Kurumsal Sorumluluk

YAŞAYAN MİRAS GİRİŞİMİ

Living Legacy Initiative - Cesar Chavez National Monument

Kurumsal Sorumluluk

YAŞAYAN MİRAS GİRİŞİMİ

Living Legacy Initiative logo

Geleceği şekillendirmeye yardımcı olmak için geçmişin değerini ortaya çıkarıyoruz.

Yaşayan Miras Girişimi, Iron Mountain'ın kültürel ve tarihi bilgileri ve eserleri koruma ve erişilebilir hale getirme projesidir. Bilinmeyen, risk altındaki veya yaygın olarak erişilemeyen bilgilerin korunmasına ve paylaşılmasına yardımcı olma sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz; böylece şimdiki ve gelecek nesiller bunları öğrenebilecek ve fayda sağlayabilecekler.

Iron Mountain olarak, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda sosyal değer yaratma sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmeye ve dünya çapındaki topluluklarımıza yardımcı olmaya kararlıyız. Her gün müşterilerimizin en değer verdikleri varlıklarını ve bilgilerini koruyor ve bu uzmanlığımızdan Yaşayan Miras Girişimimiz aracılığıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının da faydalanmasını amaçlıyoruz.

Living Legacy Initiative - Documenting the interior of San Sebastian with LiDAR

Yaşayan Miras Girişimi nasıl çalışır?

Iron Mountain'ın amacı; misyonumuz, topluluğumuz, ortaklarımız ve işimiz için en iyi sonuçları temsil eden, karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklar kurmaktır. Hibe ortakları, yıllık program yöneticisi tarafından belirlenir ve Yaşayan Miras Komitesi tarafından oylanır. Göz önünde bulundurduğumuz faktörler şunlardır: ortaklığımızın işlerimizi nasıl birbirine bağladığı ve yönlendirdiği; organizasyonun misyonu; coğrafi konumu ve hizmet verdiği alan; tarihçesi; müşteri veya çalışan bağlılığını etkileme yeteneği ve kamuoyunu bilinçlendirme fırsatı. Yaşayan Miras, finansal hibeler, ayni hizmetler ve özelleştirilmiş yönetim uzmanlığının bir kombinasyonunu sunarak müzelerin ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların sayısız kültürel miras veri kaynağını korumasına ve bunlara erişim sağlamasına yardımcı olur.

Neden bu kadar önemli?

Tarihsel ve kültürel bilgi, küresel bir topluluk olarak kim ve ne olduğumuzun bir göstergesidir. Bu hazineleri korumalıyız ve erişilebilir olmalarını, yıkımla veya zamanla kaybolmamalarını sağlamalıyız. Iron Mountain, halk ile kültürel, tarihi ve eğitim mirası arasında bir bağlantı oluşturan kuruluşları desteklemeye çalışmaktadır. Kültürümüzden veya mirasımızdan bir parçayı kaybetmek, kendimizden bir parçayı kaybetmek anlamına gelir.

Living Legacy Initiative - Documenting Ebeneezer Baptist Church
Living Legacy Initiative - Angel Island Detention Center

Iron Mountain neden bir fark yaratabileceğimize inanıyor?

Müşterilerimizin en önemli varlıklarının koruyucularıyız. Hayırsever ortaklarımıza, dünyanın en büyük bilgi yönetimi ve depolama şirketi olarak 70 yıllık deneyim ve uzmanlık sunuyoruz. 56 ülkede geniş bir hizmet ağımız ve verilerin ve fiziksel yapıların nasıl korunacağı ve yönetileceği konusunda bilgi birikimimiz var.