ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล®

ค้นหา เรียกคืน และแบ่งปันข้อมูลที่คุณต้องการจากตำแหน่งใด ๆ ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล®

ค้นหา เรียกคืน และแบ่งปันข้อมูลที่คุณต้องการจากตำแหน่งใด ๆ ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้
  1. หน้าหลัก
  2. การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ
  3. ศูนย์บันทึกข้อมูลดิจิทัล - การสแกนเอกสาร

พื้นที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและเข้าถึงทันที

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลคือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถจัดเก็บ ค้นหา และแบ่งปันไฟล์ดิจิทัลที่ ไอออนเมาน์เทนสร้างขึ้นจากเอกสารรูปแบบกระดาษ หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ หรือเอกสารดิจิทัลต้นฉบับได้อย่างปลอดภัยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถค้นหา เรียกคืน และแบ่งปันข้อมูลที่ต้องการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากตำแหน่งที่ใดๆ และบนอุปกรณ์ใดก็ได้

ทำให้ออฟฟิศของคุณทำงานแบบดิจิทัลด้วยศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและคุณจะสามารถ:

  • จัดเก็บ ค้นหา และแบ่งปันเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • ควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
  • ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษที่คุณต้องจัดการด้วยตนเอง

บริการเสริมอื่นๆที่ให้บริการ

document imaging highlight iron mountain employee sitting at desk scanning document

บริการแปลงข้อมูลเอกสารเป็นไฟล์ภาพ

เปลี่ยนเวิร์คโฟลว์การทำงานที่ใช้กระดาษเป็นการทำงานแบบดิจิทัลมากขึ้น
Day Forward Conversion - Woman Smiling | Iron Mountain

เดย์ ฟอร์เวิร์ด สแกนนิ่ง

เข้าสู่การทำงานที่ไม่ต้องใช้กระดาษ
Digital transformation people looking at tablet

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เวิร์กโฟลว์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
Back File Conversion -Man Using IPad | Iron Mountain

การแปลงเอกสารที่เป็นไฟล์ภาพ

ทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเอกสารของคุณมีมูลค่ามากขึ้น

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน