Iron Mountain blue mountains backdrop

Uvjeti korištenja web stranice

Sjedište

Iron Mountain (UK) PLC, Ground Floor, 4 More London Riverside, London SE1 2AU
Tel: (020) 7939 1500
Faks: (020) 7939 1501
www.ironmountain.com/en-gb
Registrirano u Engleskoj pod brojem: 1478540

UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Ova stranica (zajedno s dokumentima koji se navode na istoj) predstavlja vam uvjete korištenja („Uvjeti korištenja“) temeljem kojih možete koristiti našu web stranicu www.ironmountain.com/en-gb („stranica“), bilo kao gost ili kao registrirani korisnik. Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije početka korištenja stranice. Koristeći našu stranicu, vi navodite da prihvaćate ove Uvjete korištenja te da ste suglasni da ih se pridržavate. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, molimo da ne koristite našu stranicu.

1 PODACI O NAMA

1.1 Našom stranicom upravlja Iron Mountain (UK) PLC, Ground Floor, 4 More London Riverside, London SE1 2AU, registrirano u Engleskoj pod brojem društva: 1478540 („mi“, „naš“, „nas“).

2 PRISTUPANJE NAŠOJ STRANICI

2.1 Pristup našoj stranici je dozvoljen privremeno, te zadržavamo pravo povlačenja ili izmjene usluge koju pružamo na našoj stranici bez prethodne obavijesti (vidi nastavak). Nećemo biti odgovorni ako je naša stranica nedostupna iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku ili tijekom bilo kojeg razdoblja.

2.2 S vremena na vrijeme možemo ograničiti pristup nekim dijelovima naše stranice, ili cijeloj našoj stranici, korisnicima koji su se prijavili kod nas.

2.3 Ako odaberete, ili ste dobili, korisnički identifikacijski kod, lozinku ili bilo koji drugi podatak u sklopu naših sigurnosnih procedura, morate s tim podacima postupati kao s povjerljivim podacima, te ih ne smijete otkriti nijednoj trećoj strani. Mi imamo pravo onemogućiti svaki korisnički identifikacijski kod ili lozinku, bez obzira jeste li je odabrali ili vam je dodijeljena, u bilo kojem trenutku, ako prema našem mišljenju niste udovoljili bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta korištenja.

2.4 Vi ste odgovorni za izvršenje svih aranžmana koji su potrebni da pristupate našoj stranici. Također ste odgovorni za osiguranje da svi ljudi koji imaju pristup našoj stranici putem internetske veze znaju za ove Uvjete korištenja, i da ih se pridržavaju.

3 PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

3.1 Mi smo vlasnik ili korisnik licence svih prava intelektualnog vlasništva na našoj stranici, uključujući sve zaštitne znakove, i materijal objavljen na istoj. Ta su djela zaštićena zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom svijeta. Sva su ta prava rezervirana.

3.2 Možete ispisati jednu kopiju, i preuzeti izvatke, bilo koje stranice(a) s naše stranice za svoju osobnu referencu te smijete skrenuti pažnju drugima unutar svoje organizacije na materijal objavljen na našoj stranici.

3.3 Ne smijete mijenjati papirnate ili digitalne kopije bilo kojih materijala koje ste ispisali ili preuzeli na bilo koji način, te ne smijete koristiti nikakve slike, fotografije, video ili audio sekvence ili grafiku odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta.

3.4 Naš status (i status svih utvrđenih suradnika) kao autora materijala na našoj stranici uvijek mora biti priznat.

3.5 Ne smijete koristiti nijedan dio materijala na našoj stranici u komercijalne svrhe bez dobivanja licence za to od nas ili naših davatelja licence.

3.6 Ako ispisujete, kopirate ili preuzimate bilo koji dio naše stranice kršeći ove Uvjete korištenja, vaše će pravo na korištenje naše stranice odmah prestati te morate, prema vašem izboru, vratiti ili uništiti sve kopije materijala koje ste napravili.

4 OSLANJANJE NA OBJAVLJENE INFORMACIJE

4.1 Komentari i ostali materijali objavljeni na našoj stranici nisu namijenjeni davanju savjeta na koje se treba oslanjati. Mi se stoga odričemo sve odgovornosti koja proizlazi iz oslanjanja na takve materijale od strane bilo kojeg posjetitelja naše stranice, ili bilo koga tko je obavješten o sadržaju iste.

5 IZMJENE STRANICE

5.1 Cilj nam je redovito ažurirati našu stranicu, te u bilo kojem trenutku možemo izmijeniti sadržaj iste. Ako se pojavi potreba, možemo obustaviti pristup našoj stranici, ili je na neodređeno vrijeme zatvoriti. Bilo koji materijal na našoj stranici može zastarjeti u bilo kojem trenutku, te mi nismo obavezni ažurirati takav materijal.

6 ODGOVORNOST

6.1 Materijal prikazan na našoj stranici iznosi se bez bilo kakvih garancija, uvjeta ili jamstava vezanih za njegovu točnost. 6.2 Ništa u ovim Uvjetima korištenja ne isključuje ili ograničava odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nepažnjom ili lažnim ili pogrešnim predstavljanjem. 6.3 Sukladno članku 6.2, bilo koja odšteta, jamstva, uvjeti i odredbe (bilo izričiti ili implicirani) ovim putem se isključuju u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. 6.4 Sukladno članku 6.2, nećemo biti odgovorni, u ugovoru, prekršaju (uključujući, no bez ograničenja na, nepažnju), predugovoru ili drugim izjavama (koje nisu lažno ili pogrešno predstavljanje) na drugi način iz ili u vezi ovih Uvjeta korištenja ni za koji: 6.4.1 izravni, neizravni ili posljedični gubitak ili štetu koja vam je nanesena u vezi naše stranica ili u vezi korištenja, nemogućnosti korištenja, ili rezultata korištenja naše stranice, bilo kojih web stranica povezanih s istom te svih materijala koji su objavljeni na istoj; ili 6.4.2 ekonomske gubitke (uključujući, no bez ograničenja gubitak prihoda, podataka, dobiti, ugovora, poslova ili predviđenih ušteda); ili 6.4.3 gubitak dobrog ugleda ili reputacije; ili 6.4.4 posebne ili indirektne gubitke; ili 6.4.5 bilo koji drugi gubitak ili štetu bilo koje vrste, bez obzira kako je nastala i je li uzrokovana deliktom (uključujući nepažnju), povredom ugovora ili na drugi način, čak i ako ste je predvidljivo pretrpjeli ili je nastale zbog ili u vezi ovih Uvjeta korištenja.

7 INFORMACIJE O VAMA I VAŠE POSJETE NAŠE STRANICE

7.1 Mi obrađujemo informacije o vama u skladu s našom politikom privatnosti. Koristeći našu stranicu, pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje ste naveli točni.

8 TRANSAKCIJE KOJE SE SKLOPE PUTEM NAŠE STRANICE

8.1 Ugovori za kupnju naših proizvoda izrađeni na našoj stranici ili kao rezultat vaših posjeta regulirani su našim uvjetima prodaje kojima se može pristupiti klikom na hipervezu: uvjeti.

9 VIRUSI, HAKIRANJE I OSTALI PREKRŠAJI

9.1 Ne smijete zloupotrebljavati našu stranicu namjernim uvođenjem virusa, trojanskih softvera, crva, logičkih bombi ili drugim materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Ne smijete pokušati dobiti neovlašteni pristup našoj stranici, poslužitelju na kojem je naša stranica pohranjena ili bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podatka povezanoj s našom stranicom. Ne smijete napasti našu stranicu putem napada uskraćivanjem usluge ili putem distribuiranog napada uskraćivanjem usluge. 9.2 Povredom ove odredbe, možete počiniti kazneno djelo. Mi ćemo svaku takvu povredu prijaviti relevantnim tijelima za provođenje zakona te ćemo surađivati s tim tijelima tako da im otkrijemo vaš identitet. U slučaju takve povrede, vaše će pravo na korištenje naše stranice odmah prestati. 9.3 Mi nećemo biti odgovorni ni za koji gubitak ili štetu uzrokovanu distribuiranim napadom uskraćivanjem usluge, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili druge materijale zaštićene autorskim pravima zbog svojeg korištenja naše stranice ili vašeg preuzimanja bilo kojeg materijal objavljenog na istoj, ili na bilo kojoj web stranici koja je povezana s istom.

10 POVEZNICE S NAŠE STRANICE

10.1 Ondje gdje naša stranica sadrži poveznice na druge stranice i resurse koje pružaju treće strane, te su poveznice samo za vašu informaciju. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili resursa, te ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za iste ili za bilo kakav gubitak ili štetu koja može proizaći iz vašeg korištenja istih.

11 VARIJACIJE

11.1 U bilo kojem trenutku možemo revidirati ove Uvjete korištenja izmjenom ove stranice. Od vas se očekuje da povremeno provjerite ovu stranicu kako biste primijetili promjene koje smo napravili, budući da su iste obvezujuće za vas. Neke od odredbi sadržanih u ovim Uvjetima korištenja također se mogu nadomjestiti odredbama ili obavijestima koje su objavljene drugdje na našoj stranici.

12 ZAŠTITA PODATAKA I PRIVATNOST

12.1 Nećemo koristiti osobne podatke koje nam dostavite osim u skladu s politikom privatnosti kojoj se može pristupiti klikom na hipervezu: politika privatnosti.

13 KONTAKT

13.1 Imate li bilo kakvih nedoumica o materijalu koji se pojavljuje na našoj stranici, molimo kontaktirajte webmaster@ironmountain.com.

14 RAZNO

14.1 Svaka obavijest ili druga komunikacija koja se daje temeljem ovih Uvjeta korištenja mora biti u pisanom obliku i može se dostaviti ili poslati unaprijed plaćenom preporučenom poštom ili telefaksom. Svaka obavijest ili dokument smatrat će se uručenim ako je uručena, u vrijeme isporuke; ako je poslana poštom, 48 sati nakon slanja, i ako je poslana telefaksom, u vrijeme slanja. 14.2 Nikakvo naše odricanje od bilo koje povrede ovih Uvjeta korištenja s vaše strane neće se smatrati odricanjem od naknadne povrede iste ili bilo koje druge odredbe. 14.3 Nevaljalost, nezakonitost ili neprovedivost bilo koje odredbe ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ne utječe na učinkovitost ostatka ovih Uvjeta korištenja ili na ostatak bilo kojeg dijela članka o kojem je riječ. 14.4 Ovi Uvjeti korištenja, naši uvjeti prodaje i naša politika privatnosti čine cjelokupni ugovor između nas. 14.5 Ovi Uvjeti korištenja su regulirani i tumače se u svakom pogledu u skladu sa zakonima Engleske i Walesa. Engleski sudovi imaju isključivu nadležnost nad svakim potraživanjem proizašlim iz, ili u vezi, posjete naše stranice iako zadržavamo pravo na pokretanje postupka protiv vas zbog povrede tih uvjeta u vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji. Hvala vam što ste posjetili našu stranicu.

Hvala vam što ste posjetili našu stranicu.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zaštitni znakovi koji su u vlasništvu društva Iron Mountain

Ovo je trenutni popis zaštitnik znakova koji su u vlasništvu društva Iron Mountain u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama. Zbog velikog broja usluga koje stavlja na tržište Iron Mountain, praksa društva Iron Mountain je popisati ključne zaštitne znakove. Propust da se oznaka pojavi na ovoj stranici ne znači da Iron Mountain ne koristi oznaku niti to znači da se proizvod ne oglašava aktivno niti da je značajan unutar svog relevantnog tržišta.

Status svakog zaštitnog znaka označen je simbolima ® ili TM te su u vlasništvu društva Iron Mountain u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama.

Stupac statusa se odnosi na status zaštitnog znaka u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

 

Zaštitni znak

Status

Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS
®
1-800-FASTFILE ®
COMAC
®
COMAC [wave of design] ®
Connected ®
Connected logo ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataBundler TM
AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
i-Purge TM
MyRoam TM
MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync TM
SendOnce ®
ShipTrak TM
Sure-DNS TM
TLD Monitor TM
LiveVault ®

Kontaktirajte nas

paper and pen

Kontaktirajte nas

Ispunite ovaj obrazac i stručnjak za Iron Mountain kontaktirat će vas u roku od jednog radnog dana.
Zatražite ponudu
ringing telephone

Nazovite prodaju

Povežite se s jednim od naših iskusnih predstavnika kako biste odgovorili na svoje specifične potrebe rješenja.
+385 1 6177 777