การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

วางใจในกระบวนการทำลายทรัพย์สินไอทีตามความต้องการและเชื่อถือได้

Secure IT asset Disposition service banner

การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

วางใจในกระบวนการทำลายทรัพย์สินไอทีตามความต้องการและเชื่อถือได้

  1. หน้าหลัก
  2. การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

โปรแกรมการจัดการทรัพย์สินไอทีที่เหมาะสมช่วยปกป้องข้อมูลบริษัทและแบรนด์ของคุณ

เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและรอบเวลาที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตามกำหนดเริ่มสั้นลง ด้วยเหตุนี้กระบวนการจัดการทรัพย์สินไอที (ITAD) องค์กรของคุณจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ

โปรแกรมการจัดการทรัพย์สินไอทีของเราออกแบบมาอย่างเหมาะสมมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในการกำจัดทรัพย์สินไอทีของคุณ ในขณะที่ยังเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานให้มากที่สุดในกระบวนการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไอออน เมาน์เทน มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการทรัพย์สินไอทีที่ปลอดภัย โดยมีการจัดการด้านระบบจัดส่งที่เหมาะสมและวิธีการดูแลรักษาความปลอดภัยในระดับห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานเพื่อรักษาความปลอดภัย การเป็นไปตามข้อกำหนดและความคงทนของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไอออนเมาน์เทนคู่คิดทางธุรกิจที่คุณวางใจ:

การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-WASTE

มั่นใจได้ว่าแนวทางการปฏิบัติของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม

การทำลายฮาร์ดไดรฟ์และเทปข้อมูล

สร้างกระบวนการที่สามารถป้องกันได้ซึ่งทำเป็นเอกสารและทำซ้ำได้สำหรับการเตรียมพร้อม เคลื่อนย้าย และทำลายฮาร์ดไดรฟ์ เทปสำรองข้อมูล และขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ศูนย์ข้อมูลของคุณหรือสถานที่ทำลายข้อมูลนอกสถานที่

การฟื้นฟูเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินไอที

แปลงแล็ปท็อป เครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ของคุณ ให้กลายเป็นรายได้ใหม่ขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการทรัพย์สินไอทีในสำหรับองค์กร

พัฒนาโปรแกรมที่สามารถกำหนดเองซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรของคุณที่ทำลายทรัพย์สินไอทีและช่วยให้การกู้คืนมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลีกเลี่ยงการละเมิดข้อมูลด้วยวิธีการชัดเจนในกระบวนการทำลาย กระบวนการรีไซเคิลหรือกระบวนการนำวัสดุและอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ กลับไปใช้ใหม่อย่างปลอดภัย

โซลูชั่นการรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอทีของ ไอออน เมาน์เทน ช่วยให้คุณสามารถทำลายและรีไซเคิลหรือนำอุปกรณ์ไอทีหลายประเภทกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยบริการที่เชื่อถือได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย

โซลูชั่นการจัดการทรัพย์สินไอทีช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการทำลายและรีไซเคิลหรือนำทรัพย์สินไอทีต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้คุณยังมั่นใจได้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และสะดวก โดยการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

ด้วยไอออน เมาน์เทน คุณสามารถ:
  • ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างและจัดการแนวทางการจำหน่ายทรัพย์สินและสื่อไอทีของคุณเป็นประจำในพื้นที่ที่คุณกำหนด ตามกระบวนการที่ได้รับการรับรอง
  • กำหนดโปรแกรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของบริษัท
  • วางใจในกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่สอดคล้องและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกและช่วยให้คุณเริ่มดำเนินการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

การจัดการทรัพย์สินไอทีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

การทำลายทรัพย์สินทางไอทีที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับแบรนด์

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะขนาดใดหรืออุตสาหกรรมไหน คุณต้องมีกระบวนการที่กำหนดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยสำหรับการทำลายทรัพย์สินที่หมดอายุและทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน การลงโทษตามกฎข้อบังคับ ชื่อเสียงที่เสียหายของแบรนด์และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นผลมาจากวิธีการทำลายที่ไม่เหมาะสม

บริการ การจัดการทรัพย์สินไอทีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย (ITAD) ของ ไอออน เมาน์เทน ช่วยให้คุณสามารถกำจัดทรัพย์สินไอทีที่ล้าสมัยได้อย่างปลอดภัย ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนข้อมูลด้วยระบบจัดส่งชั้นนำและกระบวนการดูแลรักษาความปลอดภัยระดับห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน