AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ÚHRADY

Automatizujte a posuňte svoje podnikanie vpred.
workflow automation accounts payable banner - people working on tablet and documents at table

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ÚHRADY

Automatizujte a posuňte svoje podnikanie vpred.

Automatizácia firemných procesov pre úhrady

  1. Domovská stránka
  2. Document Management System
  3. Automatizácia firemných procesov pre úhrady

ZLEPŠITE MESAČNÉ UZÁVIERKY AUTOMATIZÁCIOU

Automatizácia splatnosti faktúr rozšíri vašu kontrolu, dohľadateľnosť a sledovanie úhrad, zefektívni procesy platieb, zlepší mesačné finančné uzávierky a tým aj cash flow celej spoločnosti.

S Automatizáciou firemných procesov™ pre úhrady môžete sledovať a komentovať faktúry a objednávky pomocou elektronickej “nástenky”. Toto riešenie úhrad odstráni množstvo papiera a ušetrí čas vašim zamestnancom.

Automatizácia úhrad tiež dokáže:

  • Vyhnúť sa rutine a využiť váš čas efektívnejšie, napríklad na riešenie neobvyklých požiadaviek
  • skrátiť cyklus spracovania faktúr,
  • znížiť chybovosť