เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

 1. หน้าหลัก
 2. ข้อมูลและศูนย์ความรู้
 3. Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ
download ดาวน์โหลดข้อมูล
download ดาวน์โหลดข้อมูล
Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

ทำไมถึงควรเลือก SMART SORT

Smart Sort คือทางเลือกที่ดีสำหรับทุกกระบวนการทางธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องคัดแยกและจัดระเบียบบันทึกข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น:

 • การเข้าซื้อกิจการ
 • การขายกิจการ
 • การควบรวมกิจการ
 • การดำเนินการตามกฎหมาย
 • การจัดเก็บเอกสารตามข้อบังคับ
 • โครงการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล
 • การย้ายที่ตั้งและการปรับโครงสร้างสำนักงาน
 • การลดการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
FREE QUOTE

Get A Free Quote Now