AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ZMLUVY

Pre lepšiu kontrolu a správu životného cyklu zmluvy.

workflow automation contracts management banner - woman typing on laptop

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ZMLUVY

Pre lepšiu kontrolu a správu životného cyklu zmluvy.

  1. Automatizácia workflow – riadenie firemných procesov
  2. Automatizácia firemných procesov pre zmluvy

AUTOMATIZÁCIA MANAŽOVANIA ZMLÚV

Sledujte a kontrolujte celý životný cyklus zmlúv pomocou automatizácie firemných procesov™ pre správu zmlúv. S týmto automatizačným riešením budete môcť:

  • Centralizovať svoje zmluvy a kontrolovať, kto má k nim prístup,
  • posielať automatické pripomienky na obnovenie končiacich sa zmlúv,
  • zrýchliť automatizáciu správy zmlúv a vďaka tomu vytvoriť efektívnejší proces spolupráce,
  • zaistiť, že všetci, ktorí participujú na uzatváraní nových zmlúv alebo pracujú na príprave zmlúv, používajú aktuálne verzie a kópie.