INTELIGENTNÉ SPRACOVANIE DOKUMENTOV A RIEŠENIA AUTOMATIZÁCIE PRACOVNÝCH POSTUPOV

Digitalizácia | Uchovávanie | Automatizácia | Odomknutie

digital-transformation-hero


INTELIGENTNÉ SPRACOVANIE DOKUMENTOV A RIEŠENIA AUTOMATIZÁCIE PRACOVNÝCH POSTUPOV

Digitalizácia | Uchovávanie | Automatizácia | Odomknutie

Inteligentné spracovanie dokumentov a riešenia automatizácie pracovných postupov

  1. Domovská stránka
  2. Inteligentné spracovanie dokumentov a riešenia automatizácie pracovných postupov

RÝCHLY PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, KTORÉ POTREBUJETE

Papier je stále súčasťou mnohých organizačných procesov. To prácu spomaľuje. Aj keď sú dokumenty a záznamy digitalizované, vaši zamestnanci strácajú drahocenný čas manuálnym hľadaním kľúčových údajov v dokumentoch potrebných k práci. Tento problém sa zhoršuje, keď dokumenty používajú viaceré tretie strany ako súčasť pracovných postupov organizácie.

Spoločnosť Iron Mountain vaše dokumenty digitalizuje a klasifikuje, aby ste ich mohli jednoducho nájsť a mali k nim na digitálnej platforme prístup. Naše portfólio digitálnej platformy zahŕňa možnosti inteligentného spracovania dokumentov pomocou umelej inteligencie na automatickú selekciu vybraných údajov v dokumentoch tak, aby ste mali rýchly prístup k potrebným kľúčovým údajom. Môžete vytvárať vlastné automatizované pracovné postupy v konfiguračnom prostredí bez potreby kódovania “No code” alebo ich pre vás môže vytvoriť tím Profesionálnych služieb spoločnosti Iron Mountain, aby ste zjednodušili smerovanie dokumentov a identifikovali meškania procesov či stratené dokumenty.

Zistite viac o našom balíku Softvérových riešení ako služieb (SaaS). Navrhnutý s cieľom zvýšenia efektívnosti najbežnejších procesov vašej organizácie a riešenie výziev špecifických pre dané odvetvie.


RIEŠENIA NAPRIEČ RÔZNYMI ODVETVIAMI

IRON MOUNTAIN CORRESPONDENCE MANAGEMENT
Unify Your Data to a Single Platform - Colleagues at a meeting
Ďalšie informácie
IRON MOUNTAIN CONTRACT MANAGEMENT
IronMountain’s Underground Facility - IMES
Ďalšie informácie
IRON MOUNTAIN KYC

Transforming the workplace
Ďalšie informácie
IRON MOUNTAIN CLAIMS MANAGEMENT

Workplace it asset management iron mountain
Ďalšie informácie

RIEŠENIA ODVETVIA

BANKOVÉ SLUŽBY
Banking vector image
Staňte sa plne elektronickou bankovou pobočkou.
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
healthcare

Transformujte svoj prístup k údajom o pacientoch.

POISTENIE
insurance

Dosiahnite rýchlejší a presnejší proces podávania nároku.

HYPOTÉKY A PÔŽIČKY
mortgage-and-loan

Využívajte expertízu spoločnosti Iron Mountain na inteligentné spracovanie dokumentov pre hypotéky.

VEREJNÝ SEKTOR
public-sector

Transformujte prístup k vládnym záznamom a dodaniu služieb občanom.

Envision information management

PLATFORMA

Platforma InSight Content Management spoločnosti Iron Mountain

Systém InSight Content Management spoločnosti Iron Mountain je platforma správy podnikového obsahu, ktorá poskytuje komplexné riešenia pre celý životný cyklus správy informácií, od správy vytvárania, zachytávania, indexovania, ukladania, načítania cez likvidáciu záznamov a informačných položiek až po automatizáciu a zdokonalenie akéhokoľvek papierového alebo manuálne riadeného procesu.

Ďalšie informácie

BEZPEČNOSŤ A SÚLAD S PREDPISMI

Bezpečnosť berieme naozaj vážne. Preto 95 % spoločností 1000 Fortune dôverujú spoločnosti Iron Mountain so svojimi dôležitými a citlivými záznamami.

Už viac ako 70 rokov uchovávame citlivé údaje a poskytujeme služby rôznym odvetviam vo viac ako 60 krajinách.

Iron Mountain Insight Security Whitepaper Thumbnail

Často kladené otázky

Realizačný tím spoločnosti Iron Mountain sa s vašou organizáciou stretne, aby zistil, ako chce vaša organizácia spracovať dokumenty: podľa oddelenia, poschodia, individuálne, atď.

Spoločnosť Iron Mountain potom nastaví vašich používateľov, skupiny používateľov a pravidlá zabezpečenia údajov, aby zabezpečila, že k vašim informáciám majú prístup iba poverené osoby. Po realizácií budú môcť vaši administrátori aktualizovať vaše skupiny používateľov a správcovských používateľov.

Zistite viac oochrane osobných údajov a iných údajov v spoločnosti Iron Mountain.

Zabezpečenie údajov je pre každú organizáciu dôležitá. Spoločnosť Iron Mountain to uľahčuje pomocou možností zabezpečenia na základe metadát. Pravidlá zabezpečenia metadát môže nastaviť váš administrátor alebo pridelení používatelia, buď na individuálnej, alebo skupinovej úrovni. Tým sa zabezpečí to, že používatelia budú mať prístup len k informáciám, ktoré potrebujú.

Áno, svoje digitálne dokumenty môžete jednoducho prevziať a pridať údaje o indexe pre centralizáciu svojich informácií. Podporované je aj prevzatie z nasledujúcich úložísk: Iron Mountain Connect cez Image on Demand (IOD), Amazon® Web Services (AWS), Google Cloud, Enterprise Content Management (ECM) (vrátane nielen v SharePoint, Alfresco a OpenText), Google Drive, Drop Box, Network File Systems (NFS), ako aj údaje z pásiek, fotografií, audiozáznamov a videí.

Môžete si vybrať z niekoľkých možností likvidácie vašich fyzických dokumentov:

  • Vaše fyzické dokumenty vám môžeme vrátiť
  • Vaše fyzické dokumenty môžu byť uložené v registratúrnom stredisku spoločnosti Iron Mountain
  • Vaše fyzické dokumenty je možné bezpečne skartovať

Áno, tieto riešenia sa dokážu prispôsobiť podľa počtu používateľov a v niekoľkých krajinách uložiť veľké množstvo údajov.

Vaše údaje sú uložené v cloude po dobu dĺžky trvania uvedenej vo vašej zmluve a podľa požiadaviek lehoty uloženia vašej organizácie. Tím starostlivosti o zákazníka je vašim prvým kontaktným miestom pre pomoc s obnovou po katastrofe.

Na rozdiel od iných ponúk vám spoločnosť Iron Mountain poskytne kontrolovateľný reťazec naprieč fyzickými a digitálnymi dokumentami. Bezpečnosť berieme naozaj vážne. Preto 95% spoločností 1 000 Fortune dôverujú spoločnosti Iron Mountain so svojimi dôležitými a citlivými záznamami. Už viac ako 70 rokov uchovávame citlivé údaje rôznych odvetví vo viac ako 60 krajinách. Môžete byť pokojní, pretože vaše informácie sú bezpečne uložené v našom komplexnom riešení. Od digitalizácie v našich skenovacích centrách až po automatické smerovanie vašich dokumentov určeným príjemcov a bezpečnú skartáciu fyzických dokumentov podľa vašich požiadaviek (bezpečné uloženie, skartácia alebo vrátenie).