Image on Demand สแกนเอกสารตามความต้องการ

เมื่อคุณแจ้ง เราจะาแกนเอกสารที่คุณต้องการ
image on demand banner - iron mountain employee scanning document

Image on Demand สแกนเอกสารตามความต้องการ

เมื่อคุณแจ้ง เราจะาแกนเอกสารที่คุณต้องการ
  1. หน้าหลัก
  2. การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ
  3. Image on Demand เรียกเอกสารตามความต้องการ

การแปลงข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลเมื่อได้รับการร้องขอ

ใช้เครื่องมือการสั่งงานออนไลน์ของ Iron Mountain เพื่อเลือกเอกสารที่คุณต้องการจากภาพจริงหรือเอกสารต่างๆ ที่คุณได้จัดเก็บไว้กับเรา

ทีมงานของเราจะทำการนำเอกสารออกจากที่เก็บ เตรียมความพร้อม และสแกนเอกสารนั้นให้กับคุณ หลังจากสแกนเรียบร้อยแล้ว เราจะนำเอกสารดังกล่าวจัดเก็บไว้ในที่เดิม บริการของเราคือการทำให้คุณเข้าถึงเอกสารดิจิทัลได้ง่ายดายและปลอดภัย บริการจ่ายเท่าที่ขอของเราจะช่วยลดต้นทุนโดยการแปลงเฉพาะเอกสารกระดาษที่คุณต้องการเท่านั้น

ทำไมต้องเป็น IRON MOUNTAIN?

  • ต้นทุนต่ำ เนื่องจากโมเดลจ่ายเท่าที่ขอของเรา
  • เข้าถึงเอกสารของคุณแบบดิจิทัลได้ด้วยความรวดเร็ว
  • ได้รับประโยชน์จากบุคลากร กระบวนการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความปลอดภัยสูงของเรา
  • ประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ไว้วางใจได้ของเรา ในเรื่องการสแกน การทำดัชนี และการแยกหมวดหมู่

Image on Demand First Pdf Page | Iron Mountain

เอกสารแนะนำบริการ Image on Demand

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน