Nuotolinė įrašų saugykla

iron-mountain-employee-scanning-boxes-in-storage-facility

Nuotolinė įrašų saugykla

  1. Home
  2. Nuotolinė įrašų saugykla

Pasitikėkite įrašų ir informacijos valdymo (ĮIV) ekspertais 

Įrašai ir informacija yra pagrindinė varomoji jėga, be kurios negali apsieiti jokia organizacija.  Būtina pasirūpinti tinkamu šių vertingų išteklių valdymu ir apsauga. 

„Iron Mountain“ ĮIV ekspertai padės Jums nustatyti, kuriuos Jūsų įrašus reikia perkelti į mūsų saugias nuotolines įrašų saugyklas, kur jie bus sužymėti ir suklasifikuoti pasitelkiant Jūsų naudojamą terminologiją, paženklinti RFID žymėmis ir patalpinti mūsų intuityviame  „Iron Mountain Connect™“  žiniatinklio portale, kad Jūs galėtumėte greitai rasti ir pasiekti reikalingą informaciją. 

Aukščiausius standartus atitinkančios saugyklų patalpos 

„Iron Mountain“ duomenų centrai atitinka pagrindinius tokio pobūdžio infrastruktūros reikalavimus: 

  • Saugumas. Statinio ir perimetro apauga, patekimo kontrolė, vidaus apsauga ir saugumo planavimas. 
  • Priešgaisrinė apsauga. Prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės, patikrinta ugniai atspari statinio konstrukcija ir patikimos vandens tiekimo sistemos. 
  • Apsaugos nuo aplinkos poveikio kontrolės priemonės.  Optimalios aplinkos sąlygos užtikrina, kad Jūsų įrašai būtų apsaugoti nuo aplinkos poveikio.

 Nuosekli priežiūros grandinė

„Iron Mountain“  komanda išvystė patikrintus darbo eigos procesus, kurie užtikrina aukščiausią apsaugos lygį ir didžiausią tikslumą.  Taip pat mūsų taikomas „InControl®“  sprendimas leidžia apsaugoti perkeliamą informaciją, pasitelkiant patentuotas apsaugos funkcijas ir sekimo metodus. 

Žmonės, kuriais galite pasitikėti Įmonė 

„Iron Mountain“  laikosi griežtų saugumo reikalavimų.  Atliekame kruopščius darbuotojų patikrinimus, taikome griežtus jų atrankos kriterijus ir organizuojame  oficialius mokymus, siekdami atitikti aukščiausius saugumo standartus, susijusius su duomenų apsauga ir saugojimu.

Nuotoliniu būdu saugomi, tačiau lengvai Jums pasiekiami duomenys 

 „Iron Mountain Connect™“ įrašų valdymo programa leidžia virtualiai tvarkyti Jūsų archyvines dėžes (angl. boxes) ir bylas, įskaitant metaduomenis, paiešką, sekimą ir  paslaugų užklausų apdorojimą. Vos kelių mygtukų paspaudimu galite atlikti nuotolinėje saugykloje saugomų  savo išteklių paiešką, rasti tai, ko reikia norint įvykdyti vidinę ar išorinę užklausą arba paprašyti, kad juos aptiktų ir pateiktų mūsų patikrinti ir apmokyti darbuotojai.  Patikėję „Iron Mountain“ komandai savo archyvines dėžes ir bylas, galite atlaisvinti vertingą savo patalpų plotą ir žmogiškuosius išteklius, nė kiek nesumažindami savo informacinių išteklių matomumo.  Taip pat naudodamiesi mūsų siūlomu „Open Shelf File“ sprendimu, galėsite gauti greitą prieigą prie dažnai naudojamų (angl. high-activity) failų.

Specializuotas duomenų saugojimas

Jei Jūsų įmonė pageidauja specializuoto duomenų saugojimo, pvz., didesnių įrašų kiekių arba medžiagų, kurioms reikalingos specialios aplinkos kontrolės priemonės, saugojimo, „Iron Mountain“ komanda gali Jums sukurti asmeninę saugyklą, atitinkančią Jūsų reikalavimus.  

