รูปแบบข้อมูลอินโฟกราฟิกและเครื่องมือ

Three types of mailrooms

รูปแบบข้อมูลอินโฟกราฟิกและเครื่องมือ

Three types of mailrooms

  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลและศูนย์ความรู้
  3. Three types of mailrooms

Mailroom Modernization: An Important Step On Your Digital Transformation Journey

For businesses, paper-based correspondence has always been predominant and reliable. Like clockwork, mail comes in and mail goes out. But all that incoming documentation needs timely and efficient distribution, acknowledgement, and action.

As the central entry point into your business, your mailroom may be ready for a digital makeover. Let’s walk through the three types of mailrooms to learn how you can start to modernize yours.