Kurumsal Sorumluluk

MÜŞTERİLERİMİZİN GÜVENİNİ KAZANIYOR VE KORUYORUZ

Safeguarding Customer Trust - 2 co-workers in a server room

Kurumsal Sorumluluk

MÜŞTERİLERİMİZİN GÜVENİNİ KAZANIYOR VE KORUYORUZ

MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Müşterilerimizin en güvenilir iş ortağı olmak için çalışıyoruz.

Iron Mountain, müşterilerini amaçlarına ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) hedeflerine yaklaştıran yenilikçi çözümler sunar. İnovasyonun ve bütüncül yaklaşımın uzun vadeli, sürdürülebilir bir başarıya ulaşmanın anahtarları olduğuna inanıyoruz. Bu felsefeden yola çıkarak paydaşlarımızla güvenilir ilişkiler kuruyoruz. Yaklaşımımızın temelinde, etik ve iyi yönetişimin gelecekteki başarımız için önemli olduğu inancı yatıyor. Bu nedenle Fortune 1000 şirketlerinin %96'sı Iron Mountain ile çalışıyor ve verilerini bize emanet ediyor.


Our Commitment to Our Customers - Iron Mountain employee picks up documents from a customer

Müşterilerimize Taahhüdümüz

Müşterilerimiz için daha iyisini yapmaya devam ediyoruz. Müşteri odaklılığımız bizi biz yapan özelliğimiz ve bu bizim en büyük gurur kaynağımız. Ekibimiz 70 yılı aşkın bir süredir müşterilerimizin arkasında gururla durmuş ve her biri için anlamlı değer yaratmak için çalışmıştır. Müşterilerimizin bize duyduğu güveni korumak, koruduğumuz varlıklar kadar önemli ve değerlidir.

Müşterilerimiz, iş ortaklarından hız, maliyet tasarrufu ve güvenlik ihtiyaçlarını çözen tekil çözümler oluşturmalarına yardımcı olabilecek entegre çözümler talep ediyor. Bu, Iron Mountain'ın ayırt edici özelliklerinden biridir; daha derin içgörülerden yararlanıyor, müşterilerimizin daha fazla verimlilik elde etmesine yardımcı oluyor ve yasal uyum risklerini azaltıyoruz.

Sürdürülebilir Ürünler ve Hizmetler

Iron Mountain olarak hem kendimizin hem de müşterilerimizin bilgilerini çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluğa uygun bir şekilde yönetmesini sağlayan hizmetler sunuyoruz. Yakın müşteri işbirliği ile hareket ediyoruz. Sonuç olarak müşterilerimiz, bilgi yönetiminin çevresel etkisini en aza indirerek anlamlı ve ölçülebilir bir şekilde hizmetlerimizden faydalanabiliyor.

Sustainable Products and Services - Shredded papers
Ethics and Compliance - Iron Mountain employee works with records

Etik ve Yasal Uyum

Iron Mountain, iş yapmanın tek yolunun dürüstlük olduğuna inanır. Ödün vermediğimiz etik standartlarımız ve sektördeki en iyi uygulamaların belirlenmesine yardımcı olmamızla tanınıyoruz. Etik ve İş Ahlakı Kurallarımız güvenlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik, taciz ve ayrımcılık, çıkar çatışmaları, rüşvet ve yolsuzluk, çevre ve sürdürülebilirlik, insan hakları ve mahremiyet konuları gibi çeşitli konularda politika ve standartlarımızı ortaya koyuyor.

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi ekibimiz, dünya genelinde şirketimizin varlıklarına yönelik çeşitli riskleri belirler ve değerlendirir. Dört risk boyutunu dikkate alarak tasarlanmış kapsamlı bir risk yönetimi anlayışımız vardır: etki derecesi, gerçekleşme olasılığı, kontrol etkinliği ve risk toleransı. Mali etkiyi en aza indirmek için, kayıp önleme ve kontrolün birleşimi yoluyla zararı en aza indirecek stratejiyi belirliyoruz. Bu, binalara güvenlik sistemlerinin kurulmasını, ağlar için güçlü güvenlik duvarı yönetim süreçlerini, kriz anında varlıkları sözleşmeli ortaklarımıza veya sigortacılarımıza aktarmayı ve hangi alanların şiddetli hava olaylarına eğilimli olduğunun değerlendirilerek olumsuz hava koşullarına dayanacak tesislerin inşa edilmesi gibi risk varsayımı ve yönetimini içerir.

Risk Management - Thinking manager
Data Privacy

Veri Gizliliği

Bilgi yönetiminde küresel bir lider olarak, bilgi ve veri gizliliğini korumada benzersiz bir öncü olarak konumlanıyoruz. Değişen düzenlemeler, müşterilerimizin yükümlülükleri ve yasal yükümlülükleri karşılama taahhüdümüzü sürdürürken, bilgilerin hangi formatta olduğuna bakılmaksızın veri gizliliğini koruyan yeni yöntemler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimizin, iş belgelerinden, çalışanlarının kişisel verilerine kadar sürekli büyüyen bir bilgi hacmi ve çeşitliliği ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Hizmet paketimizin, müşterilerimizin verilerini korumalarına yardımcı olmasını, değişen düzenlemeleri desteklemesini ve bir ihlal veya siber saldırı karşısında müşterilerimizin marka itibarına ve iş süreçlerine olan etkiyi en aza indirecek şekilde yanıt vermesini sağlamaya kararlıyız.

Tedarik Zinciri Sorumluluğu

Yakın zamanda güncellenen, Etik ve İş Ahlakı Kurallarımızı tamamlayan Tedarikçi Davranış Kurallarımız, Iron Mountain ile iş yapmak için gereken ilkeleri, standartları ve uygulamaları ortaya koymaktadır. Tüm tedarikçiler, istihdam, çevresel uygulamalar, yolsuzlukla mücadele, ayrımcılıkla mücadele ve benzeri konuları düzenleyen yasalara uyumu gerektiren Tedarikçi Davranış Kurallarımızı kabul etmeli ve onaylamalıdır. 2020'de tedarik zinciri sürdürülebilirliğine odaklanan bir pozisyonda işe alım yaptık. Bu kişi, tedarik zincirimizdeki potansiyel sürdürülebilirlik risklerini belirlemek ve tanımlamak için sistematik bir yaklaşım geliştirmek amacıyla Tedarik ve Tedarikçi Riski ekiplerimizle çalışmaya başladı.

Supply Chain Responsibility - Iron Mountain employee loads in document boxes to a truck

HEDEFLER

2023 yılına kadar iklim senaryosu analizini tamamlayacağız.

2022'ye kadar bir Marka Güveni gösterge metriği geliştirecek veya benimseyeceğiz ve ana hatlarını raporlayacağız.

ÖNE ÇIKANLAR

Newsweek'in 2020 Amerika'nın En Sorumlu Şirketleri listesinde 81. sıradayız

2020 FTSE4Good Endeksinde yer aldık

Fortune 1000 şirketlerinin yaklaşık %96'sına hizmet verdik

Müşterilerimiz için 68.000 Exabyte'tan fazla verinin güvenliğini sağladık

2021 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU

Global Reporting Initiative (GRI) yönergelerine uygun olarak kurumsal sorumluluk çalışmaları hakkında şeffaf raporlama yapmayı taahhüt ediyoruz. Kurumsal Sorumluluk Raporumuz, toplumda, çevremizde ve çalışanlarımız için gösterdiğimiz çabaların temel başarı ölçütlerine göre taahhütlerimizi ve ilerlememizi özetlemektedir.
Raporu indirin (İngilizce’dir)