Siūlome šias paslaugas: 

  • Medžiagų, kurioms taikomi tam tikros aplinkos ar santykinės drėgmės reikalavimai, saugojimas kontroliuojamo mikroklimato sąlygomis.  
  • Atskiras kino juostų, magnetinių ar mišrių laikmenų saugojimas saugykloje, siekiant išvengti kryžminio užteršimo.  
iron-mountain-employee-recieving-storage-box-from-customer

Projektų paslaugos

Jei Jums prireikia įgyvendinti vienkartinius, periodinius ar tęstinius projektus,  „Iron Mountain“  įrašų valdymo specialistai turi sukaupę visą reikiamą patirtį ir žinias, kad galėtų Jums padėti.  Projektų paslaugų komanda gali sklandžiai įsilieti į Jūsų organizaciją ir pasirūpinti projektų valdymu nuo pradinio iki galutinio etapo, taigi Jūsų darbuotojai galės efektyviau išnaudoti savo laiką bei išteklius.

Mūsų siūlomos paslaugos:

Išteklių perkėlimo paslaugos.

„Iron Mountain“  specialistai gali surinkti, supakuoti ir iš Jūsų patalpų į „Iron Mountain“ įrašų centrus  pervežti Jūsų archyvines dėžes ir bylas.   Jūsų įrašus galime supakuoti į standartines „Iron Mountain“  RFID sistemai pritaikytas archyvines dėžes ir surinkti metaduomenis, nusakančius dėžių turinį. Taip pat yra galimybė atskirai nurodyti kiekvieną archyvinėje dėžėje esančią bylą. 

Bylų indeksavimas.

„Iron Mountain“  duomenų įrašų komanda gali užfiksuoti su konkrečiu failu susijusius aprašus, kad Jums būtų lengviau valdyti išteklius bylų lygmeniu. 

Archyvinių dėžių paruošimas perdavimui.

Mes galime peržiūrėti archyvinių dėžių turinį ir užfiksuoti susijusius metaduomenis.  Ši informacija padės Jums, esant reikalui, lengviau rasti būtinus dokumentus.

Biure saugomų išteklių konsolidacija / perkėlimo paslaugos.

Jūs galite efektyviau išnaudoti savo nekilnojamąjį turtą atlaisvindami vertingą savo patalpų plotą, kurį šiuo metu užima bylų ir įrašų saugyklos.  „Iron Mountain“  komanda  gali Jums padėti nustatyti, kuriuos įrašus vertėtų perkelti į „Iron Mountain“ saugyklas.

Atvirųjų lentynų konsolidacija.

Jei reguliariai neatliksite saugomų įrašų šalinimo ir jų atnaujinimo, jūsų bylų saugykloje greitai nebeliks vietos.  „Iron Mountain“  projektų paslaugų komanda gali atlikti selektyvų įrašų šalinimą, kad Jūsų saugykloje būtų laikomi tik aktualūs įrašai.

Išteklių audito paslaugos.

Labai svarbu žinoti, kokių išteklių turite, kad galėtumėte tinkamai reaguoti į tam tikrų duomenų paieškos užklausas  ar atlikti kitus veiksmus.  „Iron Mountain“  audito paslaugų komanda mums priklausančiuose įrašų centruose suteiks Jūsų auditui skirtą erdvę.  Greta auditui skirtos erdvės, mes taip pat galime inventorizuoti Jūsų archyvines dėžes, parengti bylas ir suteikti pagalbą tvarkant archyvines medžiagas.

Dokumentų atkūrimo paslaugos.

„Iron Mountain“   komanda gali išvalyti ir atkurti informacinius išteklius, kurie buvo sugadinti dėl gamtinių ar žmogaus sukeltų nelaimių, teršalų, dulkių, pelėsių, vandens ar gyvūnų sukelto poveikio.

SUSISIEKITE SU „IRON MOUNTAIN“

business women

SUSISIEKITE SU „IRON MOUNTAIN“