InSight Content Management spoločnosti Iron Mountain

Elektronická správa dokumentov a systém automatizácie pracovného postupu “workflow”
Envision information management


InSight Content Management spoločnosti Iron Mountain

Elektronická správa dokumentov a systém automatizácie pracovného postupu “workflow”

InSight Content Management spoločnosti Iron Mountain

  1. Domovská stránka
  2. Inteligentné spracovanie dokumentov a riešenia automatizácie pracovných postupov

ZMEŇTE PAPIEROVÉ PROCESY NA DIGITÁLNE

Pokiaľ máte vo svojich organizačných procesoch stále papierové a manuálne kroky, vaši zamestnanci premrhajú veľa času prácou na administratívnych úlohách. Zjednodušte svoje procesy a súčasne uvoľnite čas, ktorý je možné stráviť strategickejšou činnosťou pomocou systému InSight Content Management spoločnosti Iron Mountain.

Systém InSight Content Management spoločnosti Iron Mountain je platforma správy podnikového obsahu, ktorá poskytuje komplexné riešenia pre celý životný cyklus správy informácií, od správy vytvárania, zachytávania, indexovania, ukladania, načítania cez likvidáciu záznamov a informačných aktív až po automatizáciu a zdokonalenie akéhokoľvek papierového alebo manuálne riadeného procesu.

Prémiový obsah Brožúry riešení Iron Mountain riadenie poistných plnení

Iron Mountain riadenie poistných plnení

Zobraziť viac

MOŽNOSTI PLATFORMY

Modulárna architektúra a ľahko použiteľné nástroje systému InSight Content Management vám pomôžu odhaliť prekážky v procese a zvýšiť efektivitu. So systémom InSight Content Management sú obchodné procesy vylepšené a oneskorenia alebo chyby je možné okamžite odhaliť.

Kliknutím na nižšie uvedené políčka sa dozviete o kľúčových možnostiach.

Envision technical

BEZPEČNOSŤ

Systém InSight Content Management uchováva dokumenty v úložisku alebo databáze v 128-bitovom šifrovanom formáte. Podporuje vertikálnu aj horizontálnu autorizáciu. Tlačidlá pre šifrovací algoritmus si môže klient zadefinovať počas inštalácie systému. Klienti tiež môžu implementovať a používať vlastné šifrovacie algoritmy vytvorením DLL a jej registráciou do systému. Systém InSight Content Management tiež poskytuje výkonné funkcie sledovania a preverovacích záznamov vrátane všetkých používateľských aktivít, histórie dokumentu, priebehu pracovného postupu a životných cyklov.

Envision platform

FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI DODANIA

Systém InSight Content Management je dostupný na cloude aj v priestoroch s mobilným rozhraním. Vďaka svojej 100 % webovej štruktúre máte prístup do systému jednoducho prostredníctvom internetového pripojenia. Integruje sa aj do systému SAP a mnohých ďalších systémov ERP, poskytovateľov online údajov, služieb aktívneho adresára Active Directory, protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a ďalších.