio sätt för att säkerställa en säker strategi för återvinning av elektronik

Nio sätt för att säkerställa en säker strategi för återvinning av elektronik

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Whitepapers Säker avyttring av it-tillgångar är avgörande för att förhindra dataintrång och behålla ett gott rykte

Säker avyttring av it-tillgångar är avgörande för att förhindra dataintrång och behålla ett gott rykte

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Whitepapers ITAD Guide för chefer

ITAD Guide för chefer

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Infographics IRON MOUNTAIN – HANTERING AV TILLGÅNGAR GENOM HELA DESS LIVSCYKEL

IRON MOUNTAIN – HANTERING AV TILLGÅNGAR GENOM HELA DESS LIVSCYKEL

VISA MER

PREMIUM INNEHÅLL Artiklar <span>Vad som &auml;r viktigt hos en ITAD-leverant&ouml;r</span>

Vad som är viktigt hos en ITAD-leverantör

VISA MER

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden