TIETOJEN PALAUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Mukaudu jatkuvasti muuttuviin tietomuotoihin käyttämällä luotettavia ja monipuolisia tietojen palauttamis- ja siirtämispalvelujamme.
Restoration and Migration - Data center room connecting cable | Iron Mountain

TIETOJEN PALAUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Mukaudu jatkuvasti muuttuviin tietomuotoihin käyttämällä luotettavia ja monipuolisia tietojen palauttamis- ja siirtämispalvelujamme.

Data Restoration and Migration

  1. Etusivu
  2. Tiedonhallinta
  3. Data Restoration and Migration

Monille organisaatioille pilviympäristöön siirtyminen on keskeistä heidän IT-infrastruktuurinsa nykyaikaistamiseksi. Huimien tietomäärien vuoksi tietojen pilveen siirtämisen aloittaminen on kuitenkin vaikeaa. Sama koskee suuren tietomäärän palauttamista laajan häiriön sattuessa.

Lisäksi valtavien tietomäärien siirtäminen rajallisen verkon kautta voi kestää päiviä tai jopa kuukausia. Yritys voi toki lisätä verkkonsa kaistanleveyttä, mutta se maksaa kohtuuttomasti.

Iron Mountain Iron Cloud Data Migration on Iron Mountainin hallinnoima tiedonsiirtopalvelu, jonka avulla voidaan siirtää valtavia tietomääriä pilveen ja pilvestä ilman rajallisen kaistanleveyden aiheuttamia haasteita tai kustannuksia. Käyttämällä erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltua laitetta Iron Mountain hyödyntää logistista asiantuntemustaan ja toimitusketjuaan ja tarjoaa erillisen kuljetusmenetelmän suurten tietomäärien siirtämiseksi ensimmäistä kertaa pilveen tai mahdollistaa tietojen laajamittaisen haun.

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN

contact us

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN