ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAN JA YKSITYISYYDEN SUOJAN HALLINTA

Tie toimivaan, kustannustehokkaaseen ja vaatimustenmukaiseen tiedonhallintaan.
Turvallinen tietojen käsittely

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAN JA YKSITYISYYDEN SUOJAN HALLINTA

Tie toimivaan, kustannustehokkaaseen ja vaatimustenmukaiseen tiedonhallintaan.

Arkistonmuodostussuunnitelman ja yksityisyyden suojan hallinta

  1. Etusivu
  2. Arkistonmuodostussuunnitelman ja yksityisyyden suojan hallinta

Tiedon elinkaarenhallinta on elintärkeää minkä tahansa organisaation terveen toiminnan varmistamiseksi. Jokainen tiedon elinkaaren vaihe tiedon luomisesta sen käyttämiseen ja hävittämiseen vaatii suunnittelua ja toimia, jotta tiedot saadaan pidettyä järjestyksessä eikä kaaosta pääse syntymään. Ensisijainen työkalu digitaalisen ja fyysisen tiedon elinkaarenhallinnassa on asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelma tai laajemmin tiedonhallintasuunnitelma. Aivan perustasolla säilytyssuunnitelma määrittää sen, kuinka kauan asiakirjoja säilytetään organisaatiossasi sovellettavien valtakunnallisten ja alalla voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Lisääntyvät yksityisyyden suojaa koskevat huolenaiheet ja tiukka lainsäädäntö, kutenEuroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, lisäävät tarvetta hallinnoida yksityisyyden suojaa ja säilytystä yhdessä. Näin saat yhtenäisen kuvan yrityksesi henkilötiedoista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista, joten voit hävittää tunnistettavissa olevat henkilötiedot mahdollisimman pian ja vähentää tarpeetonta tietoturvaloukkauksen riskiä.

Säilytyksen ja yksityisyyden suojan yhteisen hallinnan edut

Policy Center - Calender and lock | Iron Mountain

Lisääntyvien yksityisyyden suojaa koskevien huolenaiheiden ja säännösten, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen, myötä on äärimmäisen tärkeää, että yksityisyyden suojaa ja säilytystä hallinnoidaan yhdessä, jotta

sinulla on yhtenäinen kuva yrityksesi henkilötiedoista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista

voit hävittää yksityisyyttä koskevat tiedot mahdollisimman pian

voit vähentää tarpeetonta tietoturvaloukkauksen riskiä.

Tiedonhallinnan asiantuntija

Tiedonhallinnan neuvontapalvelut

Aineistoluettelot ja raportit helposti

Aineistoluetteloiden hallinta ja raportointi

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN

contact us

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN