BASIN BÜLTENLERİ

BASIN BÜLTENLERİ

  1. Hakkımızda
  2. Şirket Haberleri
  3. Global Önceliğimiz Dijital Dönüşüm – Kasım 2020
Listeye geri dönün

Global Önceliğimiz Dijital Dönüşüm – Kasım 2020

Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı, Türkiye & BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı, bilgi yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında eriştikleri global konumu “İşletmelerin en değerli varlıklarını koruyarak onlarla birlikte büyüyoruz” sözleriyle özetledi. Özhelvacı; özellikle pandemi döneminde ön plana çıkan dijital dönüşümün güncel önemini ve bu kapsamda Iron Mountain olarak neler yaptıklarını anlattı.

1951 yılından bu yana Iron Mountain, her anlamda evrimleşerek bugün dünyanın önde gelen firmaları arasındaki yerini aldı. Bu ilham veren yolculuk ve firmanın Türkiye kanadının geçmişi hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Iron Mountain, bilgi yönetimi ve arşiv hizmetleri alanında beş kıtada 50’den fazla ülkede 230.000 müşteriye hizmet veren dünya lideri bir şirket. Ana hizmet alanları arasında fiziksel arşiv yönetimi, bilgi yönetimi, dijital dönüşüm, güvenli imha ile veri merkezleri, bulut hizmetleri, sanat eseri saklama ve lojistiğini içeren çözümler yer alıyor. Şirketimizin kuruluşundaki detaylar da oldukça ilham verici. Farklı bir sektörde hizmet veren Herman Knaust, 2. Dünya Savaşı sırasında kimlik bilgileri kaybolmuş göçmenlere yardım ediyor ve arşivleme alanında birtakım eksikliklerin olduğunu fark ediyor. Döneminin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz ederek bir hayalle yola çıkan Knaust, şirkete de ismini veren, Iron Mountain isimli demir madeninde ilk saklama alanını kuruyor. Iron Mountain yani Demir Dağ, kurulduğu günden bu yana işletmelerin en değerli varlıklarını koruyarak onlarla büyüyor. 2007 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz ve 7 tesisimiz, 200’ün üzerinde çalışanımızla 1.400’den fazla işletmeye hizmet veriyoruz. Bankacılık, sigorta, finans, ilaç, teknoloji, lojistik, enerji, otomotiv, gıda ve perakende başlıca çalıştığımız sektörler arasında.

“Gücümüzü insan odaklı yaklaşımımızdan alıyoruz”
Hâlihazırda hangi alanlarda ürün ve çözüm sunmaktasınız, kapsamınız nedir?


Iron Mountain Türkiye olarak fiziksel ve dijital arşiv ile bilgi yönetimi hizmetleri kapsamında işletmelerin maliyetleri ve risklerini düşürmelerine, yönetmeliklere uymalarına ve daha dijital bir çalışma yöntemi sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Dijital dönüşüm Iron Mountain’ın global ölçekte öncelikli hedeflerinden biri. COVID-19 süreci de tüm sektörlere bu alanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de müşterilerimizin dijital dönüşüm stratejilerini oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

İşletmelerin iş akış süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan M-Files platformu ile tüm doküman, akış ve bilginin birbirleriyle ilişkili şekilde ve 360 derece görünürlükle yönetilmesine yardımcı oluyoruz. Böylece fatura ve ödeme süreçleri, sözleşme yönetimi, doküman yönetimi gibi birçok konuda işletmelere kolaylık sağlıyoruz.

Pandemi sebebiyle neredeyse herkesin evlerinden çalıştığı bir dönemde, işletmelerin ve çalışanların posta yoluyla ofislerine iletilen sözleşme, fatura vb. önemli doküman ve belgelere kolayca ulaşmalarını sağlayan Digital Mailroom (Muhaberat) hizmetimiz de iş sürekliliğinin sağlanması için kritik önem taşıyor. Bu hizmet kapsamında postaların Iron Mountain tesislerine yönlendirilmesi ile dijitalleştirilmesini ve dijitalleştirilmiş olan postalara işletmelerin güvenli bir şekilde erişmesini sağlıyoruz.

Günümüzde işletmeler, hızla büyüyen bir hacme sahip olan bilgi ve belgelerini yönetmek zorundalar. Ofis alanları çoğu zaman bu belgelerin saklanması için yeterli değil. Güvenli saklama hizmetimiz kapsamında 7 tesisimizde fiziksel arşiv yönetimi, sektörel bazlı saklama hizmeti, back-up kasedi/teyp saklama ve özel proje çözümleri sunuyoruz. Onaylanmış güvenlik teknolojilerini kullanıyor ve bu sistemlere yatırım yapıyoruz. Güvenlik, özellikle sigorta, bankacılık ve sağlık sektöründe kritik öneme sahip ve saklama koşulları için birçok regülasyon bulunuyor. Bu regülasyonlar çerçevesinde ekstra güvenlik önemleri alarak belgelerin en güvenli şekilde saklanmasını sağlıyoruz. Ayrıca tesislerimizde global standartlarda önlemler alarak, her türlü riskin minimize edilmesini sağlıyoruz. Bütün araçlarımızda ve tesislerimizde çok adımlı güvenlik kontrolleri uyguluyoruz. Bağımsız denetçiler tarafından yürütülen güvenlik teftişlerine dahil olarak, güvenlik anlayışımızı geliştiriyoruz.

