เดย์ ฟอร์เวิร์ด สแกนนิ่ง

เข้าสู่การทำงานที่ไม่ต้องใช้กระดาษ
Backfile conversion - man using iPad

เดย์ ฟอร์เวิร์ด สแกนนิ่ง

เข้าสู่การทำงานที่ไม่ต้องใช้กระดาษ
  1. หน้าหลัก
  2. การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ
  3. เดย์ ฟอร์เวิร์ด สแกนนิ่ง

ถึงเวลาเข้าสู่การทำงานแบบระบบดิจิทัล

หยุดการสะสมกระดาษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในที่ทำงานของคุณ เริ่มแปลงข้อมูลดิจิทัลของคุณ สแกน ทำดัชนี และแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษเมื่อมีการจัดทำหรือได้รับเอกสารตามการดำเนินธุรกิจปกติ การประมวลผลเอกสารกระดาษทำให้ธุรกิจของคุณล่าช้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยคุณไม่ต้องใช้เอกสารแบบกระดาษอีกต่อไป

เราจะช่วยคุณระบุจุดที่เอกสารที่เป็นกระดาษส่งเข้าสู่แผนกหรือองค์กรของคุณที่และสร้างโปรแกรมที่ป้องกันไม่ให้เอกสารกระดาษถูกส่งไปยังเข้าสู่ที่ทำงานของคุณเอกสารดังกล่าวจะส่งไปยังไออนเมาน์เทนซึ่งจะทำการสแกนและจัดทำดัชนี ทำให้พนักงานของคุณเข้าถึงเอกสารดิจิทัลได้ทันที

ไม่ว่าคุณจะต้องการหยุดรับและสร้างเอกสารที่เป็นกระดาษเข้าสู่องค์กรของคุณ หรือต้องการลดหรือกำจัดกระดาษออกจากเวิร์กโฟลว์เดียวหรือแผนกใดแผนกหนึ่งขององค์กร เราสามารถทำตามความต้องการของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นดิจิทัลเมลล์รูมของเราช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรับจดหมายที่เป็นกระดาษอีกต่อไป

เดย์ ฟอร์เวิร์ด สแกนนิ่ง จะคุณ:

  • งดการใช้กระดาษในที่ทำงานของคุณ
  • ดำเนินงานทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการเนื้อหาของคุณ

Graph showing 57% full

57% กล่าวว่าตนได้ใช้บริการหรือวิธีการแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและทำงานแบบไม่ต้องใช้กระดาษเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ
การทำงานที่ไม่ต้องใช้กระดาษของ AIIM Industry Watch – ฝ่ายประเมินผล

บริการเสริมอื่นๆที่ให้บริการ

document imaging highlight iron mountain employee sitting at desk scanning document

บริการแปลงข้อมูลเอกสารเป็นไฟล์ภาพ

เปลี่ยนเวิร์คโฟลว์การทำงานที่ใช้กระดาษเป็นการทำงานแบบดิจิทัลมากขึ้น

ศูนย์บันทึกข้อมูลดิจิทัล

ค้นหา เรียกคืน และแบ่งปันข้อมูลที่คุณต้องการจากตำแหน่งใด ๆ ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้
Back File Conversion -Man Using IPad | Iron Mountain

การแปลงเอกสารที่เป็นไฟล์ภาพ

ทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเอกสารของคุณมีมูลค่ามากขึ้น
Digital transformation people looking at tablet

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เวิร์กโฟลว์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน