Iron Mountain Smart Sort

จำแนก จัดระเบียบ และจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษจำนวนมาก
smart-sort-hero


Iron Mountain Smart Sort

จำแนก จัดระเบียบ และจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษจำนวนมาก
  1. หน้าหลัก
  2. Iron Mountain Smart Sort | โซลูชันการบริหารจัดการเอกสาร

คัดแยกเอกสารที่ปะปนกัน

แฟ้มเอกสารที่ผสมปนเปและบันทึกที่ไม่เป็นระเบียบไม่ได้ก่อให้เกิดแค่ความรำคาญเท่านั้น แต่ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เพิ่มความเสี่ยงในการค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการถูกฟ้องร้อง และขัดขวางการไหลของข้อมูลที่สำคัญ

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถคัดแยกแฟ้มเอกสารที่ปะปนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าต้องเก็บรักษา ทำลายเพื่อป้องกันปัญหา แปลงเป็นดิจิทัล หรือจัดหาแฟ้มเอกสารใดเพื่อการขายกิจการ เรื่องทางกฎหมาย หรือความต้องการทางธุรกิจอื่นๆ แล้วถ้าคุณสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องใช้คนหามากมายและวิธีซับซ้อนล่ะ

คุณทำได้ด้วย Iron Mountain Smart Sort Smart Sort เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพงที่ช่วยให้ควบคุมรายการบันทึกข้อมูลของคุณได้ในที่สุด 


การทำงานของ IRON MOUNTAIN SMART SORT

smart-sort-before
ก่อน

แฟ้มเอกสารที่ปะปนกันและความซับซ้อนของวันที่เกิดเหตุการณ์ทำให้คุณไม่สามารถทำการตัดสินใจที่ป้องกันได้เกี่ยวกับคลังข้อมูลเอกสารของคุณ

ตัดสินใจว่าแฟ้มเอกสารใดที่ต้องเก็บรักษา ทำลาย หรือแปลงเป็นดิจิทัล

smart-sort-process
กระบวนการ SMART SORT
  1. ดึงแฟ้มเอกสารทั้งหมดออกจากกล่อง

  2. สแกน/ป้อน ID แฟ้มเอกสารและรับผลการจำแนกทันที

  3. จำแนกแฟ้มเอกสารและเก็บลงกล่องอีกครั้งตามวันที่ทำลาย ประเภทบันทึกข้อมูล ตัวระบุเอกลักษณ์ หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ
smart-sort-after
หลัง

เมื่อสรุปโครงการ Smart Sort คุณจะมองเห็นคลังแฟ้มเอกสารล่าสุดได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและเปิดใช้กระบวนการจัดการที่สามารถป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ IRON MOUNTAIN SMART SORT

ค้นหาบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ทำการตัดสินใจที่ป้องกันได้ว่าบันทึกข้อมูลใดที่ต้องเก็บ ทำลาย หรือแปลงเป็นดิจิทัล

ลดต้นทุนและความเสี่ยงในการจัดเก็บเอกสาร

รองรับการปรับเปลี่ยนและการปิดสำนักงาน

เร่งการแปลงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

นำร่องการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการขายกิจการอย่างรวดเร็ว
ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
เนื้อหาขั้นกว่า นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ Smart Sort มีเส้นทางสู่การจัดการที่สามารถป้องกันได้

Smart Sort มีเส้นทางสู่การจัดการที่สามารถป้องกันได้

ดูเพิ่มเติม

เนื้อหาขั้นกว่า รูปแบบข้อมูลอินโฟกราฟิกและเครื่องมือ ควบคุมคลังข้อมูลเอกสารของคุณด้วย Iron Mountain Smart Sort

ควบคุมคลังข้อมูลเอกสารของคุณด้วย Iron Mountain Smart Sort

ดูเพิ่มเติม

เนื้อหาขั้นกว่า มัลติมีเดีย เชิญเข้าร่วมการแนะนำสั้นๆ เพื่อดูกระบวนการทำงานของ Smart Sort

เชิญเข้าร่วมการแนะนำสั้นๆ เพื่อดูกระบวนการทำงานของ Smart Sort

ดูเพิ่มเติม

แกลเลอรีภาพ SMART SORT

Smart Sort Iron Mountain Loading Dock Smart Sort Iron Mountain Boxes 2 Smart Sort Iron Mountain Mobile Scanner Iron Mountain Smart Sort Mobile Scanner Smart Sort Iron Mountain Employee Smart Sort Iron Mountain Boxes

เรียนรู้ว่า SMART SORT สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง

โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort

เรียนรู้วิธีที่ศูนย์การแพทย์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเพิ่มพื้นที่ว่างในการดูแลผู้ป่วยด้วยการย้ายเอกสารกระดาษไปเก็บไว้นอกสถานที่ เขาใช้ประโยชน์จาก Iron Mountain Smart Sort เพื่อจำแนก จัดระเบียบใหม่ และคัดแยกแฟ้มเอกสารก่อนที่จะย้าย ส่งผลให้สามารถมองเห็นทั่วทั้งคลังข้อมูลได้ดีขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

เนื้อหาขั้นกว่า เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort

โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มการมองเห็นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้นด้วย Iron Mountain Smart Sort

ดูเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพใช้ Smart Sort เพื่อลดต้นทุน/ความเสี่ยงในการจัดเก็บเอกสาร

เรียนรู้วิธีที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเอกชนรายใหญ่ใช้โซลูชัน Smart Sort ของ Iron Mountain ในการจำแนกและจัดระเบียบคลังข้อมูลเอกสารทั้งหมดใหม่ โดยสร้างกระบวนการทำลายบันทึกข้อมูลปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดที่สามารถป้องกันได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น ความถูกต้องของคลังข้อมูลมากขึ้น ความเสี่ยงลดลง และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ลดลง 40–50%

เนื้อหาขั้นกว่า เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้วย Smart Sort

ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้วย Smart Sort

ดูเพิ่มเติม

Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

เรียนรู้วิธีที่บริษัทประกันภัยรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการขายกิจการครั้งสำคัญอาศัย Iron Mountain Smart Sort เพื่อกำหนดอย่างรวดเร็วว่าบันทึกทางธุรกิจใดที่ควรเก็บและบันทึกทางธุรกิจใดที่ควรส่งมอบให้กับผู้ซื้อ เมื่อใช้ Smart Sort โครงการจะเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าที่เป็นไปได้เมื่อใช้ทรัพยากรภายในองค์กร

เนื้อหาขั้นกว่า เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

Iron Mountain Smart Sort ทำให้การขายกิจการของบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม


คำถามที่พบบ่อย

เราสามารถดำเนินโครงการ Smart Sort ได้ที่สถานที่ให้บริการของคุณหรือของเรา

เราจะรวมคลังข้อมูลไว้ที่สถานที่ให้บริการของ Iron Mountain จากนั้นดำเนินโครงการ Smart Sort เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เราจะจัดเก็บเฉพาะเอกสารที่จำเป็นต้องเก็บรักษาเท่านั้น กระบวนการ Smart Sort จะระบุแฟ้มเอกสารที่ตรงตามข้อกำหนดการจัดเก็บเอกสารและสามารถทำลายเพื่อป้องกันปัญหาได้ ด้วยคลังข้อมูลที่สะอาดแล้ว คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยจ่ายเงินเพื่อจัดเก็บเฉพาะแฟ้มเอกสารที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตามข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เราต้องการข้อมูลจากแอปพลิเคชันทางธุรกิจหลักของคุณ (แม่แบบดัชนีผู้ป่วย ระบบการจัดการนโยบายหรือสินเชื่อ ระบบการจัดการแฟ้มคนไข้ ฯลฯ) และตารางเวลาจัดเก็บเอกสารที่เป็นปัจจุบัน

ใช่ แต่ละโครงการจะได้รับการปรับแต่งตามนโยบายการจัดเก็บเอกสารและข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

  • คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ Smart Sort ที่มีบันทึกทางธุรกิจหลัก ซึ่งมีกฎการจัดเก็บเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุการณ์ (สินเชื่อ นโยบาย การอ้างสิทธิ์ เวชระเบียน แฟ้มคนไข้ บันทึกข้อมูลของแผนก HR ฯลฯ).
  • บันทึกข้อมูลที่ไม่แนะนำคือ บันทึกข้อมูลของบริษัท/ทางธุรกิจ (ทะเบียนค่าแรง ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ).

คุณเลือกวิธีดำเนินการได้ จากนั้นโครงการจะได้รับการปรับแต่งตามข้อกำหนด วัตถุประสงค์ และงบประมาณของคุณ

  • กระบวนการ Smart Sort ใช้ประโยชน์จากตารางเวลาและกฎการจัดเก็บของคุณ เพื่อสร้างวิธีการที่เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบและประมวลผลแฟ้มเอกสาร การอิงตามกฎเกณฑ์นี้ทำให้เรามีกระบวนการที่สอดคล้องและสามารถป้องกันได้
  • ในช่วงสิ้นสุดกระบวนการ Smart Sort เราจะจัดทำรายงานที่ให้คุณมองเห็นแฟ้มเอกสารและการจัดการที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละแฟ้มเอกสาร รายงานนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการดำเนินการในแต่ละแฟ้มเอกสาร
  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านหัวข้อ SMART SORT มอบเส้นทางสู่การจัดการที่สามารถป้องกันได้
smart-sort-unmingle

สำรวจบริการอื่นๆ

smart-sort-offsite-records-storage

การจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่

เราสามารถดำเนินโครงการ Smart Sort ได้ที่สถานที่ให้บริการของคุณหรือของเรา และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ เราจะจัดเก็บเอกสารของคุณไว้ในศูนย์เก็บบันทึกข้อมูลที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งหนึ่งของเรา
Shredded Paper

การทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย

ในกระบวนการ Smart Sort เราจะแยกบันทึกข้อมูลที่ตรงตามข้อกำหนดการจัดเก็บเอกสารและมีสิทธิ์ในการทำลายข้อมูลที่สามารถป้องกันได้ด้วยบริการทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยของ Iron Mountain
smart-sort-digitizing

การแปลงข้อมูลเอกสารเป็นไฟล์ภาพและการแปลงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

Smart Sort จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนและเลือกบันทึกข้อมูลที่จะแปลงเป็นดิจิทัล เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเร็วขึ้น

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน