Các câu chuyện thành công của khách hàng

Bệnh viện giảm chi phí lưu trữ hồ sơ và cải thiện khả năng hiển thị cũng như tuân thủ quy định với Iron Mountain Smart Sort

Các câu chuyện thành công của khách hàng

Bệnh viện giảm chi phí lưu trữ hồ sơ và cải thiện khả năng hiển thị cũng như tuân thủ quy định với Iron Mountain Smart Sort

 1. Trang chủ
 2. Các nguồn tàI nguyên
 3. Bệnh viện giảm chi phí lưu trữ hồ sơ và cải thiện khả năng hiển thị cũng như tuân thủ quy định với Iron Mountain Smart Sort
download TẢI NGUỒN TÀI LIỆU
download TẢI NGUỒN TÀI LIỆU
Hospital Reduces Records Storage Costs and Improves Visibility and Compliance With Iron Mountain Smart Sort

LÝ DO LỰA CHỌN SMART SORT

Smart Sort là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ quy trình nào cần phân loại và sắp xếp nhanh chóng, chính xác số lượng lớn hồ sơ, chẳng hạn như:
 • Mua lại
 • Thoái vốn
 • Sáp nhập
 • Hành động pháp lý
 • Hồ sơ theo quy định
 • Sáng kiến chuyển đổi số
 • Di dời/tái cơ cấu các cơ sở hiện có
 • Giảm lượng hồ sơ lưu trữ
FREE QUOTE

Get A Free Quote Now