Belgelerin yaşam döngüsünü takip ederek, saklama süresi dolduğunda güvenli bir şekilde imha edilmesi konusunda müşterilerimize destek oluyoruz. Bu dokümanlar sadece fiziki evrak ve belgeler değil, kimi zaman da Bilgi Teknolojileri ekipmanları olabiliyor. Bu alanda da sunduğumuz güvenli BT ve elektronik imha (SITAD) hizmetimizle bilgisayar, disk, teyp vb. her türlü elektronik ekipmanın yasalara uyumlu bir şekilde imha edilmesini sağlıyoruz.

Aslında işletmelere sunduğumuz tüm bu hizmetler veri yönetiminin bir parçası. İşletmelerin bu alanda, envanter yönetimi, raporlama, saklama süreleri ve gizlilik politikası yönetimi gibi farklı ihtiyaçları olabiliyor. Biz, ofis ve saha çalışanlarından oluşan güçlü ekibimizle işletmelerin bu ihtiyaçlarına yönelik güvenli ve kalıcı çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz.

“Gücümüzü insan odaklı yaklaşımımızdan alıyoruz”
Günümüzde değer yaratan bir şirket olabilmenin yolu, insan odağından geçiyor. Müşteri ve çalışan odaklı bir firma olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyor, ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Iron Mountain gücünü insan odaklı yaklaşımından alıyor. İnsan odaklı yaklaşımımızın temelini çalışanlarımız oluşturuyor. Çalışan odaklı yaklaşımımızı; doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atamalarla kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli iş birliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz. Bunu yaparken kapsayıcı olmak ve farklılıkların yaratacağı sinerjiyi de şirket kültürümüzün bir parçası haline getirme gayemiz var. Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek ve yetkinliklerini artırmak üzerine çalışıyoruz.

Ayrıca Iron Mountain olarak, çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları konularda destek alabilmeleri, yeteneklerinin farkına varmaları, iş ve özel yaşamlarında çevreleriyle sağlıklı ilişkiler yürütebilmeleri için alanında uzmanlar tarafından verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gibi Çalışan Destek Programları hayata geçiriyoruz. Örneğin, pandemi sürecinde sadece fiziksel sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almakla kalmadık, bu sürecin yaratabileceği psikolojik etkileri en aza indirgemek için bir süre önce danışmanlık hizmeti desteği vermeye başladık. Bu programdan sadece çalışanlarımız değil, yakınları da faydalanabiliyor.

Bizim esas önceliğimiz her zaman müşterilerimiz ve çalışanlarımız. Müşterilerimize fiziksel ve dijital arşiv ile bilgi yönetimi alanında güvenli ve en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz müşteri memnuniyet anketleriyle onlardan geribildirimler alarak her zaman daha iyiyi hedefliyoruz. Anket sonuçlarını detaylı bir şekilde inceleyerek yol haritamızı ve stratejimizi bu doğrultuda belirliyoruz.

“Pandemi, dijital dönüşümü hızlandırdı”
Pandemi, dijital dönüşümün önemini tüm kurumlara bir kez daha hatırlattı. Süreç, kurumsal grafiğinizi nasıl etkiledi, yatırımlarınıza nasıl bir rota çizdi?

Tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyen koronavirüs salgını birçok sektörün dijital dönüşümünü hızlandırdı. Bu süreçte birçok işletme evden çalışma modeline geçmek zorunda kaldı ve ofis alanı kullanımları azaldı. Pandemi işletmeleri ofis alanlarını nasıl kullandıklarını ve gayrimenkul ayak izlerini artırmadan çalışanlar için nasıl daha fazla kişisel alan sağlayabileceklerini yeniden düşünmeye zorladı. Bu süreçte, işletmelerin işyerlerini dönüştürme çabalarına destek vermek üzere Clean Start programını hayata geçirdik. Bu programla, ofis alanlarının optimize edilmesi, taşınma, konsolidasyon veya kapatma durumlarında işletmeleri zorlayabilecek karmaşıklığı yönetmeye yardımcı olmayı hedefliyoruz. İlk olarak 2019’da Kuzey Amerika’da başlatılan Clean Start programını kısa bir süre önce Türkiye’de de başlattık. İşletmelerin işyerlerini değerlendirmeleri, verimli ve kalıcı değişiklikler yapmaları için çok doğru bir zaman. Clean Start programımızla, işletmelerin ofislerini optimize ederken mevcut süreçlerini değerlendirerek kayıt ve bilgi yönetiminin nasıl iyileştirilebileceği konusunda uygulanabilir tavsiyeler veriyor ve fazla maliyetleri azaltmayı hedefliyoruz.

“İlham veren hizmetlerle fark yaratacağız”
Iron Mountain Türkiye’nin 2021 ajandasında neler var?

2021 yılında yeni dijital ürünler geliştirmeye odaklanacağız. Global gücümüzü arkamıza alarak dijital yatırımlarımızı artıracağız. 2021 yılında da ilham veren ve fark yaratan hizmetlerimizle sektörümüzdeki yeniliklere öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca 2021 yılında kadın çalışan sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Iron Mountain globalde, çeşitlilik ve dahil etme alanında çalışmalar yapmak üzere konusunda uzman üst düzey bir yönetici (Chief Diversity Officer) ataması yapıldı. İlgili yöneticinin önderliğinde Türkiye dahil olmak üzere Gelişen Pazarlar’ın kapsadığı tüm bölgede kadın istihdamını destekleyen çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

 

DİĞER HABERLER & ETKİNLİKLER