Maailmanlaajuisen it-laitteiden hävittämisprosessin (itad) hallinta

Blogit ja artikkelit

IT-laitteiden hävittämisprosessi on ainoa tapa varmistaa johdonmukaiset ja turvalliset hävityskäytännöt. Lue, kuinka voit luoda ja käyttöönottaa ITAD-käytännön.

16. toukokuuta 20227 minuuttia
Two people engage in a discussion using digital tablet

Monikansallisille yrityksille standardoitu IT-laitteiden hävittämisen (ITAD) prosessi on elintärkeä. Se on ainoa tapa varmistaa johdonmukaiset ja turvalliset hävittämiskäytännöt kaikissa paikoissa. Ota selvää, kuinka voit luoda ja ottaa käyttöön maailmanlaajuisen ITAD-käytännön, joka vähentää organisaatiosi liiketoimintariskiä.

Useimmilla globaaleilla yrityksillä on hienosäädetyt prosessit ja menettelyt henkilöresurssien hallintaan. On olemassa standardeja avoimien työpaikkojen ilmoittamiselle, haastatteluille, palkkaus- ja perehdytysprosesseille, mahdollisuuksille ammatilliseen kehittymiseen, muuttotuelle ja ajan koittaessa myös eläkkeelle jäämiselle tai irtisanomiselle. Työntekijöiden hallinta on säädetty läpi koko elinkaaren. Mutta voidaanko samaa sanoa IT:stä?

Sekä tietokoneilla että työntekijöillä on tietoa yrityksestäsi, mutta vain toisella niistä on myös datasi. Tiedät mitä tehdä, kun työntekijät siirtyvät eteenpäin, mutta miten on vanhan tekniikan laita? Miltä IT-laitteiden hävittämisen (ITAD) prosessisi näyttää?

Nyt on oikea aika

Monet yritykset pitävät kiinni vanhasta ja vanhentuneesta tai "perinteikkäästä" IT:stä, koska sen vaihtaminen voi olla monimutkaista ja kallista. Mutta vanhaan IT-järjestelmään luottamiseen liittyy muutamia vakavia ongelmia.

Ensinnäkin vanha IT-järjestelmä on helppo kohde kyberhyökkäyksille, koska niitä valmistaneet yritykset ovat lopettaneet järjestelmäpäivitysten tukemisen.

Toiseksi, kun työvoiman väestörakenne muuttuu, tulee olemaan entistä vähemmän ihmisiä, jotka tuntevat nämä vanhat järjestelmät tarpeeksi hyvin korjatakseen ongelmia niiden ilmetessä.

Lyhyesti sanottuna, IT-infrastruktuurisi päivittämisen ja vanhojen laitteiden hävittämisen ajankohta on nyt parempi kuin koskaan. Mutta koska yhteen pieneen laatikkoon on tallennettu satoja gigatavuja tiedostoja ja dataa, kannettavan tietokoneen roskakoriin heittäminen ei ole turvallista. Se ei ole myöskään ympäristöystävällistä. ITAD-prosessi on ainoa tapa varmistaa, että kun yrityksen ja sen teknologian tiet eroavat, kyseessä on puhdistava käänne.

Prosessin kehittäminen

ITAD-prosessia on mahdollista kehittää yrityksesi sisällä, mutta se ei välttämättä ole paras tapa edetä. Yrityksellesi tehokkaimman ja suorituskykyisimmän ITAD-prosessin selvittämiseen voi sisältyä yrityksiä ja erehdyksiä, mikä aiheuttaa lisäriskejä.

IT-laitteiden turvallisen hävittämisen taakan asettaminen työntekijöille voi luoda oman esteensä heidän todellisen työnsä tielle, eivätkä he kaikki välttämättä halua hypätä mukaan toimeen.

Loppujen lopuksi parhaat ITAD-prosessit sisältävät vaiheita vanhan teknologian kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön, mikä on sinänsä yksi osaamisalue. Ellei yrityksesi jo valmiiksi käytä kierrätysteknologiaa, sinun ja ympäristön kannalta on parempi pysyttäytyä ITAD-ammattilaisten matkassa.

Palveluntarjoajan valinta

Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja voi turvallisella IT-laitteiden käsittelyn (SITAD) ratkaisullaan auttaa yrityksiä kaikkialla maailmassa pääsemään eroon vanhasta IT-järjestelmästään turvallisesti ja varmasti.

Etsi palveluntarjoaja, joka voi tukea laitteiden hävittämistä sekä paikan päällä että muualla. He voivat hyödyntää kokemustaan ITAD-prosessin asiantuntijoina räätälöidäkseen ratkaisun, joka sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin, jotta voit välttyä kokeiluilta ja erehdyksiltä.

Lisäksi palveluntarjoaja voi myös käyttää maailmanlaajuista verkostoaan vanhan IT:n uudelleenkäyttöön tehokkaammin kuin mihin itse kykenisit. Asiantuntijoiden kanssa työskentely voi sekä vähentää riskejäsi että vahvistaa brändiäsi.

Yleisen huolenaiheen käsitteleminen

Yleinen huoli tietoturvallisuudesta on kasvussa: erään viimeaikaisen maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 77 % vastaajista sanoo miettivänsä, voivatko he luottaa tietonsa yrityksen haltuun ennen ostoksen tekemistä yritykseltä.

Yhteistyö ITAD-asiantuntijoiden kanssa osoittaa kuluttajille, että yrityksesi on sitoutunut suojaamaan – ja perusteellisesti tuhoamaan – heidän tietojaan. Sen lisäksi nyt, kun yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on voimassa, laitteen turvallinen hävittäminen on laissa määrätty vaatimus. Asiakkaiden tietojen täydellisen poistamisen laiminlyönnistä voi seurata mojova sakko.

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan lähestyä IT-laitteiden hallintaa samalla tavalla kuin ihmisten omaisuuden hallintaa. IT ei ole enää pelkästään mukavuus; se on useimpien yritysten selkäranka. Kun tekniikka kehittyy ja järjestelmät vanhenevat, vakiintunut ITAD-prosessi auttaa yrityksiä saamaan mielenrauhan sen suhteen, että poistaessa vanhan IT-järjestelmän ja datan käytöstä, poistuvat ne lopullisesti.

Most global companies have finely tuned processes and procedures for managing human assets. There are standards for advertising job vacancies, interviews, hiring and onboarding processes, opportunities for professional development, support for relocation, and, when the time comes, retirement or separation. Employee management across the lifecycle is set. But can the same be said for IT?

Computers and employees both have knowledge of your business, but only one also has your data. You know what to do when employees move on, but what about old tech? What does your IT Asset Disposition (ITAD) process look like?

The Time is Now

Many companies hang on to old and outdated or "legacy" IT because it can be complicated and expensive to replace. But there are some serious issues with relying on legacy IT.

First, because the companies that made them have stopped supporting system updates, legacy IT is an easy target for cyberattacks.

Second, as demographics of the workforce change, there are going to be fewer and fewer people familiar enough with these old systems to fix problems when they occur.

In short, the time has never been better to update your IT infrastructure and dispose of old assets. But with hundreds of gigabytes of files and data stored inside one little box, simply throwing a laptop in the bin isn't secure. It also isn't environmentally friendly. Having an ITAD process in place is the only way to ensure that when a company and its technology part ways, it's a clean break.

Developing a Process

It is possible to develop an ITAD process inside your company, but that may not be the best way forward. Figuring out the most efficient and effective ITAD process for your company can involve some trial and error, which poses additional risk.

Putting the burden for secure IT asset disposal on employees can create another hurdle in the path of their real work, and they may not all be willing to jump it.

Finally, the best ITAD processes include steps for recycling and repurposing old technology, which is in and of itself an area of expertise. Unless your company already deals in recycled technology, it will be better for you — and the environment — to stick with ITAD professionals.

Palveluntarjoajan valinta

Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja voi turvallisella IT-laitteiden käsittelyn (SITAD) ratkaisullaan auttaa yrityksiä kaikkialla maailmassa pääsemään eroon vanhasta IT-järjestelmästään turvallisesti ja varmasti.

Etsi palveluntarjoaja, joka voi tukea laitteiden hävittämistä sekä paikan päällä että muualla. He voivat hyödyntää kokemustaan ITAD-prosessin asiantuntijoina räätälöidäkseen ratkaisun, joka sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin, jotta voit välttyä kokeiluilta ja erehdyksiltä.

Lisäksi palveluntarjoaja voi myös käyttää maailmanlaajuista verkostoaan vanhan IT:n uudelleenkäyttöön tehokkaammin kuin mihin itse kykenisit. Asiantuntijoiden kanssa työskentely voi sekä vähentää riskejäsi että vahvistaa brändiäsi.

Yleisen huolenaiheen käsitteleminen

Yleinen huoli tietoturvallisuudesta on kasvussa: erään viimeaikaisen maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 77 % vastaajista sanoo miettivänsä, voivatko he luottaa tietonsa yrityksen haltuun ennen ostoksen tekemistä yritykseltä.

Yhteistyö ITAD-asiantuntijoiden kanssa osoittaa kuluttajille, että yrityksesi on sitoutunut suojaamaan – ja perusteellisesti tuhoamaan – heidän tietojaan. Sen lisäksi nyt, kun yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on voimassa, laitteen turvallinen hävittäminen on laissa määrätty vaatimus. Asiakkaiden tietojen täydellisen poistamisen laiminlyönnistä voi seurata mojova sakko.

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan lähestyä IT-laitteiden hallintaa samalla tavalla kuin ihmisten omaisuuden hallintaa. IT ei ole enää pelkästään mukavuus; se on useimpien yritysten selkäranka. Kun tekniikka kehittyy ja järjestelmät vanhenevat, vakiintunut ITAD-prosessi auttaa yrityksiä saamaan mielenrauhan sen suhteen, että poistaessa vanhan IT-järjestelmän ja datan käytöstä, poistuvat ne lopullisesti.

Elevate the power of your work

Pyydä ilmainen konsultaatio jo tänään

Aloita