AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE POHĽADÁVKY

Automatizujte a posuňte svoje podnikanie vpred.
workflow automation accounts receivable banner - person  working on computer while writing on paper

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE POHĽADÁVKY

Automatizujte a posuňte svoje podnikanie vpred.

Automatizácia firemných procesov pre pohľadávky

  1. Domovská stránka
  2. Document Management System
  3. Automatizácia firemných procesov pre pohľadávky

RÝCHLEJŠIE A PRESNEJŠIE SPRACOVANIE

Automatizujte náročné papierovanie v procese spracovania pohľadávok. Posuňte svoje podnikanie vpred s Automatizáciou firemných procesov™.

Automatizujte svoje procesy a dosiahnite rýchle a presné mesačné uzávierky. Elektronická “nástenka” s automatizovanými procesmi vám poskytuje lepšiu kontrolu a dohľadateľnosť pohľadávok. Všetky informácie potrebné pre rýchle spracovanie a inkasovanie platieb sú prístupné autorizovaným používateľom z jediného zdroja.

Zavedením Automatizácie firemných procesov™ na oddelení pohľadávok sa zníži zaťaženie IT, a vy sa vyhnete kapitálovým investíciám. A navyše:

  • zefektívnia sa finančné uzávierky
  • rýchlejšia práca s prístupom k dôležitým obchodným dokumentom na požiadanie,
  • prepojí sa dôležitá podporná dokumentácia, ktorá priamo súvisí s fakturačnými transakciami a inkasami
  • budete mať prístup k centrálnemu archívu uložených informácií, záznamov a k procesom ich uloženia.