AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV PRE ĽUDSKÉ ZDROJE

Automatizujte HR procesy a venujte sa viac rozvoju zamestnancov.

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV PRE ĽUDSKÉ ZDROJE

Automatizujte HR procesy a venujte sa viac rozvoju zamestnancov.

  1. Automatizácia workflow – riadenie firemných procesov
  2. Automatizácia firemných procesov pre ľudské zdroje

ODSTRÁŇTE MANUÁLNE PROCESY

Veľmi veľa času sa stráca pri administratívnych procesoch. Manuálne procesy riadenia ľudských zdrojov bránia sústrediť sa na strategické oblasti ľudských zdrojov. Zamerajte sa na ľudí a nie na spracovanie dokumentácie zamestnancov.

Znížte manuálnu časť administratívnych procesov pomocou automatizácie firemných procesov ™ pre ľudské zdroje. Toto automatizované riešenie vám umožní: