เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort

 1. หน้าหลัก
 2. ข้อมูลและศูนย์ความรู้
 3. โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort
download ดาวน์โหลดข้อมูล
download ดาวน์โหลดข้อมูล
โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย IRON MOUNTAIN SMART SORT

ทำไมถึงควรเลือก SMART SORT

Smart Sort คือทางเลือกที่ดีสำหรับทุกโครงการที่มีความจำเป็นต้องคัดแยกและจัดระเบียบบันทึกข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น:
 • การเข้าซื้อกิจการ
 • การขายกิจการ
 • การควบรวมกิจการ
 • การดำเนินการตามกฎหมาย
 • การจัดเก็บเอกสารตามข้อบังคับ
 • โครงการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล
 • การย้ายสถานที่/การปรับโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่
 • การลดการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
FREE QUOTE

Get A Free Quote Now