Kestävän tulevaisuuden turvaaminen

Kestävyys

Kestävää tulevaisuutta turvaamassa

Corporate Responsibility - Securing a sustainable future

Kestävän tulevaisuuden turvaaminen

Kestävyys

Kestävää tulevaisuutta turvaamassa

  1. Etusivu
  2. Tietoja meistä
  3. Kestävyys

IRON MOUNTAININ KESTÄVYYSTEEMAT

Tiemme kohti joustavaa ja vastaanottavaista liiketoimintaa.

Me Iron Mountainilla pyrimme olemaan asiakkaidemme luotetuin kumppani, joka sekä suojaa että tarjoaa avaimia heille tärkeimpiin arvoihin innovatiivisin ja sosiaalisesti vastuullisin keinoin.

Keskitämme voimavaramme kaikkein tärkeimpään — asiakkaiden luottamuksen turvaamiseen, ihmisten voimaannuttamiseen, yhteisöjemme vahvistamiseen ja planeettamme suojelemiseen — varmistaen samalla liiketoimintamme toteuttamisen rehellisesti ja tavalla, joka luo arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Yhdessä haastamme itseämme ja inspiroimme muita luomaan innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja, joilla on myönteinen vaikutus niin ympäristöön kuin sosiaalisestikin — kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi työskennellen.

Asiakkaidemme luottamusta turvaamassa

Iron Mountain tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat heidät lähemmäksi tarkoituksensa ja ESG-tavoitteidensa saavuttamista. Uskomme, että innovaatiot ja rehellisyys viitoittavat tietä pitkän aikavälin kestävälle menestykselle. Rakennamme luottamuksellisia suhteita sidosryhmiemme kanssa tähän filosofiaan perustuen. Lähestymistapamme taustalla on varmuus siitä, että eettisyydellä ja hyvällä hallinnolla on vaikutusta menestykseemme tulevaisuudessa.

Planeettaamme suojelemassa

Kannamme vastuumme osallistumalla taisteluun nollapäästöisen tulevaisuuden saavuttamiseksi planeetallemme. Etsimme mahdollisuuksia parantaa ympäristötietoisuutta operaatioissamme sekä mahdollistamme asiakkaillemme tiedonhallintaa ympäristötavoitteiden saavuttaminen huomioiden. Ja teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa löytääksemme mahdollisuuksia suojella planeettaamme, yhdessä.

Henkilöstöämme voimaannuttamassa

Meillä Iron Mountainilla edistetään yhteistyökulttuuria, rohkeutta ja asiakkaiden huomioimista kaikkien työntekijöiden voimin. Työskentelemme yhdessä luodaksemme työpaikan, jossa työntekijät kohdataan, hyväksytään ja otetaan mukaan aitona omana itsenään. Kun ruokimme innovaatioita erilaisten ideoiden, taustojen ja näkökulmien kautta, työntekijämme kukoistavat, asiakkaamme hyötyvät ja liiketoimintamme menestyy.

Yhteisöjämme vahvistamassa

Vaikutuksemme ulottuu tilojemme seinien ulkopuolelle. Panostamme myönteisesti yhteisöihin, joissa toimimme, hyödyntämällä liiketoimintamme ainutlaatuisia valmiuksia. Menemme hyväntekeväisyyttäkin pidemmälle harjoittaaksemme liiketoimintaa tavalla, joka takaa yhteisöjen vauraan tulevaisuuden.

TARINOITA YRITYSVASTUUSTA

UK Green power story- Windmills

Iron Mountain saavuttaa uusiutuvan energian virstanpylväitä Euroopassa

Iso-Britannia, Irlanti ja Benelux-maat ovat ensimmäisiä toimialueitamme, jotka saavuttavat 100 % vihreää energiaa koskevat RE100-tavoitteet.
More than a moment

Enemmän kuin vain lyhyt hetki: rasismin vastustaminen

In September of 2020, with the help of our employees, we put together guiding principles for standing up to racism, today and every day…
Securing a Sustainable Future

Iron Mountain, RE100 Leadership Awards’ Most Impactful Pioneer -tittelin voittaja

Palkinto on tunnustus Iron Mountainin esimerkillisistä sitoumuksista ja innovaatioista puhtaiden vaihtoehtojen tarjoamiseksi...

Sitoumuksemme

United Nations Global Compact

YK:n Global Compact -aloite

YK:n Global Compact (UNGG) -aloitteen allekirjoittajana Iron Mountain on sitoutunut noudattamaan toimintamalleja, strategioita ja menettelyjä sekä luomaan kulttuuria, joka tukee aloitteen kaikkia kymmentä periaatetta.
Code of Ethics

Eettiset periaatteet

Iron Mountain uskoo, että rehellinen liiketoiminta on ainoa tapa tehdä liiketoimintaa. Olemme sitoutuneet tinkimättömiin eettisiin standardeihimme ja pyrimme asettamaan alallemme parhaat mahdolliset käytännöt.
UK Modern Slavery Act

Iso-Britannian Modern Slavery Act

Iron Mountainin liiketoiminta ja ydinarvot perustuvat vaatimustenmukaiseen ja rehelliseen toimintaan. Suhtaudumme lakien noudattamiseen vakavasti ja olemme sitoutuneita orjuuden, ihmiskaupan ja ihmisoikeusloukkauksien poistamiseen kaikkialta maailmasta.
Supplier Code of Ethics

Tavarantoimittajia koskevat eettiset periaatteet

Iron Mountainin tavarantoimittajien käytännesäännöt (jotka täydentävät eettisiä ja liiketoiminnan käytäntöjämme) määrittelevät ne periaatteet, standardit ja käytännöt, joita tarvitaan Iron Mountainin kanssa asioimiseen. Kaikkien urakoitsijoiden on noudatettava näitä sääntöjä.
TCFD Report

TCFD-raportti

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) vapaaehtoinen julkistamiskehys.
Global Environmental Policy

Maailmanlaajuinen ympäristöpolitiikka

Iron Mountain keskittää ympäristökestävyyttä koskevat pyrkimyksemme konkreettisiin toimiin, joita yrityksemme voi tehdä minimoidakseen toimintamme ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

2021 YRITYS
VASTUURAPORTTI

Olemme sitoutuneet raportoimaan yritysvastuupyrkimyksistä avoimesti Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeiden mukaisesti. Yritysvastuuraportissamme hahmotellaan sitoumuksemme ja edistymisemme tärkeimmillä menestysmittareilla mitattuna niin yhteisön, ympäristön kuin henkilöstömmekin suhteen.
Lue lisää